اگر می خواهید بدانید که سایت شما در چه قسمت هایی از کرۀ زمین قابل دسترس است و در کجا نه، باید از سامانه های کمکی استفاده کنید. در اینجا به یکی ازاین ابزارها اشاره خواهیم کرد که مخصوصاً اگر در حال پیکربندی سرور DNS سرور سایت خود هستید، این ابزار می تواند بسیار مفید باشد.
Translate
گاهی اوقات بنا به دلایلی مثلاً تغییر DNS سایت ممکن است خواسته باشید بررسی در دسترس بودن سایت با site24x7 را انجام دهید. که آیا سایت شما به درستی کار می کند؟
1
Add a comment...