لینوکس یک سیستم چند کاربره با امکانات مضاعف است. سرور لینوکس شما هم طبیعتاً دارای چند کاربر هست. دراین نوشته از سری آموزش های مدیریت سرور لینوکس به نحوۀ ساخت یک حساب کاربری به جای کاربر ریشه یا root پرداخته خواهد شد.
Translate
پس از انجام کارهای ابتدایی سرور لینوکس، حال نوبت به ساخت کاربر جدید در سرور لینوکس می رسد. پس از ساخت کاربر جدید نوبت به اعطای امتیازهای ریشه به آن می رسد.
2
Add a comment...