Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 16-4-2016
Đề Tài: Thay chậu cho lan
Thuyết trình viên: Bùi Hà, Nguyễn Thanh, Ngô Dân
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 4-2016
80 Photos - View album
Shared publiclyView activity