หลัง Google ประกาศ ICS 4.0.4 update บน Samsung Galaxy Nexus เกือบเดือน ประเทศไทยแลนด์ก็ยังไม่ได้อัพเดต

หลัง Sony ประกาศ ICS บน Sony Tablet S ประเทศไทยก็ไม่ได้อัพเดตกับเขา

อยากทราบว่าคนไทยไม่ใช่ลูกค้าเหรอครับ ??
Shared publiclyView activity