Profile cover photo
Profile photo
Wydział Filozofii KUL
72 followers -
Oficjalny profil Wydziału Filozofii KUL - www.filozofia.kul.pl
Oficjalny profil Wydziału Filozofii KUL - www.filozofia.kul.pl

72 followers
About
Posts

Post has attachment
Instytut Jana Pawła II KUL, w ramach cyklu Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II Filozof, teolog, poeta, papież, zaprasza na wykład prof. dr. hab. Andrzeja Szostka MIC „Alienacja – problem wciąż aktualny”. Spotkanie konwersatoryjne odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-220.
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy na posiedzenie naukowe i administracyjne Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które odbędzie się 22 stycznia (wtorek) 2019 r. o godzinie 14.30 w sali GG221 (Gmach Główny).

Na posiedzeniu naukowym prof. dr hab. Tadeusz Szubka wygłosi referat pt. Polscy filozofowie w dwudziestowiecznym Cambridge.
Add a comment...

Post has attachment
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w stulecie swojego istnienia oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną 2-tomową Encyklopedię 100-lecia KUL, której celem jest prezentacja dorobku Uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL (pracowników, studentów i absolwentów) w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju.

Dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią hasła biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne). Ważną grupę stanowią hasła omawiające funkcje i urzędy uczelniane oraz znaki i symbole Uniwersytetu. Szeroko zaprezentowane zostały studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, jednostki kulturalno-artystyczne, a także redakcje czasopism i serii wydawniczych KUL. W Encyklopedii opisano również aktualne i dawne budynki uniwersyteckie. W dziejach polskiej encyklopedystyki nie było dotąd dzieła tak kompleksowo ukazującego całokształt życia akademickiego jednej uczelni.

Encyklopedia 100-lecia KUL
t. I 656 ss.; tom II 680 ss.
ISBN 978-83-8061-610-3

Add a comment...

Post has attachment
Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się kolejny tom w serii Dydaktyka filozofii pt. Logika.

Monografia, wzorem wcześniejszych tomów serii „Dydaktyka Filozofii”, jest próbą ujęcia natury i podstawowych zagadnień logiki w całym bogactwie odniesień filozoficznych i światopoglądowych tej dyscypliny. Jest więc próbą zrozumienia logiki i jej roli w kulturze filozoficznej, teologicznej, intelektualnej. Prezentowany tom ma być pomocą w zrozumieniu natury logiki, jej miejsca wśród nauk oraz jej odniesień filozoficznych i w zakresie niektórych elementów kultury naukowej, w pewnej mierze światopoglądowych. Książka jest podzielona na dwie części omawiające kolejno „Naturę logiki” oraz „Kulturę logiczną”.

Zapraszamy do lektury!

Logika. Cz. I: Natura logiki, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-597-7, ss. 398.
Logika. Cz. II: Kultura logiczna, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ISBN 978-83-8061-598-4, ss. 387.
Add a comment...

Post has attachment
W wieku 91 lat 10 grudnia 2018 r. w Stuttgarcie zmarł wybitny filozof, doradca Jana Pawła II i przyjaciel Benedykta XVI

PROF. ROBERT SPAEMANN

Był etykiem zainteresowanym także antropologią filozoficzną, filozofią kultury oraz filozofią polityki. Jego dzieła zostały przełożone na 14 języków.

28 maja 2012 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa KUL.
Add a comment...

Post has attachment
Logiki filozoficzne. X Jesienna Konferencja Logiki. Program

09.45 Otwarcie Konferencji - Monika Walczak,
Dziekan Wydziału Filozofii KUL
10.00 Andrzej Pietruszczak (UMK), Mateusz Klonowski (Toruń), Yaroslav Petrukhin (Moskwa), Uproszczona semantyka Kripkego dla normalnych rozszerzeń logik K45, KB4, KD45 i S5
10.45 Piotr Kulicki (KUL), Obowiązki wynikające z praw i dozwoleń w formalizmie nC+
11.30 Przerwa
11.45. Andrzej Biłat (PW), O semantycznych własnościach teorii ontologicznych
12.15 Eugeniusz Wojciechowski (URK), Dogmat trynitarny w świetle pewnej formalnej teorii esencjonalności
12.45 Zbigniew Orbik (PŚ), Metoda precyzująca jako przykład zastosowania logiki w filozofii
13.15 Obiad
15.00 Andrzej Malec (Kochański, Zięba i Partnerzy), Czy semantyka odróżnia prawo naturalne od prawa stanowionego?
15.30 Ryszard Miszczyński (UJD), Stanisława Leśniewskiego uogólnianie klasycznego rachunku zdań
16.00 Tomasz Witczak (UŚ), Obszary i światy - dwa poziomy wymuszania formuł
16.30 Przerwa
16.45 Marcin Czakon (KUL), Metodologia nauk formalnych a teza strukturalizmu matematycznego
17.15 Agnieszka Proszewska (UJ), Problem okazjonalności wyrażenia „teraz” a tensowe teorie czasu
17.45 Patryk Zając (UŚ), Rorty o inferencji
18.15 Zakończenie Konferencji
Add a comment...

Post has attachment
Z radością informujemy, że na Wydziale Filozofii ukazała się nowa monografia. Zapraszamy do lektury.

Ryszard Zajączkowski - Człowiek. Kultura. Objawienie. Odsłony pisarstwa Romana Brandstaettera
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy na Mszę św. w intencji śp. Dr Anny Buczek, która zostanie odprawiona w dniu 22 listopada 2018 r. (CZWARTEK) o godz. 12.30 w Kościele Akademickim KUL.
Add a comment...

Post has attachment
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 listopada 2018 r.
odeszła do wieczności wieloletnia wykładowczyni i wychowawca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, logik, filozof i matematyk

+ DR ANNA BUCZEK

1941 - 2018

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w dniu 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w Kościele NMP Królowej Polski przy Alei Królewskiej 4 w Pionkach.

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, okaż miłosierdzie Twojej służebnicy Annie, którą na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, i przyjmij ją do grona Twoich Świętych w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Add a comment...

Post has attachment
Choć filozofią zajmowano się w KUL od początku istnienia uczelni 10 listopada 1946 r. rozpoczął formalne funkcjonowanie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Jego dziekanem został ks. Józef Pastuszka, organizator tej instytucji powstałej z inspiracji ówczesnego bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Koncepcja wydziału nawiązywała niewątpliwie - co uwidoczniło się już w nazwie - do ideałów filozofii chrześcijańskiej stanowiącej racjonalny fundament światopoglądu chrześcijańskiego, umożliwiający sformułowanie całościowej wizji świata, przekraczającej specjalistyczny wymiar poszczególnych nauk.

Od początku istnienia Uniwersytetu, tj. od r. 1918, jednym z wykładowców filozofii na KULu był założyciel - ks. Idzi Radziszewski. Rektorem uczelni był w latach 1918-1922. Działalność organizacyjna nie pozwoliła wówczas R. na aktywność badawczą, ale rekompensował to solidną aktywnością dydaktyczną.W latach 1918-1922 był prof. zwyczajnym filozofii na Wydziale Teologicznym i na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz (1918­-1919) na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

więcej na http://bit.ly/72lataWF
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded