ما در این مجموعۀ آموزشی مدیریت سرور لینوکس از ویرایشگر nano استفاده خواهیم کرد. پس طبیعی است که با تمامی یا بیشتر دستورات این ویرایشگر آشنا شویم که در این مرحله از آموزش مدیریت سرور لینوکس بحث به nano اختصاص دارد.
Shared publicly