Profile cover photo
Profile photo
yhdenvertainensuomi.fi
9 followers -
Kansalaisaloite Yhdenvertaisia katsomuksesta riippumatta Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä Perustuslaki Uskonnonvapaus Omantunnonvapaus
Kansalaisaloite Yhdenvertaisia katsomuksesta riippumatta Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä Perustuslaki Uskonnonvapaus Omantunnonvapaus

9 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Aamun tiedote pääsi Ylelle.

"Liitto perustelee vaatimustaan vanhempien yhdenvertaisella kohtelulla ja lapsen edulla. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen vaikuttaa muun muassa siihen, päätyykö lapsi koulussa automaattisesti uskonnonopetukseen vai voiko hän valita elämänkatsomustiedon."

Post has attachment
"– Kyllä nyt on olemassa merkkejä siitä, että osallistumisprosentit tulevat laskemaan tulevaisuudessa, sanoo Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dosentti Kati Niemelä."

Post has attachment
"Sotilaiden ei oikeusasiamiehen mukaan ole enää pakollista osallistua kenttähartauksiin tai muihin puolustusvoimissa järjestettyihin hengellisiin tilaisuuksiin, vaikka hän kuuluisi kirkkoon."

Post has attachment
Hieno kirjoitus Tomi Pinomäki.

"Tasa-arvoisen avioliittolain saaminen Suomeen on todella tärkeä ihmisoikeudellinen ja yhdenvertaisuudellinen asia. Maaritia suoraan lainaten: ”Jokaisella on oikeus rakkauteen ja avioliittoon.”"

Post has attachment
Miksi on sotkettu uskonto sellaiseen asiaan, johon uskonto ei kuulu. Avioliiton määrittäminen on valtion tehtävä.

"Kun ko­ko asian­tun­ti­ja­lis­taa kat­soo, siel­lä on yl­lät­tä­vän pal­jon us­kon­nol­lis­ten yh­tei­sö­jen pii­ris­tä tu­le­via asian­tun­ti­joi­ta. Aloit­tees­sa ni­men­omaan läh­de­tään sii­tä, et­tä sil­lä ei vai­ku­tet­tai­si us­kon­nol­lis­ten yh­dys­kun­tien avio­liit­toon liit­ty­viin ri­tuaa­lei­hin, esi­mer­kik­si avio­lii­ton siu­naa­mi­seen", Vil­ja­nen sa­noo.

Post has attachment
Erittäin tervetullut avaus Kari Kuulalta. Uskon vahvasti, että jossain vaiheessa pystytään puhumaan järkevästi koulujen uskonnon harjoittamisesta.

"Kenkä puristaa niidenkin jalkaa, jotka kuuluvat kirkkoon. Hekään eivät halua, että lapsille opetetaan epätosia asioita. Heidän mielestään kirkon jumalapuhe ei varmaankaan ole suoralta kädeltä epätotta, mutta sen totuusarvo on kuitenkin epävarmaa".

Post has attachment
"Poik­keus on us­kon­to: al­le nel­jän­nes on si­tä miel­tä, et­tä kris­tin­us­ko kuu­luu brit­ti­läi­syy­teen."

Post has attachment
Vapaa-ajattelijain liitto valitsi Petri Karisman jatkamaan puheenjohtajana toiselle kolmivuotiskaudelle. Valinta tehtiin selvin numeroin 32-2 sunnuntaina Tampereella päättyneessä kaksipäiväisessä liittokokouksessa.

- Tavoitteemme nojaavat ihmisoikeuksiin, kuten ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta, puheenjohtaja Karisma painottaa. Uskonnon ja omantunnon vapauteen kuuluu aito oikeus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen.

Post has attachment
- Olemme selvästi saaneet Suomen liikkeelle näissä uskontoon ja vakaumuksiin liittyvissä ihmisoikeusteemoissa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten soveltaminen täysimääräisesti Suomessa odottaa vielä itseään. Vapaa-ajattelijoiden tavoitteena on tuoda eurooppalaista ihmisoikeusajattelua Suomeen, Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma toteaa.

Post has attachment
Suomi maallistu ja kirkon valta vähenee - hyvä!
"–Yhä enemmän on nuoria, jotka eivät kuulu kirkkoon, ja koteja, joissa kirkolla ei ole mitään roolia."
Wait while more posts are being loaded