Shared publicly  - 
 
Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Translate
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã q
6
4
Add a comment...