Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 21-5-2016
Đề Tài: Tưới Nước & Bón Phân
Thuyết trình viên: Nguyễn Duy
Nhiếp ảnh gia: Trần Văn Minh, Nguyễn Duy
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
Translate
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 5-2016
87 Photos - View album
Shared publiclyView activity