Profile

Cover photo
Zákony pre ľudí
24 followers|5,281 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Novelou zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich sa navrhuje zavedenie náhodného prideľovania vecí senátom, ktoré budú kreované na obdobie jedného roka rozvrhom práce. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť funkčnosť disciplinárnych senátov pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcov.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Nové znenie zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov účinné od 1.12.2013
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Návrhom zákona sa predkladatelia snažia reagovať na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Podľa týchto sťažností niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára.
 ·  Translate
2
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Návrhom zákona sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona má za cieľ dosiahnuť, aby súdy a iné orgány verejnej moci ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Prioritným cieľom návrhu zákona je ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov, čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have them in circles
24 people

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Viete aké sú zmeny vo vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke? Pozrite si u nás aktuálne znenie vyhlášky, ktorá je účinná od 1.1.2014.
 ·  Translate
3
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Návrh zákona sa predkladá s cieľom ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že je potrebné posilniť kontrolu v oblasti výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, v oblasti skladovania, prepravy a možnosti sledovania týchto výrobkov. V návrhu zákona sa komplexne upravujú práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Návrh zákona sa predkladá s cieľom postupne nahradiť papierovú nálepku jej elektronickou podobou, preto je vhodnejšie nahradiť zaužívaný pojem „diaľničná nálepka“ pojmom „diaľničná známka“. Návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek, a teda elektronickú formu diaľničnej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zákony pre ľudí

Shared publicly  - 
 
Návrh zákon bol predložený s cieľom implementovať Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a ustanoviť pravidlo vyrovnanosti rozpočtu a uplatnenie korekčného mechanizmu pri výraznom odchýlení sa od tohto pravidla na základe rozhodnutia vlády. Prijatie navrhovaných doplnení zákona je nevyhnutné pre riadne fungovanie systému regulácie s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia SR.
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have them in circles
24 people
Contact Information
Contact info
Email
Story
Tagline
Aktuálne úplné znenia zákonov Slovenskej republiky od roku 1945 úplne zadarmo
Introduction
Aktuálne zákony Slovenskej republiky v prevedení pre ľudí a zadarmo. Viac ako 20 tisíc právnych predpisov v aktuálnom úplnom znení.