Profile cover photo
Profile photo
accountenz, breda (accountantskantoor)
23 followers
23 followers
About
Posts

Post has attachment
"Leven als een trappist"

Als je werkzaam bent bij accountenz, breda zul je je hele leven moeten blijven leren. Constant veranderende regelgeving en actuele ontwikkelingen bij cliënten vragen om focus en alertheid van al onze medewerkers. De agenda van onze medewerkersbijeenkomst "leven als een trappist" sloot hier feilloos op aan. Op de prachtige locatie de Nispenhoeve in Prinsenbeek hebben wij een fantastische middag gehad met aandacht voor inhoud, vitaliteit en de innerlijke mens...

Actuele kennis

De aftrap van de bijeenkomst werd verzorgd door onze Patrick Nuijten. Hij heeft ons aan de hand van praktijksituaties bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving omtrent privacy en ongebruikelijke transacties. Belangrijke onderwerpen voor ons als accountantskantoor met de focus op kwaliteit.

Vitaliteit

Vervolgens was het de beurt aan Marcel de Visser en Karin van Tilburg van www.VitaalBreda.com. Deze stichting, waarvan wij één van de partners zijn, heeft als doel dat Breda in 2025 de vitaalste gemeente van Nederland is. Een stad waar je gezond en met plezier opgroeit, woont, werkt, sport en oud wordt. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Marcel en Karin hebben ons aan de hand van interactieve quiz inzicht proberen te geven in ons eigen gedrag op het gebied van vitaliteit. Dit soms confronterende inzicht, gecombineerd met de concrete tips die zij ons gaven zullen er zeker toe leiden dat wij als accountenz, breda onze bijdrage gaan leveren aan het bereiken van het doel: een vitaler Breda.

Leven als een trappist

Het geheel werd afgesloten met een fantastische kennismaking met diverse abdijproducten. Geert-Jan van www.abdijproducten.nl heeft ons een inkijkje gegeven in leefwereld van de monniken en de overheerlijke producten die zij maken. Onder het genot van een trappistenbier en diverse soorten trappistenkazen heeft hij ons passievol meegenomen in achtergronden van de levenswijze van de monikken van de orde der cisterciënzers.

En als je hoort met welke passie en focus zij hun werkzaamheden uitvoeren, en dat zij zich constant willen blijven ontwikkelen,verbeteren en blijven leren. Dan kunnen we niet anders concluderen dan dat wij nog best veel gemeen hebben met deze monniken. Al is het maar de keuze voor kwaliteit boven alles.

Al met al een fantastische bijeenkomst waarmee we op verschillende vlakken ons voordeel zullen doen.
leven als een trappist
leven als een trappist
accountenzbreda.nl
Add a comment...

Post has attachment
Dga-taks 2022: max €500.000 onbelast lenen

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Koolmees bij het Belastingplan 2019.


Onduidelijkheid

Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is deze week al doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd. Het is dus nog een beetje koffiedik kijken. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd blijven, heeft u tot dan de tijd om actie te ondernemen.

Uitkeren als dividend

Maakt u gebruik als dga van de zogenaamde rekening-courant, dan kunt u ervoor kiezen om het meerdere boven het half miljoen uit te laten keren als dividend. Het lijkt interessant om hier in 2019 van te profiteren. Ook dividend wordt belast in box 2, echter stijgt na 2020 de box 2-heffing van 25% naar 26,25% en in 2021 zelfs naar 26,9%.

Tip: Omdat de heffing in box 2 na 2020 zal stijgen, kan het interessant zijn om in 2019 reeds maatregelen te treffen.

Aflossen of andere financiering?

Heeft u meer geleend bij uw bv dan € 500.000? Dan heeft u nog een aantal andere opties. Wellicht is er voor u een mogelijkheid om de 'eigen' financiering af te lossen. Lukt dit niet, kunt u ook overwegen om de lening onder te brengen bij een externe financier. U heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de situatie te laten zoals deze is en de belasting over het meerdere dan een half miljoen af te dragen.

Let op! Het is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uit ziet. Neem daarom geen overhaaste beslissingen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen u waar nodig van de juiste adviezen voorzien.
Add a comment...

Post has attachment
Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.


No-risk polis

De no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers te stimuleren arbeidsbeperkten in dienst te nemen. De regeling houdt in dat u als werkgever een compensatie ontvangt, wanneer uw arbeidsbeperkte werknemer ziek wordt.

Hoe werkt het?

Werknemers met een arbeidsbeperking hebben op grond van de Ziektewet recht op ziekengeld bij ziekte. Dit ziekengeld mag u in mindering brengen op het loon. De regeling is in 1992 ingevoerd. Sinds 2005 is deze verruimd. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook een beroep doen op de no-riskpolis wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst houdt.

Tip: U kunt als werkgever via het werkgeversportaal op www.uwv.nl nagaan of een sollicitant of werknemer onder de no-riskpolis valt.

Maatregelen om bekendheid te vergroten

Om de effectiviteit te vergroten heeft minister Koolmees een aantal maatregelen aangekondigd.

Zo zal het UWV mogelijkheden inventariseren om de bekendheid van de no-riskpolis bij werkgevers te vergroten. Tevens zullen mensen die onder de doelgroep gaan vallen geïnformeerd worden.

Voor werknemers wordt een 'bijsluiter' ontwikkeld, waarin staat op welke financiële voordelen de (toekomstige) werkgever aanspraak kan maken. Deze kan worden toegevoegd aan het cv.

Verder zullen gemeenten werkgevers moeten informeren over welke doelgroepen onder de dekking van de no-riskpolis vallen.
Add a comment...

Post has attachment
Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.


De belangrijkste aanpassingen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen:
•Hoe u als werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij ontslag voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden
•Meer uitleg over omgaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling
•Meer uitleg over herplaatsing van werknemers
•Hoe u als werkgever om moet gaan met payrollmedewerkers
•Een nieuw hoofdstuk over de Wet melding collectief ontslag

Bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid:
•Een toelichting op situaties rond de WIA, zoals te late aanvragen en bezwaarprocedure
•Meer uitleg over herplaatsing van werknemers
•Hoe het UWV de redelijke grond voor ontslag van een langdurig zieke payrollmedewerker beoordeelt

Uitvoeringsregels Ontslag

De Uitvoeringsregels Ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via UWV. Er zijn nu nieuwe versies vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en uitspraken van de Hoge Raad op rechtsvragen. Deze versies vervangen die van juli 2016.

U kunt de documenten vinden op de website van het UWV:
•Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
•Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
Add a comment...

Post has attachment
Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting

Er staan grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven.


Op weg naar 'vlaktaks'

Met de tariefsaanpassing gaat het kabinet op weg naar een vlaktaks, ofwel een belasting met een zelfde tarief voor iedereen. Zover is het echter nog niet. Wel zijn er vanaf 2021 nog slechts twee tarieven, 37,05% en 49,5%.

Tariefsaanpassing in 2019

De aanpassing van de tarieven start in 2019. Het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 20.142, gaat met 0,1%-punt omhoog van 36,55% naar 36,65%. Het tarief van de tweede en derde schijf, voor het deel van het inkomen tussen €20.142 en € 68.507, dalen fors: van 40,85% naar 38,1%. Over het deel van het inkomen boven € 68.507 betaalt men nu 51,95%. Dit wordt volgend jaar 51,75%.

Wat scheelt dat nu netto?

Iemand met een inkomen van bijvoorbeeld € 35.000 gaat door de tariefwijziging volgend jaar € 380 minder belasting betalen. Hogere inkomens profiteren nog meer. Bij een inkomen van bijvoorbeeld € 65.000 hoort een voordeel van € 1.215. Inkomens tot zo'n € 20.000 betalen echter maximaal twee tientjes meer belasting.

Twee schijven vanaf 2021

Vanaf 2021 hebben we in box 1 nog maar twee belastingschijven. Tot een inkomen van zo'n € 68.500 geldt dan een tarief van 37,05%. Over het meerder geldt een tarief van 49,5%.

Belasting % in box 1
Inkomen max € 20.142 Inkomen max € 34.404 Inkomen max € 68.507 Inkomen > € 68.507
2018 36,55 40,85 40,85 51,95
2019 36,65 38,10 38,10 51,75
2021 37,05 49,50

Let op! De omzetting naar 2 belastingschijven in box 1 geldt voor degenen die nog geen recht hebben op AOW. Voor AOW-gerechtigden gelden andere tarieven. Voor hen zullen drie schijven blijven bestaan.

Toptarief eerder bereikt

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd, onder andere vanwege de inflatie. Dit geldt echter tot 2024 niet voor het beginpunt van het toptarief. Dit wordt bevroren op het huidige niveau van € 68.507. Belastingplichtigen bereiken daardoor sneller het toptarief. De verwachting is dat zo'n 7% van alle belastingplichtigen daardoor nog het toptarief betaalt. Zonder de bevriezing zou dit slechts 5,5% zijn geweest.
Add a comment...

Post has attachment
Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.


