Profile cover photo
Profile photo
會計妹 AccGirl
495 followers -
會計妹 AccGirl – 專業服務(開公司,會計,報稅,稅務,成立公司,公司秘書,商務中心,虛擬辦公室,租會議室,開業,生意,開檔,一蚊)
會計妹 AccGirl – 專業服務(開公司,會計,報稅,稅務,成立公司,公司秘書,商務中心,虛擬辦公室,租會議室,開業,生意,開檔,一蚊)

495 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
會計妹® 多謝一眾「在晴朗的一天出發」嘅主持,畀我哋會計妹咁高嘅評價!,Youtube 播出

會計妹® 多謝一眾「在晴朗的一天出發」嘅主持,畀我哋會計妹咁高嘅評價,多謝 林海峰,多謝 阮子健,多謝 潘小濤,多謝 叱咤九O三,多謝 商業電台 881903 Commercial Radio Hong Kong

http://www.AccGirl.com

熱烈恭賀 會計妹® 成功投得2018世界盃所有賽事加時及十二碼時段廣告,成為2018世界盃超級鑽石時段廣告推廣品牌。可以和大家共渡2018世界盃最精彩時刻。

http://accountcomics.com/

會計動畫廊™,由會計妹® 及創業龍TM 專門教授會計知識。以生動故事帶出會計及相關專業知識,提升讀者的創業及會計知識,從而鼓勵創業人仕,提升大眾對專業知識的認識。為使故事便有趣味性,提高閲讀興趣,特以漫畫及動畫形式表達。


http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 多謝一眾「在晴朗的一天出發」嘅主持,預埋我哋一齊玩,Youtube 播出

會計妹® 多謝一眾「在晴朗的一天出發」嘅主持,預埋我哋一齊玩,多謝 林海峰,多謝 阮子健,多謝 潘小濤,多謝 叱咤九O三,多謝 商業電台 881903 Commercial Radio Hong Kong

http://www.AccGirl.com

熱烈恭賀 會計妹® 成功投得2018世界盃所有賽事加時及十二碼時段廣告,成為2018世界盃超級鑽石時段廣告推廣品牌。可以和大家共渡2018世界盃最精彩時刻。

http://accountcomics.com/

會計動畫廊™,由會計妹® 及創業龍TM 專門教授會計知識。以生動故事帶出會計及相關專業知識,提升讀者的創業及會計知識,從而鼓勵創業人仕,提升大眾對專業知識的認識。為使故事便有趣味性,提高閲讀興趣,特以漫畫及動畫形式表達。


http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 成功投得2018世界盃所有賽事加時及十二碼廣告
於世界盃,Youtube 播出

http://www.AccGirl.com

熱烈恭賀 會計妹® 成功投得2018世界盃所有賽事加時及十二碼時段廣告,成為2018世界盃超級鑽石時段廣告推廣品牌。可以和大家共渡2018世界盃最精彩時刻。

http://accountcomics.com/

會計動畫廊™,由會計妹® 及創業龍TM 專門教授會計知識。以生動故事帶出會計及相關專業知識,提升讀者的創業及會計知識,從而鼓勵創業人仕,提升大眾對專業知識的認識。為使故事便有趣味性,提高閲讀興趣,特以漫畫及動畫形式表達。


http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 電視廣告2018 Part 3 (商評卓越品牌大獎)
於世界盃,TVB iNews,Viu TV,Now TV,Cable TV 播出

http://www.AccGirl.com

熱烈恭賀 會計妹® 榮獲首屆商評卓越品牌大獎(2018),由商業專業評審中心頒發 http://www.pvcbs.org/2018award.html

詳細解說:
會計妹® 電視廣告2018 Part 3 是會計妹®在2018年7月首次播放。熱烈恭賀 會計妹® 榮獲首屆商評卓越品牌大獎(2018),商評卓越品牌大獎由商業專業評審中心頒發
http://www.pvcbs.org/

為創業人士創造共享價值 Creating Shared Value

播放頻道:
世界盃 2018
TVB 互動新聞台 iNews
Viu TV
Now TV
Cable TV


http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 電視廣告2017 Part 2 (創業龍™新春全包宴)
於全線TVB iNews 播出

會計妹® 創業龍™新春全包宴, 只需HKD2,999,再送現成公司
http://www.accgirl.com/page.php?139

詳細解說:
會計妹™ 電視廣告2018 Part 2 是會計妹®在2018年2月首次播放。創業龍™新春全包宴

為慶祝新年, 會計妹® 推出創業龍™新春全包宴, 只需HKD2,999,再送現成公司!
(已包括政府註冊費)

HKD2,999 全包宴 + 送現成公司(包政府註冊費) + 送免費稅務代表 + 送開業通知 = 只需 HKD2,999!

創業龍™新春全包宴包括:
- 一年免費稅務代表
- 公司綠盒套裝
- 開業通知
- 一年高級公司秘書 (製備週年申報表)
- 一年卓越虛擬辦公室套餐 (秘書代接電話及傳真服務)
- !!!送現成公司!!!

註:
現時開公司(成立公司)成本(政府費用)為HK$3970(政府註冊費 HK$1720 商業登記費 HK$2250)
優惠中的現成公司(殼公司)在2017年3月成立,政府未取消括免前

播放頻道:
TVB 互動新聞台 iNews 廣告

http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 電視廣告2018 Part 1 (會計妹®財務)
於全線TVB iNews 播出

會計妹®財務(Money Lender's Licence No.1212/2017)是會計妹®集團成員,秉承集團一貫宗旨,集中幫助中小企及創業者,針對銀行借貸難、時間長、文件多的情況,提供私人貸款、稅務貸款、結餘轉戶、循環貸款、商業貸款、業主貸款、公務員/專業人士貸款等方案,為中小企及創業者提供資金周轉,把握商機,無論是開發產品服務、宣傳推廣、營運資金或添購廠房物業設備,會計妹都是與你同行的最佳合作夥伴。

忠告: 借錢梗要還,咪俾錢中介

http://www.accgirlfinance.com

詳細解說:
會計妹® 電視廣告2018 Part 1 是會計妹®在2018年1月首次播放。介紹會計妹®財務有限公司

會計妹®財務(Money Lender's Licence No.1212/2017)是會計妹®集團成員,秉承集團一貫宗旨,集中幫助中小企及創業者,針對銀行借貸難、時間長、文件多的情況,提供私人貸款、稅務貸款、結餘轉戶、循環貸款、商業貸款、業主貸款、公務員/專業人士貸款等方案,為中小企及創業者提供資金周轉,把握商機,無論是開發產品服務、宣傳推廣、營運資金或添購廠房物業設備,會計妹都是與你同行的最佳合作夥伴。

忠告: 借錢梗要還,咪俾錢中介

播放頻道:
TVB 互動新聞台 iNews 廣告

http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 電視廣告2018 Part 1 (會計妹財務)
於全線TVB iNews 播出

會計妹財務(Money Lender's Licence No.1212/2017)是會計妹集團成員,秉承集團一貫宗旨,集中幫助中小企及創業者,針對銀行借貸難、時間長、文件多的情況,提供私人貸款、稅務貸款、結餘轉戶、循環貸款、商業貸款、業主貸款、公務員/專業人士貸款等方案,為中小企及創業者提供資金周轉,把握商機,無論是開發產品服務、宣傳推廣、營運資金或添購廠房物業設備,會計妹都是與你同行的最佳合作夥伴。

忠告: 借錢梗要還,咪俾錢中介

http://www.accgirlfinance.com

詳細解說:
會計妹™ 電視廣告2018 Part 1 是會計妹®在2018年1月首次播放。介紹會計妹財務有限公司

會計妹財務(Money Lender's Licence No.1212/2017)是會計妹集團成員,秉承集團一貫宗旨,集中幫助中小企及創業者,針對銀行借貸難、時間長、文件多的情況,提供私人貸款、稅務貸款、結餘轉戶、循環貸款、商業貸款、業主貸款、公務員/專業人士貸款等方案,為中小企及創業者提供資金周轉,把握商機,無論是開發產品服務、宣傳推廣、營運資金或添購廠房物業設備,會計妹都是與你同行的最佳合作夥伴。

忠告: 借錢梗要還,咪俾錢中介

播放頻道:
TVB 互動新聞台 iNews 廣告

http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 電視廣告2017 Part 4 (Creating Shared Value + 現成公司)
於全線TVB iNews 播出

$2,999 超平現成公司 創業優惠 (包政府費)
http://accgirl.com/%E7%8F%BE%E6%88%90%E5%85%AC%E5%8F%B8

詳細解說:
會計妹™ 電視廣告2017 Part 2 是會計妹®在2017年11月首次播放。創造共享價值 Creating Shared Value + 現成公司

會計妹助創業,首次創業人仕買現成公司 $2999。
(香港有限公司,包括政府收費用)(2017年3月成立)

 
此優惠絕無隱藏收費,創業並且可以選用其他一次性優惠。
(包括代任法定秘書服務、商務中心服務等等)

限售100間!欲購從速,先買先得。
(每名創業客戶限購一間)

創業? 成立新公司? 註冊新公司? 買現成公司? 超平現成公司!

創業之初資金有限,會計妹特意推出"超平現成公司"的創業優惠,幫助首次開公司的香港人創業。"超平現成公司"比 成立新公司(註冊新公司)的建立成本(政府費用)還要便宜,現成中英文公司名稱,2017年3月已成立,即買即用,即時營業!

"超平現成公司"的創業優惠以超平價錢 HK$2999 (只限香港人首次創業),轉讓2017年3月成立的香港現成公司(殼公司),此費用已包括:政府註冊費 及 一年商業登記費(2017年3月起,政府未取消括免前) 及 股東轉讓費。

註:
現時開公司(成立公司)成本(政府費用)為HK$3970(政府註冊費 HK$1720 商業登記費 HK$2250)
優惠中的現成公司(殼公司)在2017年3月成立,政府未取消括免前

"超平現成公司"的創業優惠只限香港人首次創業

播放頻道:
TVB 互動新聞台 iNews 廣告

http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
會計妹® 電視廣告2017 Part 2 (政府取消商業登記寬免)

會計妹®對政府取消商業登記寬免作出提醒.
於全線TVB iNews 播出

一蚊開公司™ 成立公司 低至一蚊
http://accgirl.com/%E6%88%90%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%8F%B8

公司註銷HK$1998起 註銷有限公司
http://www.accgirl.com/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%A8%BB%E9%8A%B7

詳細解說:
會計妹™ 電視廣告2017 Part 2 是會計妹®在2017年3月首次播放。目標提醒創業人士政府將會取消商業登記寬免.


播放頻道:
TVB 互動新聞台 iNews 廣告

http://www.accgirl.com/電視廣告

廣告達人 3D Advertisement Production 製作
http://www.3dadvertisementproduction.com
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded