Profile cover photo
Profile photo
chaowalit poksin
23 followers -
ที่สุดก็ว่างเปล่าว
ที่สุดก็ว่างเปล่าว

23 followers
About
chaowalit's posts

Post has shared content
อกุศลธรรมทั้งปวง
ฟังธรรมวันละนิด จิตแจ่มใส
อุปกิเลส 16
กิเลส หรือเครื่องเศร้าหมองของจิต มีตัวหลักอยู่ 3 ตัว คือ
1. โลภะ คือ ความโลภ ความอยากได้ความเพลิดเพลินยินดี ความยึดเหนี่ยวทางใจ
2. โทสะ คือ ความโกรธ ความขัดเคืองใจ ความเศร้า ความเสียใจ ความกลัว ความทุกข์ทางใจทั้งหลาย
3. โมหะ คือ ความหลง ความไม่รู้ธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง อวิชชา
กิเลส 3 ตัวนี้ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอกุศลทั้งมวล เปรียบเสมือนมารดาให้กำเนิดบุตร (เรียกว่าเป็นอกุศลเหตุ หรืออกุศลมูล) และได้แตกลูกแตกหลานออกมาอีก เรียกว่าเป็น อุปกิเลส 16
อันความคิดปรุงแต่ง เป็นความเศร้าหมองบดบังความบริสุทธิ์ประภัสสรของจิต เพราะเมื่อความคิดปรุงแต่งดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น ความสงบอันเป็นกิริยาของจิต ย่อมไม่มี ย่อมมีความวูบวาบวุ่นวาย ไปตามความคิดปรุงแต่งนั้นๆ การหยุดความคิดปรุงแต่งนั้นได้ พร้อมกับหยุดความคิดปรุงแต่ง อันเป็นเหตุให้เกิดอุปกิเลสทั้งหลายได้ จักได้พบจิตอันบริสุทธิ์ประภัสสรของตน
อันจิตบริสุทธิ์ประภัสสรนั้นเป็นที่ปรารถนาอย่างที่สุดของผู้มีปัญญา เพราะผู้มีปัญญารู้ว่าจิตบริสุทธิ์ประภัสสร คือจิตที่ปราศจากความโลภ โกรธ หลง และความโลภ โกรธ หลง คือ ความเร่าร้อนมืดมิดที่ห่อหุ้มจิต เหมือนกำแพงหนาทึบที่ปิดกั้นแสงสว่างมิให้ปรากฏ
จิตทุกดวงหรือจิตของเราทุกคนนี้แหละ มีความบริสุทธิ์ประภัสสร สว่างไสวที่สุดอยู่แล้วตลอดเวลา น่าเสียดายที่พากันสร้างกำแพงปิดกั้นเสียจนมืดมิด ด้วยการใช้ความคิดปรุงแต่งอันเป็นอุปกิเลส
การพิจารณาจิต คือ ตามรู้จิตตลอดกาลตลอดเวลา ทั้งเมื่ออยู่ในอิริยาบถตามปกติและเมื่อตั้งใจปฏิบัติ เมื่อเราตั้งใจพิจารณา ตามดูจิตแล้ว เราจะมองเห็นอาการของจิตต่าง ๆ ทำให้เข้าใจจริตนิสัยของตัวเองมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเองตามความเป็นจริง ก็จะเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง คือเมื่อรู้สึกตัวแล้ว ก็จะไม่หลงไปตาม
อามรณ์ จิตเดิมแท้ของเราทุกคนเป็นประภัสสร บริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติ แต่กิเลสเป็นอาคันตุกะที่จรเข้ามาครอบงำจิต ทำให้จิตเศร้าหมอง กิเลสหรืออกุศลมูล อันได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อมีเหตุปัจจัยประสมประสานกันแล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นอุปนิสัยต่าง ๆ มี 16 ลักษณะ เรียกว่า อุปกิเลส 16 ได้แก่
๑. อภิชฌมวิสมโลภะ คือความละโมภ อยากได้ อยากมี อยากเป็นอย่างไม่รู้จักพอ เห็นแก่ได้จนลืมตัว
๒. พยาบาท คือความคิดร้าย มุ่งจะทำร้ายเขา ใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตำหนิเขา คิดจะทำร้ายฆ่าเขาก็มี บางครั้งทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ ก็หันมาตำหนิตัวเอง ทำร้ายตัวเอง จนฆ่าตัวตายก็มี ซึ่งเป็นเพราะอำนาจพยาบาท เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ
๓. โกธะ คือความโกรธ มีอะไรมากระทบก็โกรธ เป็นลักษณะโกรธง่าย แต่เมื่อหายแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น คือไม่ผูกใจเจ็บ ไม่พยาบาท เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ
๔. อุปนาหะ คือการผูกโกรธ ใครพูดอะไร ทำอะไรให้เกิดความโกรธแล้วจะผูกใจเจ็บ เก็บไว้ ไม่ปล่อย ไม่ลืม เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น กระทบอารมณ์เมื่อไร ก็เอาเรื่องเก่ามาคิดรวมกัน คิดทวนเรื่องในอดีตว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราขนาดไหน เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ
๕. มักขะ คือการลบหลู่คุณท่าน ปิดบังความดีของผู้อื่น ลบหลู่ความดีของผู้อื่น เช่น เขาให้ของแก่เรา แทนที่จะขอบคุณกลับนึกตำหนิเขาว่า เอาของไม่ดีมาให้ หรือเมื่อมีใครพูดถึงความดีของเขา เราทนไม่ได้ เราไม่ชอบ จึงยกเรื่องที่ไม่ดีของเขามาพูด เพื่อปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนดีถึงขนาดนั้น เป็นต้น
๖. ปลาสะ คือการตีเสมอ ยกตัวเทียมท่าน ไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตน แต่ชอบยกตัวเองดีกว่าเขา มักแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดเก่งกว่า รู้ดีกว่า ถ้าให้เราทำ เราจะทำให้ดีกว่าเขาได้
๗. อิสสา คือความริษยา เห็นเขาได้ดี ทนไม่ได้ เมื่อเห็นเขาได้ดีมากกว่าเรา เขาได้รับความรักความเอาใจใส่มากกว่าเรา เรารู้สึกน้อยใจ อยากจะได้เหมือนอย่างเขา ความจริงเราอาจจะมีมากกว่าเขาอยู่แล้ว หรือเรากับเขาต่างก็ได้รับเท่ากัน แต่เราก็ยังเกิดความรู้สึกน้อยใจ ทนไม่ได้ก็มี
๘. มัจฉริยะ คือความตระหนี่ ขี้เหนียว เสียดายของ ยึดในสิ่งของที่เราครอบครองอยู่อย่างเหนียวแน่น อยากแต่จะเก็บเอาไว้ ไม่อยากให้ใคร
๙. มายา คือเจ้าเล่ห์หลอกลวง ไม่จริงใจ พยายามแสดงบทบาทตัวเองเกินความจริง หรือจริงๆ แล้วเรามีน้อยแต่พยายามแสดงออกให้คนอื่นเข้าใจว่ามั่งมี เช่น ด้วยการแต่งตัว กินอยู่อย่างหรูหรา หรือบางกรณี ใจเราคิดตำหนิติเตียนเขา แต่กลับแสดงออกด้วยการพูดชื่นชมอย่างมาก หรือบางทีเราไม่ได้มีความรู้มาก แต่ของคุยแสดงว่ารู้มาก เป็นต้น
๑๐. สาเถยยะ คือการโอ้อวด หลอกลวงเขา ชอบอวดว่าดีกว่าเขา เก่งกว่าเขา พยายามแสดงให้เขาเห็น เพื่อให้เขาเกิดอิจฉาเรา เมื่อได้โอ้อวดแล้วมีความสุข
๑๑. ถัมภะ คือความดื้อ ความกระด้าง ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ใครแนะนำอะไรให้ก็ไม่ยอมรับฟัง
๑๒. สารัมภะ คือการแข่งดี มุ่งแต่จะเองชนะเขาอยู่ตลอด จะพูดจะทำอะไรต้องเหนือกว่าเขาตลอด เช่นเมื่อพูดเถียงกันก็อ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เพื่อเอาชนะให้ได้ ถึงแม้ความจริงแล้วตัวเองผิด ก็ไม่ยอมแพ้
๑๓. มานะ คือความถือตัว ทะนงตน
๑๔. อติมานะ คือการดูหมิ่นท่าน ความถือตัวว่าเราดียิ่งกว่าเขา ทำให้ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น
๑๕. มทะ คือความัวเมา หลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว ยังไม่แก่ ยังไม่ตาย หลงในอำนาจ หลงในตำแหน่ง คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วทำอะไรเกินเหตุ
๑๖. ปมาทะ คือความประมาท เลินเล่อ ไม่คิดให้รอบคอบ อาการที่ขาดสติ ขาดปัญญา
อุปกิเลส ทั้ง 16 ประการนี้ แม้ประการใดประการหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นในใจแล้ว ก็จะทำให้ใจสกปรกไม่ผ่องใสทันที ส่งผลให้เจ้าของใจหมดความสุขกายสบายใจ เกิดความเร่าร้อน หรือเกิดความฮึกเหิมทะนงตัว เต้นไปตามจังหวะที่อุปกิเลสนั้นๆ บงการให้เป็นไป ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวรับคุณธรรมต่างๆที่เราตั้งใจปฏิบัติได้ยาก จึงต้องอาศัยความศรัทธาและความเพียรอย่างยิ่งยวด จึงจะเอาชนะได้
Photo

Post has attachment
อินเดียกำเนิดพระพุทธเจ้า

ที่สุดก็ว่างเปล่าว

Post has shared content
/
ไม่ถึงจิตไม่ถึงใจ
" .. ดูจิตให้เข้าใจ
"ใครบริโภค ใครหลง"

สิ่งที่เป็น "ผู้บริโภค"
นั้น คือตานี้เอง หูนี้เอง
จมูกนี้เอง ลิ้นนี้เอง
กายนี้เอง เช่นว่า

"อร่อยก็แค่ลิ้น"
ลิ้นนั้นเองอร่อย
ไม่ใช่อร่อยที่จิตใจ

แต่ว่าจิตใจไปหลง
ยึดเอาความอร่อย
ของลิ้น มาเป็น
ความอร่อยที่จิตใจ

จึงทำให้จิตใจนี้
เพิ่มตัวกามที่เป็น
กิเลส ความใคร่
ความปรารถนา
ต้องการมากขึ้น

ต้องการพัสดุกาม
ต้องการกามคุณต่างๆ
มากขึ้น ท่านจึงว่า

"ความอิ่มด้วยตัณหา
นั้นไม่มี ความอิ่ม
ด้วยกามนั้นไม่มี" .. "

พระโอวาทธรรม
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
**********

ธรรมะสวัสดี เช้าวันเสาร์
Photo

Post has attachment
chaowalit poksin commented on a post on Blogger.
Sogood

Post has attachment
ที่สุดก็ว่างเปล่าว

Post has shared content


เอาโชคมาให้ อ่านสักหน่อย..

มีคนบอกต่อมา ว่า..
เจ้าแม่กวนอิม สอนว่า..
ใช้ชีวิตให้ดี ไม่ต้องปีนป่าย ไม่ต้องเปรียบเทียบ
พ่อ เป็นดั่งท้องฟ้า
แม่ เป็นดั่งพื้นดิน
ต้องรู้จัก กตัญญู
รักใคร่ในคู่ครอง
ลูก ๆ จะกตัญญู
คนในบ้าน เปรียบสิ่งสำคัญ
ให้ทำแต่ สิ่งที่ดี ๆ

เดือนนี้ เป็นเดือนที่ เทพธิดา แห่งความเมตตา จะออกมา อำนวยความโชคดี ทั้งหลายทั้งปวง และ จะคุ้มครองเรา

ควรส่งต่อ ให้ครบ 12 คน ภายใน 4 วัน จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

ลบทิ้ง หรือไม่ส่งข่าวคนอื่น
ใน 1 ปี ทำอะไร อาจจะ ไม่ราบเรียบ

ได้รับมา จึงส่งไป รัก นะPost has shared content


เอาโชคมาให้ อ่านสักหน่อย..

มีคนบอกต่อมา ว่า..
เจ้าแม่กวนอิม สอนว่า..
ใช้ชีวิตให้ดี ไม่ต้องปีนป่าย ไม่ต้องเปรียบเทียบ
พ่อ เป็นดั่งท้องฟ้า
แม่ เป็นดั่งพื้นดิน
ต้องรู้จัก กตัญญู
รักใคร่ในคู่ครอง
ลูก ๆ จะกตัญญู
คนในบ้าน เปรียบสิ่งสำคัญ
ให้ทำแต่ สิ่งที่ดี ๆ

เดือนนี้ เป็นเดือนที่ เทพธิดา แห่งความเมตตา จะออกมา อำนวยความโชคดี ทั้งหลายทั้งปวง และ จะคุ้มครองเรา

ควรส่งต่อ ให้ครบ 12 คน ภายใน 4 วัน จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

ลบทิ้ง หรือไม่ส่งข่าวคนอื่น
ใน 1 ปี ทำอะไร อาจจะ ไม่ราบเรียบ

ได้รับมา จึงส่งไป รัก นะPost has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded