Profile

Cover photo
chaowalit poksin
Lives in เขตสาทร
22 followers|53,598 views
AboutPostsPhotosReviews

Stream

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
/
ไม่ถึงจิตไม่ถึงใจ
 ·  Translate
 
" .. ดูจิตให้เข้าใจ
"ใครบริโภค ใครหลง"

สิ่งที่เป็น "ผู้บริโภค"
นั้น คือตานี้เอง หูนี้เอง
จมูกนี้เอง ลิ้นนี้เอง
กายนี้เอง เช่นว่า

"อร่อยก็แค่ลิ้น"
ลิ้นนั้นเองอร่อย
ไม่ใช่อร่อยที่จิตใจ

แต่ว่าจิตใจไปหลง
ยึดเอาความอร่อย
ของลิ้น มาเป็น
ความอร่อยที่จิตใจ

จึงทำให้จิตใจนี้
เพิ่มตัวกามที่เป็น
กิเลส ความใคร่
ความปรารถนา
ต้องการมากขึ้น

ต้องการพัสดุกาม
ต้องการกามคุณต่างๆ
มากขึ้น ท่านจึงว่า

"ความอิ่มด้วยตัณหา
นั้นไม่มี ความอิ่ม
ด้วยกามนั้นไม่มี" .. "

พระโอวาทธรรม
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
**********

ธรรมะสวัสดี เช้าวันเสาร์
 ·  Translate
3 comments on original post
1
ทุกอย่าง มีที่มาที่ไป's profile photo
 ·  Translate
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
 


เอาโชคมาให้ อ่านสักหน่อย..

มีคนบอกต่อมา ว่า..
เจ้าแม่กวนอิม สอนว่า..
ใช้ชีวิตให้ดี ไม่ต้องปีนป่าย ไม่ต้องเปรียบเทียบ
พ่อ เป็นดั่งท้องฟ้า
แม่ เป็นดั่งพื้นดิน
ต้องรู้จัก กตัญญู
รักใคร่ในคู่ครอง
ลูก ๆ จะกตัญญู
คนในบ้าน เปรียบสิ่งสำคัญ
ให้ทำแต่ สิ่งที่ดี ๆ

เดือนนี้ เป็นเดือนที่ เทพธิดา แห่งความเมตตา จะออกมา อำนวยความโชคดี ทั้งหลายทั้งปวง และ จะคุ้มครองเรา

ควรส่งต่อ ให้ครบ 12 คน ภายใน 4 วัน จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

ลบทิ้ง หรือไม่ส่งข่าวคนอื่น
ใน 1 ปี ทำอะไร อาจจะ ไม่ราบเรียบ

ได้รับมา จึงส่งไป รัก นะ


 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
 


เอาโชคมาให้ อ่านสักหน่อย..

มีคนบอกต่อมา ว่า..
เจ้าแม่กวนอิม สอนว่า..
ใช้ชีวิตให้ดี ไม่ต้องปีนป่าย ไม่ต้องเปรียบเทียบ
พ่อ เป็นดั่งท้องฟ้า
แม่ เป็นดั่งพื้นดิน
ต้องรู้จัก กตัญญู
รักใคร่ในคู่ครอง
ลูก ๆ จะกตัญญู
คนในบ้าน เปรียบสิ่งสำคัญ
ให้ทำแต่ สิ่งที่ดี ๆ

เดือนนี้ เป็นเดือนที่ เทพธิดา แห่งความเมตตา จะออกมา อำนวยความโชคดี ทั้งหลายทั้งปวง และ จะคุ้มครองเรา

ควรส่งต่อ ให้ครบ 12 คน ภายใน 4 วัน จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

ลบทิ้ง หรือไม่ส่งข่าวคนอื่น
ใน 1 ปี ทำอะไร อาจจะ ไม่ราบเรียบ

ได้รับมา จึงส่งไป รัก นะ


 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
 
มุมมองอันหลากหลายเกี่ยวกับนิพพาน

ลูกศิษย์>>> กราบพระอาจารย์ค่ะ กราบเรียนถามว่า นิพพานไม่มี แล้วการที่ปฏิบัติแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีก จะเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะ กราบสาธุค่ะ

พระอาจารย์>>> เรียกว่าการสิ้นสุดแห่งการเวียนวนที่ต้องมาเกิดกำเนิดอีก ในวัฏฏะ จิระนันท์

นิพพานเป็นชื่อเรียก มันก็เหมือนชื่อเรียกว่า จิระนันท์

จิระนันท์ อยู่ตรงไหน อยู่ที่ผม ขน เล็บ ฟัน หนังหรือ

หรืออยู่ที่ เอ็น เนื้อ กระดูก เยื่อในกระดูก

หรือภายใน ที่เป็นม้าม หัวใจ ผังผืด ตับ ไต ปอด

จิระนันท์ อยู่ตรงไหน แต่ทั้งหลายที่รวมๆกันนั่นแหละ เรียกว่า จิระนันท์ นี่..พูดถึงคนที่เป็นจิระนันท์

แสดงว่า จิระนันท์จริงๆแล้วนี้ ไม่มี ที่มีเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ มาประกอบรวมกัน ความเป็นจิระนันท์ถึงได้มี

นิพพานก็เหมือนกัน มันเป็นอาการแทนความหมายแห่งความดับ ความเย็น ความสงบ แต่ในความหมายแห่งพุทธะคือ ความหมดจรดแห่งกิเลสที่จะเป็นเสบียงมาเวียนวน ในวัฏฏะอีก

พุทธศาสนาโดยเนื้อแท้ ท่านก็ไม่ได้ชี้สอนให้คน กลับมาเกิดหรือให้กลับมาเกิดเพื่อมุ่งไปสู่ทุกข์

พุทธะชี้สอนให้เข้าใจตามเหตุและปัจจัย ว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย มันอาศัยกันมาสืบเนื่องกันเช่นนี้

การเกิดไม่เกิดมันเป็นธรรมชาติแห่งวิบากที่เป็นเหตุปัจจัย

มันไม่ได้เกิดจากเจ้าของที่มีความต้องการ จะเกิดหรือไม่เกิด

เราเข้าใจวิถีพุทธไม่ถูกเอง เราจึงพยายามปฏิบัติเพื่อความเป็นเจ้าของ ในสิ่งที่เราผัสสะ
เหมือนๆกับสิ่งของและวัตถุอื่นๆ

คือความเป็นเจ้าของที่ต้องเข้าไปเสือกและแสดงตน ในทุกๆเรื่อง แม้จะเป็นเรื่องของการกลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิด

เอานิพพานมาเป็นเมืองหลวง บ้านนอกอย่างเราก็เลยพากันอยากไปเมืองหลวงกัน มันก็แค่นั้นเอง มันเลยมีตัวตนเพื่อสร้างสมไปเมืองหลวงกัน นั่นก็คือนิพพาน

ลูกศิษย์>>> หนทางในการบรรลุธรรมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือ ‘การตระหนักรู้’ ธรรมชาติที่แท้อันเป็น ‘พุทธะ’ ภายในตนการปฏิบัติธรรมถือศีลทำสมาธิทำบุญทำทาน
สวดมนต์เหล่านี้เป็นอย่างมากได้ก็แค่การเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อ “บรรลุธรรม” เท่านั้น

พระอาจารย์>>> ทางไปน่ะมันมีหลายทาง นาวิน

แต่ทุกทางมันไปบรรจบลงในที่เดียวกัน นั่นคือนิพพาน

ต้องกล่าวอย่างนี้ จึงจะเข้าทางร่องธรรม

เพราะแต่ละคน สร้างเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกัน ใช้เวลาไม่เหมือนกัน เส้นทางแห่งวิบาก ย่อมไม่เหมือนกัน

พระพุทธองค์เจ้า ยัง แบ่งเป็น ปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ และวิริยะธิกะเลย

พระอรหันต์ก็แบ่งแตกแยกย่อย ไป สุขวิปัสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ
และ ปฏิสัมภิทาญาน อะไรอีกเยอะแยะ

แต่ทั้งหลายไม่ว่าเริ่มต้นจากตรงไหน ต่างมุ่งลงตรงไป ในความเข้าถึงความเป็นตถาตาด้วยกันทั้งนั้น

ลัทธิทั้งหลาย มันเป็นแค่ความเชื่อ เพียงแต่ความเชื่อทั้งหลาย
ย่อมมีเหตุและผลมารองรับ มันจึงจะเป็นธารธรรมแห่งสัจจธรรม

เอาแค่ผล เอาแค่คิด เอาแค่ตรึกตรองกัน เพราะความเห็นแห่งตัวตน นี่มันเป็นทิฏฐิตัวกูทั้งนั้น ไม่ได้ว่ากันตามธรรมที่มันเป็นธรรมดา ของมันเช่นนั้นเอง..

ลูกศิษย์>>> เหตุแห่งวิมุตติมีห้าทางคือ ฟังธรรม แสดงธรรม สาธยายธรรม คิดนึกธรรม ภาวนา

แต่ทางที่เข้าถึงได้จริงคือทางแห่งพุทธะเท่านั้น

อะไรคือทางแห่งพุทธะคือ อริยะมรรคมีองค์แปดนั่นเองที่เราจะต้องไต่ไปเรื่อยๆ โดยไม่พักและไม่เพียร

พระอาจารย์>>> ธรรมและคำจำกัดความที่จำๆมา มันเป็นแค่หวานความรู้ มันไม่ใช่เป็นผู้รู้ความหวาน นาวิน

เราจะไปบอกว่าเท่านั้น แค่นี้ ไม่ได้หรอก นี่..เรามันว่าเอา เรียกว่า ว่าไปตามโลกและว่าไปตามใจตนเอง

ไม่ได้ว่าไปตามธรรม คำว่าธรรมนี่ มันก็ไม่ได้ว่ากันตามตัวบทหนังสือกันซะทุกเรื่องซะด้วย

บางคนฟังธรรมแค่ครั้งเดียว ไม่กี่ประโยค ก็เข้าถึงธรรม ทั้งๆที่ไม่เคยปฏิบัติในครรลอง แห่งมรรคแห่งผลของอะไร

บางคนชั่วมาตลอด ฟังธรรมครั้งเดียว ก็เข้าถึงมรรคผล

บางคนเรียนแทบตาย จำได้ทุกอย่าง ก็ลงนรกไปเลยก็มี

ธรรมนี้ มันเป็นปัจจัตตังของแต่ละคน ที่มีความเข้าถึง มันไม่แน่นอนว่า ใครจะเข้าใจและเข้าถึงกันได้ตอนไหนเมื่อไหร่ มันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบ

และคำว่า มรรคแปดนี้ มันคือใจที่ดำเนินไปตามทางแห่งกุศล ไม่ใช่แปดทางหรือแปดอย่าง ตามที่คนทั้งหลายเขาเข้าใจกัน

ธรรมะนี่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสรรพสิ่ง ว่ามันเป็นของมันเช่นนี้

ส่วนจะเป็นความเชื่อ หรือแนวความคิดแห่งศาสนาไหน มันก็คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งของธรรม ที่ผู้มีปัญญา เข้าไปรู้เห็นทั้งนั้น

ทุกศาสนาชี้นำและสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

และทุกศาสนา ต่างมีกวีและโวหาร ที่แสดงผล เพียงแต่ผลทั้งหลาย มันไม่ค่อยได้ชี้ไปที่เหตุ

ปัญหาของเหล่าลัทธิคือชี้ที่ผล แต่ไม่ชี้เหตุ

คำว่าเหตุนี้ ก็คือผลของเหตุ ที่เป็นผลและเป็นเหตุ อยู่ในตัว นี่..ทุกลัทธิเข้าไม่ถึง

แต่วิถีพุทธนี้ หากเดินมาตามแนวทาง เอาชีวิตเข้าไปแลก กล้าที่จะเผชิญ มีสติ ศีล สมาธิและปัญญา

เหตุทั้งหลาย ย่อมรู้แจ้งและแทงตลอดสาย ไม่ใช่แค่คิดนึกเอา ด้วยเหตุและผลอย่างตื้นๆ

พุทธในวิถีแห่งปัญญา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำรา หรือในหนังสือ แล้วคิดตามเอา

มันประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ที่สำคัญ สิ่งที่เรารู้ เรารู้มาจากการจำและอ่าน สิ่งที่เป็นผลจึงอยู่ได้แค่ ศีลธรรมและจริยธรรม

มันก้าวขึ้นไปในขั้นธรรมแห่งความหลุดพ้นไป ไม่ได้เลย

เพราะมันมีแค่ความรู้ ไม่ใช่ความจริง ว่ากันไปตามภาษาและอักษรสมมุติ นั่นดีนี่เลว

ถูกใจก็ใช่ก็ชอบ ไม่ถูกใจ ก็ไม่ใช่และไม่ชอบ มันเป็นธรรมแห่งกิเลส ที่ยึดมั่นกัน

เอาแต่หัวข้อธรรมที่จดจำมายกอ้างกัน แต่ความเข้าใจในอักษรและความหมายแห่งคำ ดันไม่มีคนรู้จักกันแท้จริงเลย...

พระธรรมเทศนาเรื่อง นิพพาน มีกี่ทาง
โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง
วันที่ 19 สิงหาคม 2557


 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
 
นำเสนอสาระดีดีคะ ตะไคร้ใบเตย"แก้โรคเก๊าต์ได้ดีจนเหลือเชืี่อ" และเห็นว่ามีประโยชน์ทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าคะ
 ·  Translate
14 comments on original post
1
Add a comment...
Have him in circles
22 people
พระรัตน์ ปัญญาธโร's profile photo
Oum oum Oum's profile photo
daou007's profile photo
banlue sungsrikaew's profile photo
Myo Aung's profile photo
Omar Tayoub's profile photo
สุพรรณี พันธนู's profile photo
naiera mahmoud abdelwahab's profile photo
Free Samsung Galaxy S6 Giveaway's profile photo

chaowalit poksin

commented on a post on Blogger.
Shared publicly  - 
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
ที่สุดก็ว่างเปล่าว
 ·  Translate
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

chaowalit poksin

Shared publicly  - 
 
ขอให้สวดทุกวันเช้าเย็น
 ·  Translate
 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (บาลี - บทพิศดาร - พรหม ๑๖ ชั้น)

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัตฺระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ

เทฺวเม (อ่านว่า ทเว-เม) ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต

เอ เต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะ โทมะนัสสุปายา สาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตฺระตัตฺราภินันทินี เสยยะถีทัง กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพฺรัหฺมะเก สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพฺรัหฺมะเก สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง อิมัสฺมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสฺมิง ภัญญะมาเน อายัสฺมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สุมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเนมิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พฺรัหฺมุนา วา เกนะจิวา โลกัสฺมินติ

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา

จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา

ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา

ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา

ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พฺรัหฺมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พฺรัหฺมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พฺรัหฺมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พฺรัหฺมะปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

มะหาพฺรัหฺมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพฺรัหฺมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุภะกิณฺหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุภะกิณฺหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเนมิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พฺราหฺมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสฺมินติ

อิติหะเตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พฺรัหฺมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง

อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ

อิติหิทัง อายัสฺมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตฺววะ(อ่านว่า ตเว-วะ)นามัง อะโหสีติ.
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
People
Have him in circles
22 people
พระรัตน์ ปัญญาธโร's profile photo
Oum oum Oum's profile photo
daou007's profile photo
banlue sungsrikaew's profile photo
Myo Aung's profile photo
Omar Tayoub's profile photo
สุพรรณี พันธนู's profile photo
naiera mahmoud abdelwahab's profile photo
Free Samsung Galaxy S6 Giveaway's profile photo
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
เขตสาทร
Previously
กรุงเทพ - Bangkok - THAILAND
Story
Tagline
ที่สุดก็ว่างเปล่าว อยากจะบวช
Introduction
เรียนรู้เรื่องคอมพิ้วเต้อร์ อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็น บางครั้งตัวเราอย่าพึ่งเชื่อตัวเราเองเพราะว่าบางครั้งกิเลสกำลังคลอบงำตัวเราอยู่
Bragging rights
No idea but have imagine
Work
Occupation
เรียนรู้เรื่องcomputer
Basic Information
Gender
Male
Looking for
A relationship, Networking
Other names
lit