പണ്ട്..
കർത്താവിനെ കുരിശുമ്മെ തറച്ചപ്പോ, കുരിശ്‌ കർത്താവിനോട് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു
ഞാനെന്തു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാ... കർത്താവേ എന്റെ മേല് ഈ ആണി അടിച്ചു കേറ്റണേ...ന്ന്..

അതന്ന്യ.. ഇപ്പളും പറയാനുള്ളൂ :))(ഡയലോഗിന് കടപ്പാട് ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് ചെയ്ത മാന്നാർ മത്തായി @ റാംജിറാവ് )
Shared publiclyView activity