در این مقاله به انواع مختلف ویرایشگر متن برای پیکربندی و تنظیمات بخش های مختلف سرور لینوکس اشاره خواهیم کرد.
Translate
در این نوشته شما با انواع مختلفی از ویرایشگر متن در لینوکس آشنا خواهید شد که برای پیکربندی فایل های برنامه های کاربردی لینوکس باید از آنها استفاده کنید.
1
Add a comment...