Profile cover photo
Profile photo
Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder
13 followers -
Min slægt, digitaliserede kilder og slægtsrelevant materiale.
Min slægt, digitaliserede kilder og slægtsrelevant materiale.

13 followers
About
Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder's posts

Post has attachment
Databasen med afskrifter af skifteprotokoller opdateret

Databasen med afskrifter af skifteprotokoller er udviddet med Hindemae, Mullerup, Nordskov og Torpegård godsarkiver fra Karin Jørgensen.

http://wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Unikt materiale for sognene i Skam herred

Steen Rasmussen har samlet oplysninger om hele befolkningen i alle sognene for Skam herred. Der er tale om systematiserede oplysninger om hver enkelt familie.

Materialet fordeler sig på følgende:

Bederslev sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Grindløse sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Klinte sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Krogsbølle sogns befolkning til 1787, 1787-1845, og 1787-1845 (navneregister, familietabeller 1-499, 500-999 og 1000-1308)
Nørre Højrup sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Nørre Nærå sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Skamby sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Uggerslev sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Krogsbølle klanen
Slægt skal følge

Selve materialet findes på http://www.wadschier.dk/afskrift/andre/

Post has attachment
Afskrifter af Lammehave, Holckenhavn og Tøjstrup

Databasen med afskrifter af skifteprotokoller er udvidet med godsarkiverne for Lammehave 1776-1839, Holckenhavn 1760-1850 og Tøjstrup 1763-1816 fra Karin Jørgensen.

Der er nu over 25.000 poster registreret og bemærk at oplysninger om arvinger, lavværger, enke mv. er medtaget. Det er også mulig at hente en pdf-fil med afskrifterne på http://www.wadschier.dk/afskrift/karins-historie.dk/

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Ravnholt godsarkiv skifteprotokol 1720-1850

Tilføjet afskrift af Ravnholt godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 fra Karin Jørgensen.

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Ribe bispeembede og Djurs Nørre herredsprovsti

Flere affotograferinger fra Ribe bispeembede og Djurs Nørre herredsprovsti fra Knud Haaning Andersen:

• Djurs Nørre herredsprovsti efternavneregister til skifteprotokol 1756-1817
• Djurs Nørre herredsprovsti fornavneregister til skifteprotokol 1756-1817
• Djurs Nørre herredsprovsti skifte- og auktionsprotokol 1730-1777
• Djurs Nørre herredsprovsti skifteprotokol 1756-1817
• Ribe bispeembede edsbog 1643-1682
• Ribe bispeembede edsbog 1682-1768
• Ribe bispeembede herredsbog for Hammerum 1679
• Ribe bispeembede herredsbog for Hammerum 1690
• Ribe bispeembede herredsbog for Hammerum 1690
• Ribe bispeembede præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-1769

Post has attachment
Flere afskrifter af fynske skifteprotokoller

Der er tilføjet afskrift af skifteprotokollerne for godserne Broholm, Glorup, Juelskov, Krumstrup og Rygård fra Karin Jørgensen.

Materialet indeholder oplysninger om lavværge, arvinger mv. og den nylige opdatering indholder 2000 poster og hele databasen indeholder 24.000 poster.

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Tiselholt og Hesselagergård skifteprotokoller

Tilføjet afskrift af godsarkivernes skifteprotokoller for Hesselagergård 1736-1858 og Tiselholt 1739-1818 fra Karin Jørgensen.

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Over 12.000 nye opslag

Nye affotograferinger af Dronningborg birkedommer, Galten-Houlbjerg-Vester Lisbjerg-Hasle herredsfoged, Gjerlev herredsfoged, Nykøbing Mors byfoged, Øster Han herredsfoged og Ålborg byfoged fra Knud Haaning Andersen.

Hele listen:

• Dronningborg birkedommer justitsprotokol 1719-1726
• Dronningborg birkedommer justitsprotokol 1726-1735
• Dronningborg birkedommer justitsprotokol 1735-1744
• Galten-Houlbjerg-Vester Lisbjerg-Hasle herredsfoged indkomne breve 1714-1774
• Galten-Houlbjerg-Vester Lisbjerg-Hasle herredsfoged justitsprotokol 1725-1737
• Gjerlev herredsfoged justitsprotokol 1719-1725
• Nykøbing Mors byfoged navneregister til skifteprotokol 1871-1881
• Nykøbing Mors byfoged navneregister til skifteprotokol 1881-1891
• Nykøbing Mors byfoged navneregister til skifteprotokol 1891-1899
• Nykøbing Mors byfoged navneregister til skifteprotokol 1899-1908
• Nykøbing Mors byfoged overformynderiprotokol 1776-1896
• Nykøbing Mors byfoged skifteakter og -dokumenter i farver Sten Reiners opbudsbo 1789
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1630
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1631
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1632
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1633
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1634
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1635
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1636
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1638
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1639
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1640
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1641
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1646
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1647
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1648
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1649
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1650
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1651
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1652
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1653
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1655
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1656
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1659-1660
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1661
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1662
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1663
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1664
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1665
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1666
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1667
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1668
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1670
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1671
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1673
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1676
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1677
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1679-1781
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1682
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1683
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1684
• Øster Han herredsfoged justitsprotokol 1685
• Ålborg byfoged skifteprotkol 1718-1734

Søges på http://www.wadschier.dk/arkivalie/

Flere arkivalier tilføjet

Materiale fra Vejle Stadsarkiv og Middelfart Byarkiv er tilføjet samt materiale fra Rigsarivet i Odense fra Billy Sørensen. Det drejer sig om:

• Bredballe sogn sygekasse medlemsbog 1918-1923
• Bredballe sogn sygekasse medlemsbog 1923-1929
• Engum sogn sygekasse medlemsbog 1929-1934
• Engum sogn sygekasse vedtægter 1899
• Middelfart bespisningsforening 1897-1919
• Middelfart byfoged protokol over personer, af hvem der er taget fingeraftryk 1908-1922
• Middelfart byfoged tyendeprotokol 1854-1861
• Middelfart byfoged tyendeprotokol 1919-1922
• Middelfart spindeanstalt arbejdsbog 1829-1839
• Middelfart våbenbrødre stambog
• Odense og Assens amt vejviser 1926-1929
• Odense og Assens amt vejviser 1935
• Skibet sogn sygekasse medlemsbog 1882-1934

Post has attachment
Nykøbing Mors giftefoged 1923-1945

Affotograferinger af Nykøbing Mors giftefoged duplikat af ægteskabsbøger 1923-1945 fra Knud Haaning Andersen.

http://www.wadschier.dk/arkivalie/oversigt/nyk%C3%B8bing-mors-giftefoged/sortering-arkivnavn/23760/
Wait while more posts are being loaded