Profile cover photo
Profile photo
‫פורטל זכויות העובדים‬‎
159 followers -
סיוע משפטי מהיר לעובדים ומעסיקים בנושא דיני עבודה וזכויות עובדים
סיוע משפטי מהיר לעובדים ומעסיקים בנושא דיני עבודה וזכויות עובדים

159 followers
About
Posts

Post has attachment
היחס אליך בעבודה השתנה אחרי שהמעסיק הבין שאת בהריון?

שימי לב, החוק מגן עליך מפני #התנכלות ואם את חשה כי היחס אליך השתנה לרעה, אין שום סיבה שתסבלי בשקט. חוקי העבודה מגנים עליך והמעסיק שלך צריך לתפוס את עצמו בידיים... או שהחוק יעשה זאת במקומו!
Add a comment...

Post has attachment
+פורטל זכויות העובדים מציג את המדריך המקיף בישראל בנושא הזכויות שלך בזמן חופשת לידה! כל מה שחשוב לך לדעת רגע לפני, במהלך ולאחר חופשה הלידה.

#לידה #זכויות
Add a comment...

Post has attachment
את עוברת טיפולי פוריות?

חוקי העבודה מעניקים הגנה לעובדת בזמן טיפולי #פוריות ואף למשך תקופה לאחר תום הטיפולים. במהלך התקופה לא ניתן להזיז את העובדת ממשרתה, לא ניתן לפטר אותה ו/או לשנות את היקף העסקתה - אלא באישור של משרד הכלכלה.
Add a comment...

Post has attachment
החוק בישראל מעניק לך #זכויות מיוחדות לאחר הלידה!

כל עובדת שילדה רשאית לפי החוק להתפטר בדין מפוטר, לצורך טיפול בילד או הילדה שזה עתה נולדו, ובתנאי שהילד טרם הגיעה לגיל 9 חודשים. עובדת שהחליטה להתפטר לצורך טיפול בילד יכולה לעשות זאת ללא כל תנאי, ואז תוכל לקבל מהמעסיק את מלוא הזכויות של עובדת שפוטרה מעבודתה.
Add a comment...

Post has attachment
מתחשק לך לקבל העלאה בשכר?

+פורטל זכויות העובדים מביא 16 #טיפים שיעזרו לכל עובדת ועובד להבטיח את העלאת השכר הבאה.
Add a comment...

בית הדין לעבודה הכריע בעניין שאלות שיועברו למומחה בתביעה שהגיש עובד, לצורך הכרה בפגיעה שלו כ #תאונת_עבודה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 28220-03-12

11 אוגוסט 2015

לפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע: אריה שגב ע"י ב"כ: עו"ד יונגר

הנתבע:  המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ: עו"ד צחי רטר

חקיקה שאוזכרה: חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

החלטה

1.      לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה בתיק הנדון, בו הגיש התובע תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין מחלת הפרקינסון והכרת המחלה בידיו כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995 (להלן- "חוק").

ההליכים בתיק עד כה

2.      בהחלטה מיום 1.1.15 קבענו את התשתית העובדתית בתיק ומינינו את ד"ר קרין ציקל שלום לשמש מומחית יועצת רפואית מטעם בית הדין על מנת שתחווה את דעתה אודות המחלה ממנה סובל התובע ואודות הקשר הסיבתי בינה ובין עבודתו של התובע.

3.      בתאריך 5.2.15 התקבלה חוות דעתה של המומחית בה נקבע כי  אין קשר סיבתי בין מחלת התובע ובין עבודתו (להלן- "חוות הדעת").

4.      בתאריך 17.2.15, ובטרם הוגשה בקשה לשאלות הבהרה, הגיש התובע בקשה למינוי מומחה נוסף. הבקשה נדחתה בהחלטת בית הדין מיום 1.4.15.

5.      ביום 19.4.15 התקבלה בקשה מטעם התובע  להעביר למומחית שאלות הבהרה. עיון בבקשה העלה כי ב"כ התובע ביקש להפנות מספר רב של שאלות החורג ממספר שאלות הבהרה שבדרך כלל מפנה בית הדין אל המומחית, ולפיכך בהחלטת בית הדין מיום 30.4.15 התבקש ב"כ התובע להגיש בקשה מתוקנת כך שמספר השאלות לא יעלה על 25.

6.      בהמשך לכך הגיש ב"כ התובע בקשה מתוקנת, ואף על פי שלא נעלם מעיני בית הדין כי ב"כ התובע לא פעל בדיוק בהתאם להחלטתו , הבקשה הועברה לתוגבת הנתבע.

7.      בתגובתו התנגד הנתבע להפניית השאלות מהטעם שהמומחה השיב לשאלות שנשאל וכי השאלות אינן רלוונטיות, לא נועדו להבהיר או להשלים דבר מה בחוות הדעת.  

8.      בפסיקה[1] נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג  שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה.  נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.

9.      כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע[2] כי "בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".

10.  עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.

11.  לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה מס' 5, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 26, באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.

יוער כי שינינו נוסחן של שאלות 5, 6, 13 ו-20 והן אוחדו לשאלה אחת, וגם שינינו נוסח של שאלה 26.

כמו כן, שאלה 7 תועבר בשינוי נוסחה , שכן ד"ר תיבון פישר לא קבעה כי יש אסכולה רפואית המקשרת בין החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ו-PCB למחלת הפרקינסון.

12.  מצאנו כי אין מקום להפנות את השאלות הבאות למומחה:

שאלה מספר 1 – מדובר בשאלה היפותטית. בתשתית העובדתית לא נקבע כי התובע נחשף באופן יומיומי לרמות גבוהות של קרינה. ובנוסף גם בחוות הדעת כתבה המומחית כי המדידות שבוצעו מעידות על כך שהעובדים חשופים לרמה נמוכה באופן משמעותי מהרמות המומלצת על ידי ה- ACGIH (עמ' 4 לחוות הדעת).

שאלה 2 – החלק הראשון של השאלה אינו מתאים לשאלת הבהרה או לשאלה שיש להפנות למומחה רפואי. באשר לחלק השני של השאלה - המומחית השיבה לשאלה זו בחוות הדעת באריכות (עמ' 5, 6, 7 ו-8 לחוות הדעת).

שאלה 3 - מדובר בשאלה תיאורטית והיפותטית.

שאלה 4 – מדובר בשאלה שאין מקום לפי הפסיקה להפנותה למומחה. על המומחית לבדוק האם קיים קשר סיבתי בין מחלת התובע לבין תנאי עבודתו ואין מקום לבחון את ידיעותיה.

שאלות 8, 10 ו- 14 – השאלות אינן רלוונטית. על מנת להכיר בפגיעה כתאונת עבודה נדרש קשר סיבתי מעל 50%. ככל שהשאלות מתייחסות לאסכולות נוספות, הרי שנותרה שאלה בעניין זה.

שאלות 9, 19, 21, 22 ו-24 – מדובר בשאלות שאינן מתחום הרפואה, ובכל מקרה – לא בשאלות שיש להפנותן למומחה על פי הנחיות.

שאלה 12 – השאלה אינה ברורה.

שאלה 16 – מדובר בשאלה תאורטית ולא בהתאם לתשתית העובדתית שנקבעה.

שאלה 17 – מתפקידה של המומחית להשיב על שאלות רפואית ובחוות דעתה פירטה את המחקרים עליהם התבססה. כמו כן, לא ברור הביטוי "סביבה נגועה" ומה משמעותו.

שאלה 18- ראשית מר פיטר מגנוס על פי המכתב מיום 4.4.2004 שימש כמפקח ראשי במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, מה גם שהמסמך צורף לבקשתו של התובע בבקשתו מיום 16.2.14.

שאלה 19 – השאלה אינה שאלה שברפואה.

שאלה 25, שכן איננה רלוונטית ותיאורטית. בתשתית העובדתית לא נקבע כי התובע נחשף בדרך קבע לערכים הגבוהים בהרבה מ-2000 מג. להפך נקבע כי בקשר לבדיקות מעבדה הרי באחוז נמוך מאוד התובע היה חשוף עד מאות מילוגאסים ובאחוז מזערי עד ל-5,000 מילוגאסים . ובכלל זה במדידות שדות חשמליים בתוך ומחוץ לאתרי חברת החשמל כל אחד שמתוקף תפקידו צריך לבצע בדיקה חשמלית, הוא מותר לו להיחשף כל הגוף ל-12,000 mg' והתובע  הקפיד על המרחקים שנקבעו בכללי הבטיחות.

13.  על כן, השאלות עליהן תתבקש המומחית להשיב הן כדלקמן:-

13.1.       "האם יש אסכולה רפואית המקשרת בין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ו- PCB למחלת הפרקינסון ואלצהיימר?"

13.2.       "האם את מסכימה עם מסקנתה הבסיסית של ד"ר תיבון פישר כי יש קשר בין החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ו- PCB למחלת הפרקינסון?"

13.3.       "האם נכון לומר כי על פי IARC  ו- EPA חשיפה של ממיסים אורגניים כולל PCB מגבירה את הסיכון לפגיעות נוירולוגיות בכלל ופרקינסון בפרט?"

13.4.       "בעמ' 6 לחוות דעתך הזכרת את ספרו היסודי של רוזנשטוק, שם נאמר "שתוצאות החשיפה לקרינה עשויות להיות שינויים נירולוגים השפעות על פרקינסון". אם כך, מדוע הוספת את הערה שאינה מופיעה שם, לפיה "כל ההשפעות הוגדרו בגדר חשדות בלבד".

13.5.       הערכים המותרים שנקבעו לכלל האוכלוסייה הם 1,000, 2,000 מקסימום 4,000 מיליגרם. מדוע אם כן לדעתך לעובדים הסף של ה-12,000 ואולי יש גם ביניהם אנשים רגישים לקרינה כזו או אחרת.

13.6.       האם היית מעורבת במתן חוות דעת בחברת חשמל לעניין קרינה אלקטרומגנטית?

14.  במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.

15.  הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ו אב תשע"ה, (11 אוגוסט 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
Add a comment...

Post has attachment
הגיע הזמן לעשות שינוי, לעזוב את מקום העבודה ולהמשיך הלאה?

החוק מחייב כל עובדת ועובד בישראל לתת למעסיק מכתב #התפטרות לפני ולצורך סיום יחסי העבודה. בואו לקרוא ולדעת יותר על דרישות החוק והמועדים להעברת מכתב ההתפטרות וסיום יחסי עובד מעביד לפי דיני העבודה שלנו.
Add a comment...

Post has attachment
לא מעט עובדים חתמו על חוזה מול המעסיק, לפיו הם מחוייבים לעבוד למשך תקופה מינימאלית ואם יעזבו לפני, הם צפויים לשלם קנס למעסיק. ישנם מקרים בהם תשלום פיצוי מוסכם כאמור מהווה בעיה ואינו חוקי. המדריך שלפניכם עושה סדר בנושא ומסביר את הזכויות המלאות שלנו מול המעסיק.

#חוזים #עבודה
Add a comment...

Post has attachment
בין הנושאים המעניינים ביותר בדיני העבודה: למי שייכות הזכויות בקניין רוחני, במסגרת יחסי עבודה בין עובד למעסיק - בזמן העסקתו של העובד (יותר הזכות) וכן לאחר סיום יחסי העבודה? שאלות רבות בנושא מופנות מדי חודש לעורכי הדין של +פורטל זכויות העובדים ולכן כתבנו סקירה משפטית מפורטת, שמטרתה לשפוך אור ולהסביר את הנושא לעומקו. תהנו!
Add a comment...

Post has attachment
הבטחות כמו חול ואין מה לאכול...או שאולי עוד מעט יהיה?
לפני הבחירות האחרונות לכנסת ישראל שמענו את שר האוצר הנכנס, משה כחלון ואת ראש הממשלה ביבי נתניהו מבטיחים לציבור: דמי אבטלה לעצמאים! אפילו יו"ר האופוזציה בוז'י הרצוג תמך ברעיון מעל כל במה אפשרית. אז הבחירות עברו ונכנסה ממשלה חדשה...ועכשיו נשאלת השאלה האם נבחרי הציבור שלנו יקיימו את הבטחת הבחירות שלהם?

#אבטלה #עצמאים  
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded