Profile cover photo
Profile photo
Charles Haddon Spurgeon
Het Spurgeon Archief | charlesspurgeon.nl
Het Spurgeon Archief | charlesspurgeon.nl
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
En omgord aan de borsten met enen gouden gordel. Openbaringen 1:13 De Heere stopt nooit met Zijn dienstwerk. “Een de Zoon des mensen gelijk” verscheen aan Johannes op Patmos, en de geliefde discipel merkte op, dat Hij een gouden gordel droeg. Een gordel…
Omgord uw lendenen
Omgord uw lendenen
charlesspurgeon.nl
Add a comment...

Post has attachment
En de Heere toonde mij vier smeden. Zacharia 1:20 God zal altijd mensen vinden voor Zijn werk. In het gezicht, door dit hoofdstuk beschreven, zag de profeet vier verschrikkelijke hoornen, die dan de ene, dan weer de andere kant opstooten, waardoor ze de…
De vier smeden
De vier smeden
charlesspurgeon.nl
Add a comment...

Post has attachment
Wij ook zelf zuchten in ons zelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van onze lichaam. Romeinen 8:23 Alle gelovigen zuchten. Dit zuchten is algemeen onder de heiligen; in meerdere of mindere mate hebben wij er allemaal deel…
Het zuchten van de gelovige
Het zuchten van de gelovige
charlesspurgeon.nl
Add a comment...

Post has attachment
De Heere, geweldig in de strijd. Psalm 24:8 Alle vijandschap is verbroken. Onze God is heerlijk in de ogen van Zijn volk, omdat Hij grote wonderen voor hen, door hen, en in hen heeft gewerkt. Voor hen heeft de Heere Jezus op Golgotha iedere vijand…
Add a comment...

Post has attachment
En ziet, het was al ijdelheid. Prediker 1:14 IJdelheid van de ijdelheden, het is al ijdelheid. Er is niets wat een mens verzadigen kan, dan alleen de liefde van de Heere, en de Heere zelf. Er zijn heiligen, die geprobeerd hebben hun anker in andere havens…
Add a comment...

Post has attachment
Laat hen voor den Heere Zijn goedertierenheid loven, en Zijne wonderwerken voor de kinderen der mensen. Psalm 107:8 In eenvoudige dingen. Als wij nu eens minder klaagden en meer loofden, dan zouden wij gelukkiger zijn en God meer verheerlijken. Laat wij…
Verlossende liefde
Verlossende liefde
charlesspurgeon.nl
Add a comment...

Post has attachment
Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgt ook en zijn engelen.”Openbaringen 12:7 Mannen en vrouwen, ze zijn alle onverschrokken krijgers in het leger van God. De strijd zal altijd blijven bestaan tussen de beide grote machten,…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded