Profile cover photo
Profile photo
Wapenbroeders Zuid
8 followers -
Samenwerkende afdelingen van de Bond van Wapenbroeders uit de provincies Noord-Brabant en Limburg
Samenwerkende afdelingen van de Bond van Wapenbroeders uit de provincies Noord-Brabant en Limburg

8 followers
About
Wapenbroeders Zuid's posts

Post has attachment
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk NL

Op zaterdagmiddag 21 januari 2017 arriveerde de 1e penningmeester Atty van Eldik al vroeg met zijn boekhouding in Café Centraal in Nederweert om deze te voor te leggen aan de kascontrolecommissie Arie van de Leer en Theo Vervoort. Om de commissie goed in de stemming te brengen, toonde hij eerst een aantal dia’s van zijn uitzending naar Afghanistan. Even later arriveerden twee personen die een lange reis achter de rug hadden, namelijk de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo en de 2e Secretaris BvW, dhr. Ad Kroeseklaas. Met beide heren werden druk handen geschud. Voor de vergadering werd al met hen bijgepraat over bepaalde zaken.

Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/321-bestuursvergadering-regionaal-coordinatie-team-wapenbroeders-zuidelijk-nl

Naar de foto's: > https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2126997&cid=C7F8ACA79A606CB6

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant

Op 14 januari 2017 hield de Afdeling Midden-Brabant haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw "Levensbouw" in Tilburg. Wapenbroeders en wapenzusters, donateurs en een aantal geïnteresseerden waren aanwezig om elkaar en het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant de hand te schudden tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje werden weer de nodige contacten aangehaald.

Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/320-nieuwjaarsbijeenkomst-afdeling-midden-brabant

Foto's:> https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2126513&cid=C7F8ACA79A606CB6

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Excursie naar Kon. Marechaussee in Apeldoorn

Op woensdag 8 maart 2017 organiseert Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL voor de leden en de donateurs met hun partners per bus een excursie naar het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTC KMar) op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Dit bezoek wordt georganiseerd voor de belangstellenden van 12 samenwerkende afdelingen. Voor het programma en meer: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/319-excursie-naar-kon-marechaussee-in-apeldoorn

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Nieuwjaarsreceptie Bond van Wapenbroeders

Op 12 januari 2017 hield de Bond van Wapenbroeders, samen met de VOMI en de FIM haar Nieuwjaarsreceptie. In zijn toespraak memoreerde de nieuwe voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Edwin Saiboo ondermeer de verdiensten van de onlangs overleden vader van de veteranen Ted Meines. Aansluitend werd een minuut stilte gehouden. In een gezellige sfeer werd er nog lang met elkaar gesproken.

Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/318-nieuwjaarsreceptie-bond-van-wapenbroeders

Naar de foto's : > https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2126486&cid=C7F8ACA79A606CB6

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo

Op zondag 8 januari 2017 heeft de Nieuwjaarsreceptie van de Afdeling Roermond en Venlo plaatsgevonden in zaal Aad Remunj. Vanaf 14.00 uur werden de gasten ontvangen. Diverse Afdelingen waren vertegenwoordigd. Om 14.30 uur hield de voorzitter een kort welkomst woord waarbij hij o.a. stil stond bij het overlijden van Lgen Ted Meines. Ook werd stilgestaan bij de vele mannen en vrouwen die waar ook ter wereld voor de BV Nederland uitgezonden zijn. Met een lekker glaasje bubbel werd vervolgens het nieuwe jaar ingeluid. Meer lezen: >
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo/nieuws/317-nieuwjaarsreceptie-afdeling-roermond-en-venlo

Naar de foto's > https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2126393&cid=C7F8ACA79A606CB6

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Van de Voorzitter Afdeling 's-Hertogenbosch e.d.

Wij beginnen weer aan een nieuw jaar. Voor iedereen de beste wensen.
Activiteiten.
22-02: Soosmiddag.
22-03: Soosmiddag.
26-04: Soosmiddag en ALV.
U bent van harte welkom bij deze activiteiten en pref van de gezelligheid en kameraadschap.
Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/s-hertogenbosch/nieuws/316-van-de-voorzitter-afdeling-s-hertogenbosch-eo

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Record aantal deelnemers Voettocht 30 december 2016

De voettocht op vrijdag 30 december 2016 telde dit keer een record aantal deelnemers. Meer dan 165 mensen liepen de tocht van Roermond naar het monument op de Luzenkamp mee.

Naast de vele inwoners van Roermond en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties liepen ook diverse Duitse deelnemers mee.

Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo/nieuws/314-record-aantal-deelnemers-voettocht-30-december-2016

Foto's: > https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2126120&cid=C7F8ACA79A606CB6

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Lichtjesavond op kerstavond met scouting op begraafplaats Vredehof.

Op 24 december 2016 waren aan het begin van de kerstavond een aantal welpen en leiding van Scouting The Challange in Tilburg druk bezig met het ontsteken van lichtjes in 76 jampotjes op begraafplaats Vredehof. De lichtjes vormden een mooie cirkel op het monument op het oorlogskerkhof.

Na een korte opening door de leiding van de scouting nam Jan Schrijver, voorzitter van Afdeling Midden-Brabant het woord: “We staan hier op deze begraafplaats bij de graven van 76 soldaten, die ruim 70 jaren geleden, samen met heel veel andere soldaten uit een ander land kwamen om in Europa, in Nederland en in Tilburg vrede te brengen. Op deze bijzondere avond willen wij jullie iets over deze soldaten vertellen.”

Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/313-lichtjesavond-op-kerstavond-met-scouting-op-begraafplaats-vredehof

Foto's: volgen later

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Verwijderen
Photo

Post has attachment
Lezing “Tussen Maas en Roer ’44-‘45”

Opdat we niet vergeten!

Op 1 maart 2017 is het 72 jaar geleden dat Roermond bevrijd werd. Er kwam voor de streek tussen Maas en Roer een einde aan vijf lange jaren van bezetting. De militaire strijd die hieraan voorafging mogen wij niet vergeten. Met een fietsroute als leidraad zal Richard van Kessel op 27 januari 2017 in het Generaal Spoorpaviljoen een lezing geven over het verloop van de bevrijding van deze streek.

Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo/nieuws/312-lezing-%E2%80%9Ctussen-maas-en-roer-%E2%80%9944-%E2%80%9845%E2%80%9D

Bron: www.wapenbroederszuid.nl
Photo

Post has attachment
Uitreiking Bondsmedaille aan Jan Geraedts tijdens Kerst-in

Op 10 december 2016 werd Jan Geraedts, tijdens het Kerstdiner / reünie van onze afdeling verrast met een blijk van waardering namens het Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders. Door Ad Kroeseklaas kreeg hij de Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders uitgereikt voor zijn vele werk verricht als PR man binnen de Bond. Als vaste redacteur van het Bondsblad de “Wapenbroeder” is hij al vele jaren betrokken bij het samenstellen van dit blad waarbij hij vele bijdrages heeft geleverd van evenementen die door Wapenbroeders bijgewoond zijn. Jan, ik hoop dat je het kleinood op waarde weet te schetsen. Het is je gegund. Gefeliciteerd. Meer lezen: > http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo/nieuws/311-uitreiking-bondsmedaille-aan-jan-geraedts-tijdens-kerst-in-

Naar de foto's: > https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%2126028&cid=C7F8ACA79A606CB6

Bron: > www.wapenbroederszuid.nl
Photo
Wait while more posts are being loaded