Warto przypomnieć, że Galaxy S4 w tym obszarze osiągnął wynik na poziomie 70 mln sztuk!
Shared publicly