Profile

Cover photo
559,881 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront is bezorgd over het nieuwe pakket "betere Europese regelgeving" van de Europese Commissie

Op 19 mei heeft de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, zijn plan voor een lichter Europees wetgevend arsenaal, bekendgemaakt. Dit pakket  stemt tot grote ongerustheid bij zowel ACLVB, ACV, ABVV, als talrijke NGO’s en andere syndicale organisaties.

Het past volledig in het  ‘Better Regulation Package’ van de Europese Commissie, dat in feite neerkomt op een "dereguleringsprogramma”, al verantwoordelijk voor de verwerping van het voorstel inzake een langer betaald zwangerschapsverlof – 18 weken binnen de hele Unie – en het behoud van het beperkte aantal gevaarlijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers – drie in plaats van de door de Europese vakbonden gevraagde vijftig!
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
100.000 werknemers sterven door een beroepskanker

Vandaag was het Werelddag voor veilig en gezond werk. Elk jaar op 28 april herdenken vakbonden wereldwijd alle werknemers die ziek werden of de dood vonden als gevolg van de blootstelling aan risico’s op het werk. Opmerkelijk: de beroepsgerelateerde ziekten overtreffen in aantal meerdere malen het aantal arbeidsongevallen.

Zo sterven in Europa jaarlijks 100 000 werknemers als gevolg van een beroepskanker. Ook in België mag dit aantal  niet onderschat worden. Het Fonds voor Beroepsziekten erkend weliswaar jaarlijks slechts een honderdtal beroepskankers, maar de stichting tegen kanker schat dit aantal op ongeveer 2 000 per jaar.

De vakbonden vroegen vandaag dan ook dat Minister van Werk Peeters er op Europees niveau voor pleit om te werken aan een regelgeving die werknemers echt beschermt tegen de risico’s op het werk.
 ·  Translate
3
2
Gazet Van Vlaanderen's profile photoNina.M M's profile photo
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vrijuit mei 2015

Het aprilnummer van Vrijuit is beschikbaar. In deze Vrijuit vindt u onder meer artikels over de aangepaste beschikbaarheid, de continuïteit van de ondernemingen en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de armoede.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Geen toeval: na wansmakelijke aanval op werklozen zijn nu vakbonden aan de beurt

Zuhal Demir (N-VA) schopt vandaag andermaal wild om zich heen. Na haar harteloze uitspraak over werklozen (‘'Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen”), is het vandaag de beurt aan de vakbonden. Ze misbruikt daarvoor cijfers over verkeerd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen. Demir schuwt daarbij geen enkele truc. Demir veegt bijvoorbeeld alle cijfers op één hoop. En stelt het daarbij voor of dit allemaal foutieve uitbetalingen zijn. En ze doet alsof de uitbetalingsinstellingen daar geen verantwoordelijkheid zouden voor dragen. 

Zo negeert ze vrolijk  dat een aanzienlijk deel van de geciteerde 290 miljoen euro te maken heeft met bijvoorbeeld fraude bij dienstenchequebedrijven, zoals het Jaarverslag van de RVA zelf stelt (p. 114). Bovendien is het geciteerd bedrag een geaccumuleerd bedrag over jaren. Wat betreft sociale fraude is het trouwens belangrijk de juiste puntjes op de i te zetten : de grootste fraude zit in bijdragefraude door werkgevers en fiscale fraude, waarover we het eerste woord van Demir nog moeten horen.
 ·  Translate
1
1
Jörg W. Palm's profile photo
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vacatures

De ACLVB heeft vacatures voor een secretariaatsmedewerker in Gent en een loketmedewerker in NIel. Meer details over de jobinhoud en ons aanbod op onze website.

http://www.aclvb.be/over-aclvb/vacatures/
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Werken tot je doodvalt ... is geen aprilgrap !

Laten we alle maatregelen van onze regeringen nog eens op een rijtje zetten :  SWT’ers (bruggepensioneerden) moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, werkbaar werk voor oudere werknemers wordt niet aangepakt, de indexsprong blijft behouden, een taks shift is nog altijd niet concreet uitgewerkt, het inschrijvingsgeld voor studerende kinderen wordt duurder, de kinderbijslag wordt niet geïndexeerd en vermindert drastisch voor grote gezinnen, water en elektriciteit worden duurder, de woonbonus wordt niet geïndexeerd en wordt sterk verminderd, de 25 euro-zorgpremie wordt 50 euro.

Conclusie : we moeten harder en langer werken, maar houden steeds minder over aan koopkracht !
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Belastinggids 2015

Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt de Belastinggids van de ACLVB ieder voorjaar. Deze editie (inkomstenjaar 2014 – aanslagjaar 2015) zal toch iets specialer zijn als gevolg van de 6de staatshervorming.

Met deze laatste staatshervorming worden bepaalde fiscale bevoegdheden door de federale overheid voortaan afgestoten. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de belastingberekening maar ook voor de woonfiscaliteit.

De Belastinggids is beschikbaar op onze website.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Indexsprong: de Liberale Vakbond wil de regeringsbeslissing mee teniet doen via het Grondwettelijk Hof

De ACLVB keurde vandaag het initiatief goed om zich ook te wenden tot het Grondwettelijk Hof. Naast de discriminatie tussen loon en huur, meent de Liberale Vakbond ook dat de gelijkheid tussen de twee voornaamste stakeholders in een onderneming geschonden wordt.

De wet van 26 juli 1996 heeft als doel om het concurrentievermogen van bedrijven te versterken. Een bedrijf bestaat echter niet enkel uit werknemers. Er zijn ook de aandeelhouders wiens ‘loon’ uitgekeerd wordt in dividenden.

Waarom bepaalt deze regering dan dat slechts één groep moet bijdragen? Waarom raakt men niet aan het ‘loon’ van de aandeelhouders? Sinds de financiële crisis van 2008 stegen de dividendinkomsten van jaar tot jaar, terwijl werknemers en sociaal verzekerden permanent moesten inleveren.

Als het sociaal overleg hieromtrent niet gerespecteerd wordt, ziet de ACLVB zich verplicht om zich te richten tot het Grondwettelijk Hof wegens de schending van het gelijkheidsbeginsel.
 ·  Translate
2
1
Gazet Van Vlaanderen's profile photo
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
ACLVB-voorzitter Jan Vercamst reageert op een opiniestuk van Trends-journalist Alain Mouton. Die had de vakbonden oligarchen genoemd.
 ·  Translate
ACLVB-voorzitter Jan Vercamst reageert op een opiniestuk van Trends-journalist Alain Mouton. Die had de vakbonden oligarchen genoemd.
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Vacature : adviseur advies- en kenniscentrum sociale zekerheid  (M/V)

De ACLVB heeft een vacature voor een adviseur voor haar advies- en kenniscentrum sociale zekerheid. Meer details over de jobinhoud en ons aanbod op onze website.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
Beschikbaarheid oudere werknemers : vakbonden adviseren negatief over aangepaste beschikbaarheid

Op 11 maart vroeg de volledige Groep van 10 aan de regering meer duidelijkheid over haar aanpassingen op het akkoord van de sociale partners over beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen.

Deze ochtend bleek dat op verschillende essentiële punten de ontwerp KB’s die ter advies voorgelegd zijn aan het beheerscomité van de RVA sterk afwijken van het unaniem akkoord van de Groep van 10. Bovendien blijven antwoorden op onze fundamentele bezwaren ook uit.
 ·  Translate
1
Add a comment...

ACLVB

Shared publicly  - 
 
30 jaar betaald educatief verlof: vanaf 1 april wachten gewesten grote uitdagingen

Het recht op betaald educatief verlof (BEV) bestaat in 2015 30 jaar. Via het BEV krijgen werknemers de mogelijkheid om zich met behoud van hun begrensd loon bij te scholen. De werkgever heeft geen kosten, want de overheid betaalt het loon terug. 1.546.927 werknemers maakten er reeds gebruik van om zich bij te scholen. In het “schooljaar” 2012-2013 waren er 76.965 werknemers die van het systeem gebruik maakten.

Vandaag worden de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap verantwoordelijk voor het BEV. De vakbonden roepen alle overheden op het recht op IevensIang leren meer zuurstof te geven, zodat werknemers bijblijven met alle maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Daarom moeten alle operationele knelpunten zo snel mogelijk weggewerkt worden.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
Vrije visie, eigen stem
Introduction
De Liberale Vakbond ACLVB is een warme vakbond, waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert.

Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme.

Als vakbond dicteren we geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen.

Dat alles doen we volledig politiek onafhankelijk.
Contact Information
Contact info
Phone
09-222.57.51
Email
Address
Koning Albertlaan 95 9000 Gent