Profile cover photo
Profile photo
Willy André Bergstrøm
612 followers
612 followers
About
Posts

Post has attachment
Mitt første egenproduserte øl :)

Drinking a Regnskylt Porter by Brygg & Drikkeetaten at Øltappen on Untappd

Post has attachment
Arbeidsgjevaren min, Atea, fyller 50 i dag, og har laga denne snutten for å vise litt kva som var før i tida.

Post has attachment
Usikker på gyldigheten av resultatet her. Hamar og Lillehammer vinn knepent foran Hansa, men er og den einaste dei har testa frå glasflaske. Resten er frå plast.

For min del er det meir eller mindre dødt løp mellom dei. Hansaen er best når brusen er kald, Lillehammer og Hamar vinn når dei er tempererte.

... og Oskar Sylte si er ganske grusom.

Post has attachment
Denne saka gledar meg faktisk. Her får Hege Storhaug (som arbeida ganske hardt for å få i gang klagestormen) og Christian Tybring Gjedde vaksenopplæring i Streisand-effekten.

Det som var ein flåsete kommentar i forbifarta på eit ordspel har fått dominere nettavisene i vekesvis på grunn av Storhaug sitt stunt, alltid med Tybring-Gjedde og nazifisk i overskrifta (sikkert heller ikkje eit uhell det der, journalistar og redaktørar kan vere ganske infame).

Når ein så les kven som uttalar seg i rådet er det Vebjørn Selbekk, ein kar med ein del høgregrums i lasta sjølv, eit par rådsmedlemmer som viser at dei manglar forståing for kontekst, setting og humor generelt, og så heilt til sist rådsmedlemmene som nesten oppgitt prøvar å peike på at dette er storm i eit vatnglas.

Resultatet: no er nazifisk det første eg tenker når eg høyrer Tybring-Gjedde. Før var det berre eit stort ubehag og antydninger til kvalme, no har eg ein knagg å hengje det på.

Stå på! Med litt flaks kan vi få brent fast enkle assosiasjonar på Storhaug, Rolness og Fosli og.

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
+Cisco celebrating the internet with a huge pixellated D. A nod to the japanese customers perhaps?

#cisco #hentai #japan #pixellated #TheInternetIsForPorn
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has attachment
Joachim Lund peikar på to svært gode poeng her.

1. Det var mykje meir terror før, på 70- og 80-talet då Hege Storhaug var ung, og det var ikkje islamistane som utmerka seg. Det var stort sett sekulære grupper som RAF, ETA, Svart September, PFLP og andre som herja vest-europa og midtausten i dei dagar, i tillegg til ei kraftig oppblomstring i det som har vore hundrevis av år med politisk vald i forholdet mellom Storbritannia og Irland.
2. Om ein ser på religiøst motiverte terrorangrep her i landet har Kristendommen ei ganske klar leiing på Islam.

Ingenting av dette har noko verknad på Hege Storhaug sitt stadig meir forvirra univers, fakta har aldri fått stå i vegen der.

Post has shared content
Apparently Trump doesn't like this photo and doesn't want it shared on social media. You know what to do!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Eirik Lae Solberg og Høgre ser ut til å satse ein del på at Oslofolk, deriblandt bladfykane, ikkje kan enkel aritmetikk. I alle fall er det noko slikt eg får utav denne artikkelen.

Ein har eit tap på mellom 52 og 88 millionar kroner på at 1000 avgiftsparkeringsplassar fjernast.
Samstundes gjerast 5000 gratisplassar om til avgiftsplassar, som er ei forventa inntekt på 106 millionar.
I mitt enkle hovud er dette ei inntektsauke på mellom 18 og 54 millionar kroner, ikkje eit tap på rundt 50 slik Solberg legg opp til.
No har eg ikkje sett grunntalla, eg baserer meg kun på det Dagbladet bringer i denne artikkelen, og det kan jo og vere bra unøyaktig til tider.

Folk bør føle seg alt anna enn lurt, koalisjonen som styrer Oslo no gjekk til valg på eigedomskatt og eit bilfritt sentrum, og det ser jo ut som dei leverer på begge deler.
Dei justerar til og med bunnfrådraget for å kompensere for den vanvittige verdiauken Oslofolket har nytt godt av dei siste åra (mykje høgare enn dei rekna med når dei satte grensene i utgangspunktet), så milliongevinstane dei nyt godt av ikkje skal gå så hardt ut over folk flest som ellers.

Ein lyt uansett synes svært synd på dei, desse stakkars ofra som sit på dei dyraste eigedommane i Oslo. Eigedommane deira steig i verdi med 23% i fjor, og bunnfrådraga vart auka så ein istadenfor å kreve frå dei 37% med høgast verdi heller tek dei 28% best bemidla.
Så, om bustaden din er vedt meir enn 5,7 millionar kroner må du ut med 3 promille i eigedomsskatt.

Eg klarar faktisk ikkje å få sympati for dei som klagar og ber seg over 2400 kroner i eigedomsskatt på ein bustad til 6 mill, spesielt ikkje når dei har hatt ei verdiauke på over millionen på den bustaden berre i 2016.
Wait while more posts are being loaded