در نسخۀ جدید 4.4 وردپرس دیگر اثری از دکمه دریافت پیوندک نیست. اما راهکارش هنوز وجود دارد.
Translate
در نسخۀ جدید وردپرس دکمۀ دریافت پیوندک حذف شده است. در این نوشته به شما آموزش خواهم داد که چطور اقدام به دریافت پیوندک نوشته وردپرس در نسخۀ 4.4 به بالا کنید
1
Add a comment...