حالا به اینجا می رسیم که چطور ورود کاربر ریشه به سرور را از طریق SSH ببندیم. این کار همه جنبۀ امنیتی و هم کاربردی دارد. جزئیات را در صفحۀ همین نوشته از سایت بلاگینگ بخوانید.
Shared publiclyView activity