Shared publicly  - 
 
Google Music, đơn giản, dễ dùng :>
Translate
4
Ngọc Nguyễn Minh's profile photoBax Do's profile photoXuan Truong Pham's profile photoTuan Dong's profile photo
8 comments
 
invte tớ với :-s tranhoaipc35@gmail.com
 
We're sorry. Music Beta is currently only available in the United States :(
Phải change DNS hả bác!
 
tềnh hềnh là mình bị blook vì ko ở Mỹ :)
 
Cái này thì thử dùng ultra suft xem có được ko :|( gợi ý thế) tối mới test :D
Bax Do
 
Các thím cứ fake ip rồi request invite mấy hôm nó khác gủi mail invite cho :D
 
Đợi 1 tuần bác ah, em vừa có invite khi sáng :)), vào vọc thấy bt, các bác dùng grooveshark.com cũng đc :D
Add a comment...