لینوکس یک سیستم چند کاربره با امکانات مضاعف است. سرور لینوکس شما هم طبیعتاً دارای چند کاربر هست. دراین نوشته از سری آموزش های مدیریت سرور لینوکس به نحوۀ ساخت یک حساب کاربری به جای کاربر ریشه یا root پرداخته خواهد شد.
Shared publiclyView activity