یک فهرست 31 تایی از کارهایی که پس از نصب وردپرس باید انجام دهید به زبان ساده در این مقاله ذکر شده است.
Translate
در این نوشتار به کارهایی که بعد از نصب وردپرس باید انجام داد پرداختیم. 31 قلم کار که برخی از آنها امنیتی است و برخی دیگر برای بهبود سایت کاملاً ضروری است.
2
Add a comment...