Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 15-8-2015 
Đề tài: Tưới nước bón phân tự động.
Thuyết trình viên: Trần văn Minh, Ngô văn Dân.
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 8-2015
15 Photos - View album
Shared publiclyView activity