Profile

Cover photo
Česká zemědělská univerzita v Praze
296 followers|61,926 views
AboutPosts

Stream

Česká zemědělská univerzita v Praze has a new profile photo.

Shared publicly  - 
2
Add a comment...
 
REKTOR OCENIL VÝBORNÉ PEDAGOGY ČZU. Dne 9. dubna 2015 předal sedmi pedagogům rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., spolu s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Klegou Ceny rektora za pedagogickou činnost pro rok 2015. (...) Cenu za pedagogickou činnost pro rok 2015 obdržel doc. Ing. Milan Houška, Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta), Ing. Jan Kazda, CSc. (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů), prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc. (Technická fakulta), Ing. Vilém Jarský, Ph.D. (Fakulta lesnická a dřevařská), Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (Fakulta životního prostředí), Ing. Vladimír Verner, Ph.D. (Fakulta tropického zemědělství) a Ing. Jiří Husa, CSc. (Institut vzdělávání a poradenství). (...)
 ·  Translate
1
1
Add a comment...
 
STUDENT ČZU SE STAL VRCHOLNÝM ZÁSTUPCEM STUDENTŮ V RADĚ VYSOKÝCH ŠKOL. Předsednictvo Rady vysokých škol na své schůzi 19. února 2015 potvrdilo Bc. Hynka Roubíka z České zemědělské univerzity v Praze na pozici místopředsedy. Studentský zástupce se tak oficiálně stal vrcholným reprezentantem vysokoškoláků. Potvrzení Hynka Roubíka na pozici místopředsedy RVŠ nastalo přesně týden po jeho zvolení Studentskou komorou Rady vysokých škol. Pro jeho zvolení přes 90 % všech přítomných delegátů SK RVŠ. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ZAŽIJTE UNIVERZITNÍ ATMOSFÉRU NA ČZU. Už za týden zveme zájemce o studium na ČZU na Dny otevřených dveří, které se letos konají v pátek 23. ledna od 8 do 16 hodin a v sobotu 24. ledna od 8 do 13 hodin v univerzitním areálu v Praze-Suchdole (bus č. 107, 147 „Zemědělská univerzita“ ze stanice metra „A“ Dejvická) příp. v Institutu vzdělávání a poradenství (V lázních 3, Praha 5 - Malá Chuchle). Čekají na vás prohlídky areálu i učeben, debaty s vyučujícími i současnými studenty, špičkové laboratoře, školní formule, dokumenty z rozvojových zemí, bohatý doprovodný program a především informace, o tom, co se na ČZU opravdu můžete naučit.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ČZU SE ÚSPĚŠNĚ ZAPOJILA DO OP VAVPI. Všech pět projektů, které předložila ČZU v rámci tzv. pražské výzvy, bylo MŠMT vybráno k financování a v minulých dnech řešitelé obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace těchto projektů výrazným způsobem prohloubí možnosti výuky a vědecké práce, bez které je vysokoškolské studium nemyslitelné, a také přispěje k posílení transferu technologií a inovací do praxe. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE UDĚLILA ČESTNÝ DOKTORÁT PROF. JIŘÍMU BALÍKOVI. Rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., a prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně převzali z rukou rektora SPU prof. Ing. Petra Bielika, PhD., dr.h.c., čestný titul doctor honoris causa při slavnostním zasedání vědecké rady SPU v Nitre, které se uskutečnilo 1. července 2014. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...

Česká zemědělská univerzita v Praze has a new profile photo.

Shared publicly  - 
4
Add a comment...
 
NA FARMĚ ROKU HOSPODAŘÍ ABSOLVENTI ČZU. Vítězství v soutěži Farma roku, kterou každoročně vyhlašuje Asociace soukromého zemědělství ČR, náleží v rámci 13. ročníku, který proběhl v loňském roce, rodině Zapletalových z Nové Vsi nedaleko Kolína, informuje aktuální číslo Zemědělce. Zapletalovi se svojí aktivitou zasloužili o to, že v obci, kde žijí a hospodaří, nabylo své původní hodnoty a významu minulým režimem zhanobené slovo sedlák. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ČZU OPĚT ZABODOVALA V ANKETĚ FAKULTA ROKU. Více než 20 tisíc studentů hodnotilo kvalitu tuzemských vysokých škol a fakult podle toho, jak se jim líbí kvalita výuky, atmosféra ve škole či připravenost absolventů na praxi. Hned tři fakulty ČZU v čele s Fakultou lesnickou a dřevařskou se umístily v první pětce v kategorii Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé VŠ. Na třetí a čtvrté místo pak spokojení studenti poslali Fakultu tropického zemědělství a Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. V kategorii Pedagogika – veřejné VŠ první místo obsadil Institut vzdělávání a poradenství ČZU. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ČZU VÍTÁ NOVÉ UCHAZEČE O STUDIUM. Česká zemědělská univerzita v Praze dnes odstartovala příjem přihlášek ke studiu, které je možné podávat do 31. března 2015. Uchazeči mají možnost na ČZU studovat přibližně 150 oborů. Jde o širokou paletu oborů od zemědělství, lesnictví, životního prostředí a ochrany krajiny přes bioekonomiku až k managementu, ekonomii, rozvoji venkova a souvisejících technologií. Sedm z 58 bakalářských oborů je možné studovat v angličtině a ze 70 magisterských oborů je jich anglicky vyučována celá třetina. Významnou motivací pro studenty je také možnost část studia strávit za zahraničních vysokých školách. „Neustále rozvíjená nabídka studijních oborů je jedním z hlavních důvodů dlouhodobě rostoucího počtu uchazečů o studium, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí,“ konstatuje prorektor pro pedagogickou činnost Ing. Petr Zasadil, Ph.D., který též vyzdvihuje velmi dobré procento uplatnění absolventů na trhu práce – v průměru 97 %. (...)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
STUDENTSKÁ FORMULE SPIKELET STARTUJE. Nový jednomístný závodní vůz formulového typu, který se účastní prestižní série závodů Formula Student v Evropě, představili 29. července 2014 studenti Technické fakulty ČZU. (...)
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
ING. JANA VOHRALÍKOVÁ JMENOVÁNA KVESTORKOU ČZU. Novou kvestorkou České zemědělské univerzity v Praze byla k dnešnímu dni jmenována Ing. Jana Vohralíková. Nahradí Ing. Josefa Vojáčka, který odešel na post generálního ředitele Vojenských lesů a statků ČR. (...)
 ·  Translate
Novou kvestorkou České zemědělské univerzity v Praze byla k dnešnímu dni jmenována Ing. Jana Vohralíková. Nahradí Ing. Josefa Vojáčka, který odešel na post generálního ředitele Vojenských lesů a statků ČR. Jana Vohralíková přichází na ČZU ze společnosti Anect, kde jako členka představenstva ...
1
Add a comment...
Story
Tagline
oficiální stránka ČZU na síti Google+
Introduction
ČZU je třetí největší univerzita v Praze s více než 27 tisíci studenty se zaměřením na zemědělství, lesnictví, ekonomiku a řízení, technologie a techniku, ale i přírodovědu.
Contact Information
Contact info
Address
Kamýcká 129, Praha - Suchdol, Czech Republic