Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 20-8-2016
Đề Tài: Thảo luận về chụp ảnh hoa lan
Thuyết trình viên: Trần Văn Minh
Nhiếp ảnh gia: Trần Văn Minh
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 8-2016
46 Photos - View album
Shared publiclyView activity