Lagere tarieven

De Vpb kent twee tarieven. Zo betaalt een bv voor winsten tot € 200.000 momenteel 20% Vpb en over het meerdere 25%. Deze tarieven worden de komende drie jaar in etappes verlaagd. Het tarief van 20% voor winsten tot € 200.000 daalt in 2019 naar 19%, in 2020 naar 17,5% en uiteindelijk in 2021 naar 16%.

Hogere tarief daalt minder

Het hogere tarief van thans 25% daalt minder dan aangekondigd. Dit in verband met de discussie rond de afschaffing van de dividendbelasting, die ten goede komt aan het grootbedrijf. Het tarief van 25% daalt in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en uiteindelijk in 2021 naar 22,25%. Per saldo daalt het tarief 1,25% minder dan gepland.

Ontwikkeling vennootschapsbelasting (Vpb)
2018 2019 2020 2021
Winsten tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Winsten > € 200.000 25% 24,3% 23,9% 22,25%

Tarief box 2 verhoogd

Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt in 2020 en 2021 verhoogd, zij het minder dan aangekondigd in het regeerakkoord. Dit heeft te maken met de geringere daling van de Vpb-tarieven. Het box 2-tarief geldt voor uitgedeelde winst van de bv, dividend, en opgepotte winst bij verkoop van de bv. Het tarief bedraagt thans 25%. Vanaf 2020 geldt een tarief van 26,25% en vanaf 2021 een tarief van 26,9%. Deze laatste is minder hoog dan de aangekondigde 28,5% uit het regeerakkoord.

Wat leveren de plannen u op?

Voorbeeld: Uw bv maakt € 450.000 winst. Hiervan keert u € 200.000 uit als dividend aan uzelf als dga. Ervan uitgaande dat bovengenoemde maatregelen doorgaan, zou u dat in 2021 € 11.075 minder aan belasting kosten dan dit jaar.

Uitwerking

2018:
•Vpb € 200.000 x 20% + € 250.000 x 25% = € 40.000 + € 62.500 = € 102.500
•IB (dividendbelasting) € 200.000 x 25% = € 50.000
•Totale belasting € 102.500 + € 50.000 = € 152.500

2021:
•Vpb € 200.000 x 16% + € 250.000 x 22,25% = € 32.000 + € 55.625 = € 87.625
•IB (dividendbelasting) € 200.000 x 26,9% = € 53.800
•Totale belasting € 87.625 + € 53.800 = € 141.425

Let op! Alle aangekondigde wijzigingen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en kunnen nog veranderen!
Add a comment...

Post has attachment
Prinsjesdagspecial 2018

Verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, afschaffing van de dividendbelasting, versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, inperking van de looptijd van de 30%-regeling; een greep uit de fiscale plannen van het kabinet voor de komende jaren.

Deze Special Prinsjesdag 2018 bevat voorstellen voor u en uw bedrijf. De plannen zullen in de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders is vermeld.

Klik hier voor de Special Prinsjesdag 2018

Waar mogelijk hebben wij tips opgenomen om maximaal voordeel te halen uit de voorgestelde wijzigingen.

Heeft u vragen ?

Neem gerust contact op met onze fiscale afdeling op 0161-431599 of mail naar info@accountenzbreda.nl
Prinsjesdagspecial 2018
Prinsjesdagspecial 2018
accountenzbreda.nl
Add a comment...

Post has attachment
Online boekhouden bij accountenz breda

De wereld van nu is steeds meer gedigitaliseerd. U merkt dit waarschijnlijk zelf ook. Maar in hoeverre is uw eigen administratie onopgemerkt al digitaal? Zeer waarschijnlijk krijgt u zelf al steeds vaker facturen digitaal doorgestuurd of verstuurd u de facturen digitaal. Waarom zou u nog een papieren administratie bijhouden terwijl dit ook volledig digitaal kan? Accountenz, breda helpt u graag deze stap te maken. Wij beschikken over de kennis en software om uw specifieke digitale wensen te realiseren.


Klik hier voor onze folder over Online boekhoudenVoor het digitaliseren van uw administratie werken wij met de beste online boekhoudsoftware (o.a. Unit4 Multivers). Hiermee kunt u op ieder gewenst moment uw administratie bijwerken, waar u maar wilt. Ons pakket biedt veel mogelijkheden voor het creëren van een beter inzicht in uw administratie. Zo kunnen, door een simpele koppeling tussen uw administratie en uw bank, de bankmutaties elke dag ingelezen worden. U hoeft dan niet meer elke maand of elk kwartaal de bankafschriften te downloaden. Dus:
•Altijd uw administratie 24/7 bij de hand
•U raakt niets meer kwijt
•Goed voor het milieu
•Mogelijke koppelingen met andere systemen (o.a. bank)
•Overzichtelijk
•Scheelt veel opbergruimte
•Goed voor de uitstraling van uw bedrijf

Scan en herken

Om het maximale efficiencyresultaat te behalen met het online boeken, zet Accountenz, breda de techniek van morgen, vandaag al in door middel van de scan en herken techniek van Basecone. Dit programma verwerkt uw digitale facturen en boekt deze vervolgens automatisch door naar uw financieel boekhoudpakket. Voor de aanlevering kunt u kiezen uit de volgende opties:
1.U stuurt de door u ontvangen digitale facturen via de mail rechtstreeks door aan een voor u aangemaakt emailadres. De facturen worden dan rechtstreeks geïmporteerd in Basecone.
2.U scant de door u ontvangen facturen in en stuurt deze facturen via de mail rechtstreeks door aan een voor u aangemaakt emailadres. De facturen worden dan rechtstreeks geïmporteerd in Basecone.
3.U maakt met uw smartphone via de Basecone app een foto van uw factuur of bonnetje waarna deze direct wordt geïmporteerd in Basecone.

U heeft daarmee nooit meer problemen met kwijtgeraakte bonnetjes. Daarnaast kunt u via de app duidelijk bij elk bonnetje of factuur aangeven waar het betrekking op heeft zodat wij direct weten hoe we het administratief moeten verwerken.

Laat digitalisering optimaal in uw voordeel werken!

Door het volledig aanleveren van de administratie via Basecone voldoet u aan de wettelijke bewaarplicht van minimaal 7 jaar. Mocht u tussentijds stoppen met Basecone, kunt u tegen vergoeding gebruik blijven maken van het archief. Op deze manier blijft u voldoen aan uw bewaarplicht.

Voordelen werken met Basecone:
•Facturen gemakkelijk te uploaden via mail of app
•Alle facturen digitaal beschikbaar én worden 7 jaar lang voor u bewaard
•Facturen worden herkend en geboekt in het financieel boekhoudpakket
•Via de Cloud overal beschikbaar
•Persoonlijke begeleiding en ondersteuning vanuit accountenz, breda
•Printen van uw facturen wordt overbodig en u hoeft geen mappen met administratie meer bij te houden
•Wij, als accountant, kunnen u sneller en efficiënter financieel begeleiden

Beter inzicht, betere resultaten

In onze visie moeten de informatie die de financiële administratie u biedt, gericht zijn op het verbeteren van uw ondernemersresultaten.

Inzicht

Met onze management-monitor heeft u met één druk op de knop inzicht in uw financiële positie. Hier kunt u bijvoorbeeld de liquiditeitsontwikkeling, tussentijds resultaat en de grootste afnemers en leveranciers zien.

Elektronisch facturen

Naast het inzicht biedt de management monitor ook de mogelijkheid om elektronische verkoopfacturen te maken en te versturen naar uw klanten. Via eenvoudige stappen, heeft u binnen korte tijd een verkoopfactuur die aan alle factuurvereisten voldoet. De factuur kunt u vervolgens per mail naar uw klanten versturen vanuit de monitor. Ook is het mogelijk om de factuur te printen en per post te versturen.

Echter adviseren wij u de verkoopfacturen per mail naar uw klanten te versturen want ook dit levert weer een kostenbesparing voor u op. Een ander bijkomend voordeel is dat deze verkoopfacturen rechtstreeks in uw financiële administratie worden verwerkt. Mochten klanten niet betalen, dan kunt u ook een aanmaning of herinnering sturen vanuit management-monitor naar uw klanten.

Snel en eenvoudig betalen

De management-monitor heeft ook een functionaliteit om betalingen te verrichten. Via een bankenkoppeling met de ABN-AMRO, ING en Rabobank is het mogelijk om vanuit de management monitor een betaalbatch aan te maken. Deze bestanden worden bij de ING en Rabobank direct naar de bankomgeving gestuurd. Uiteraard dient u de batch te autoriseren in uw bankomgeving om de betalingen definitief te maken.


Onze visie: Beter en actueler financieel inzicht resulteert in betere resultaten

Nog meer voordelen

Een van de voordelen is dat door het gebruik van Basecone u uw administratie niet meer iedere maand of kwartaal fysiek hoeft aan te leveren. In plaats daarvan stuurt u uw facturen door op het moment dat u deze ontvangt of op het moment dat het u uitkomt.

Door het digitaliseren van uw administratie kunt u ook kostenbesparing doorvoeren binnen uw onderneming. U bent door dit proces minder kosten kwijt aan papier, verzendkosten, postzegels, cartridges etc. Maar eventueel ook aan nu nog hogere bankkosten voor het op papier ontvangen van uw bankafschriften.

Tijd is geld

Het belangrijkste voordeel is dat het u een flinke tijdsbesparing oplevert. U hoeft zich minder te bekommeren om uw administratie omdat wij deze zorgen voor u uit handen nemen. Die tijd die u hiermee bespaart, kunt u vervolgens besteden aan waar u echt goed in bent: Ondernemen! Een win-winsituatie dus.

Wij helpen u graag

Wij kunnen de implementatie en inrichting van zowel ‘scan en herken’ als bankkoppelingen voor u verzorgen. Uiteraard geven wij u hierbij goede uitleg, zodat u direct aan de slag kunt!
Tevens hebben wij de mogelijkheid om ‘realtime’ met u mee te kijken in zowel Basecone, Unit4 Online zodat wij u kunnen ondersteunen daar waar nodig.

Om te kunnen inspelen op uw behoeften, bieden wij verschillende dienstverleningspakketten aan voor wat betreft het verwerken van de administratie:
•U levert op papier aan, wij verwerken uw administratie
•U scant, u verwerkt digitaal
•U scant, wij verwerken digitaal

U kiest zelf wat het beste bij u past. Ook voor uw andere specifieke wensen bekijken wij graag de mogelijkheden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of één van onze basecone-specialisten, Davey Schalk of Jordie Winkenius.
Add a comment...

Post has attachment
Pas op met ombouwen bestelauto

Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien.


Geen BPM

Als ondernemer hoeft u geen BPM te betalen als u een bestelauto voor meer dan 10% zakelijk gebruikt.

Minder MRB

Als ondernemer betaalt u ook minder MRB (wegenbelasting) als u de bestelauto meer dan 10% zakelijk gebruikt.

U moet dit zakelijk gebruik desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is daarvoor niet vereist.

Ombouwen tot personenauto

Als u een bestelauto ombouwt tot personenauto, bent u zowel BPM als meer MRB verschuldigd. U moet dit zelf doorgeven aan de fiscus, anders loopt u het risico van een naheffing en boete.

Bankje van ruim € 5.000

Dat dit flink in de papieren kan lopen, bleek onlangs voor het gerechtshof in Leeuwarden. Een ondernemer reed in een bestelauto rond, waarin hij in de laadruimte een houten tuinbank had gemonteerd. Door een uitsparing aan de zijkant had hij deze klemvast gezet. Hiermee had hij de bestelauto omgebouwd tot personenauto, aldus het hof, wat hem een naheffing MRB opleverde van € 2.598 plus een boete van dezelfde omvang.

Let op! Bestelauto's kennen strenge inrichtingseisen. Een kleine wijziging van bijvoorbeeld een tussenwand kan al leiden tot naheffingen en boetes.

Geluk bij een ongeluk

De ondernemer in kwestie had nog geluk dat geen naheffing inzake de BPM werd opgelegd. In dat geval was hij nog enkele duizenden euro's duurder uitgeweest.

Heeft u vragen over de inrichtingseisen voor een bestelauto, neem dan contact met ons op.
Add a comment...

Post has attachment
Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug

Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.


Om welke btw gaat het?

Het betreft de btw die u in de EU over uw normale uitgaven heeft betaald. Bijvoorbeeld bij overnachting in een hotel tijdens een congres of op getankte brandstof tijdens een bezoek aan een klant in het buitenland.

Hoe terugvragen?

Terugvragen van de btw kan online via de Nederlandse Belastingdienst. Met behulp van inloggegevens kunt u een formulier invullen. Hierop kunt u uw uitgaven en btw specificeren.

Let op! Heeft u in het verleden nog geen btw uit de EU teruggevraagd, dan moet u eerst inloggegevens aanvragen. Dit kan tot vier weken duren.

Tip: Wacht dus niet te lang, anders haalt u de deadline van 1 oktober niet meer!

In andere gevallen gebruikt u de al bekende inloggegevens. Bent u die kwijt, bel dan de Belastingtelefoon. Vraag geen nieuwe inloggegevens aan.

Facturen scannen

Sommige landen eisen dat u facturen meestuurt. Dit mag alleen digitaal, dus deze zult u moeten scannen.

Minimum bedragen

Per land geldt een minimum terug te vragen btw-bedrag van € 50 per jaar of een vergelijkbaar bedrag in de valuta van het betreffende land. U kunt ook de btw al in de loop van het jaar per kwartaal terugvragen, maar alleen als dit meer is dan € 400 (of vergelijkbaar bedrag in eigen valuta) per kwartaal.

Heeft u vragen over het terugkrijgen van betaalde btw uit de EU, neem dan contact met ons op.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded