Profile

Cover photo
Česká zemědělská univerzita v Praze
249 followers|22,938 views
AboutPosts

Stream

 
MONGOLSKÝ VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL ČZU. Neformální setkání se studenty, diskuse o přínosech studia na ČZU a další spolupráci v oblasti vysokého školství, zemědělství či lesnictví zahrnovala návštěva mongolského velvyslance v ČR J.E. pana Zumberellkhama Dorjdamba v areálu univerzity. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE FAIRTRADOVÁ. Fakulta tropického zemědělství ČZU splnila požadavky mezinárodní kampaně a dne 24. března 2014 obdržela titul Fairtradová fakulta. Jde o druhou fakultu v ČR, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním díky tomu, že oficiálně podporuje spravedlivý obchod. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
VENKOV POSILUJE SPOLUPRÁCI S ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU V PRAZE. Vytváření vhodných podmínek pro přenos informací o aktuálních výsledcích vědy a výzkumu do venkovského prostoru, pomoc s přípravou rozvojových regionálních strategií i s organizací vzdělávacích akcí je cílem Memoranda o spolupráci, které dne 13. března 2014 podepsali předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS) Ing. František Winter a rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
POPLATEK ZA PŘIJÍMAČKY LZE NOVĚ UHRADIT PLATEBNÍ KARTOU ONLINE. ČZU zavádí nový způsob úhrady poplatku za přijímací řízení, a to online prostřednictvím platební karty. V rámci podání elektronické přihlášky na serveru https://prijimacky.czu.cz/ tak uchazeč může po potvrzení přihlášky jednoduše kliknout na tlačítko Zaplatit kartou on-line a prostřednictvím platební brány GP WebPay snadno zaplatí poplatek za přijímací řízení. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ZAČÍNÁ NOVÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ REKTORA A TŘÍ DĚKANŮ ČZU. Dne 1. února 2014 zahájil své druhé funkční období rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Zároveň se na začátku února ujali své role i děkani tří fakult ČZU. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
In their circles
132 people
Have them in circles
249 people
Elizabeth Neasi's profile photo
Áda Berkana's profile photo
Štěpán Cipra's profile photo
Vojta Šebek's profile photo
 
VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE ŽIVÁ UNIVERZITA. První letošní Živá univerzita přináší rozhovor s jedním z čerstvě jmenovaných profesorů, s absolventkou ČZU, která zasedla do poslanecké lavice, a také s kanoistou Ondřejem Karlovským, který byl vyhlášen sportovcem roku 2013. Časopis také věnuje pozornost zajímavým projektům rekonstrukce vývoje horské smrčiny na Šumavě, záchranného programu ochrany kriticky ohrožených antilop či komparativnímu výzkumu chování zvířat v nedotčené přírodě. Nové číslo také dokumentuje úspěšnou spolupráci s praxí, ať už jde o vítězný návrh pasivní dřevostavby, výstavu projektů zahradní architektury či nově uzavřená memoranda o spolupráci se soukromou sférou. Letošní novinkou je pak čerstvá grafická úprava hojně využívající infografiku a rozšířený počet stran. Živá univerzita 1/2014 je volně k dispozici v rámci areálu ČZU nebo zdarma ke stažení ve formátu PDF.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
STUDUJTE OBOR, KTERÝ OPRAVDU CHCETE!
Do 31. března 2014 je stále otevřená možnost usilovat o studium na Provozně ekonomické fakultě (PEF), Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ), Technické fakultě (TF), Fakultě lesnické a dřevařské (FLD), Fakultě životního prostředí (FŽP), na Fakultě tropického zemědělství (FTZ) nebo na Institutu vzdělávání a poradenství (IVP) České zemědělské univerzity v Praze.
Nadaným a motivovaným uchazečům o studium bude odpuštěna přijímací zkouška a mohou získat stipendium až 5000 Kč měsíčně po celý první ročník. Tyto výhody poskytuje ČZU bez rozdílu všem, kdo se umístili na předních místech v předmětových soutěžích, jako jsou matematická, fyzikální či biologická olympiáda, středoškolská odborná činnost a další odborné soutěže garantované MŠMT.
Letošní první ročník navštěvuje devět studentů, kteří využili této nabídky. Jejich rozhodování o výběru školy a oboru kupodivu nabídka zásadní roli nehrála. Mnozí se o ní dozvěděli, až když podávali přihlášku. Všichni však ocenili, že tato možnost jim zaručila, že se opravdu dostali na obor, který chtěli studovat. „Celkem náhodně jsem se k této informaci doklikala na stránkách školy a samozřejmě jsem to s radostí uvítala!“ říká Klára Petráčková, která studuje PEF, a Eliška Jiřišťová z FLD doplňuje: „Pro mne ta nabídka byla důležitá, chtěla jsem jít na obor, kam se hlásilo 250 lidí a brali 40.“ (...)
 ·  Translate
1
Karel Šíma's profile photo
 
Co tím asi Eliška chtěla říci?
 ·  Translate
Add a comment...
 
MICROSOFT OFFICE 2013 ZDARMA PRO STUDENTY ČZU. Po zavedení nové platformy Office 365 přináší ČZU ve spolupráci se společností Microsoft svým studentům další výhody. Pro všechny studenty je nově zdarma licence na kancelářský balík Microsoft Office 2013. (...)
 ·  Translate
5
1
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze's profile photo
Add a comment...
 
PROFESIONÁLOVÉ Z PRAXE BUDOU PŘEDÁVAT ZKUŠENOSTI STUDENTŮM. Zprostředkovat studentům praktické zkušenosti a promítnout do nich teoretické vědomosti, které získávají v průběhu studia, je hlavním cílem memorand o spolupráci, která 10. února 2014 uzavřela Česká zemědělská univerzita v Praze se zástupci firem EVERESTA, Mg Consulting, ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky a veřejně prospěšnou společností Úhlava. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
PREZIDENT REPUBLIKY JMENOVAL REKTORY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL. Prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., spolu s dalšími jedenácti rektory jmenoval včera prezident republiky Miloš Zeman na Pražském hradě. Funkce se ujmou od února 2014, jejich funkční období potrvá do konce ledna 2018. Pěti z nich, včetně rektora ČZU Jiřího Balíka, tím začne už druhé funkční období, sedm rektorů je nově jmenovaných. (…)
 ·  Translate
1
1
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze's profile photo
Add a comment...
People
In their circles
132 people
Have them in circles
249 people
Elizabeth Neasi's profile photo
Áda Berkana's profile photo
Štěpán Cipra's profile photo
Vojta Šebek's profile photo
Contact Information
Contact info
Address
Kamýcká 129, Praha - Suchdol, Czech Republic
Story
Tagline
oficiální stránka ČZU na síti Google+
Introduction
ČZU je třetí největší univerzita v Praze s více než 27 tisíci studenty se zaměřením na zemědělství, lesnictví, ekonomiku a řízení, technologie a techniku, ale i přírodovědu.