Profile cover photo
Profile photo
Witold Jarnicki
328 followers
328 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has shared content
"Polacy nawet w sta­nie wojen­nym nie byli tak podzie­leni. I co naj­gor­sze nie ma dys­ku­sji, nie ma argu­men­tów. Jest wro­gość i obe­lgi. I ta wro­gość jest cią­gle pod­sy­cana, napusz­czana z góry, przez rzą­dzą­cych. Nie­który tak się wczuli w misję szczu­cia nie­na­wi­ścią, że rezy­gnują przy tym z ele­men­tar­nej god­no­ści. Pan pre­zy­dent Andrzej Duda nie reaguje na anty­se­mic­kie obe­lgi wobec jego żony, jej ojca i krew­nego... Mamy przed sobą wielką lek­cję do odro­bie­nia. Wielką pracę infor­ma­cyjną, edu­ka­cyjną. Bez tego, sama zmiana obozu rzą­dzą­cego na inny, nie­wiele zała­twi (albo i nic), bo bez tej pracy za jakiś czas pojawi się kolejny poli­tyk, albo i ten sam, z iden­tycz­nym zesta­wem pomy­słów i znowu zyska sze­roki posłuch."
Studio Opinii
Studio Opinii
studioopinii.pl
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded