Profile cover photo
Profile photo
Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder
11 followers -
Min slægt, digitaliserede kilder og slægtsrelevant materiale.
Min slægt, digitaliserede kilder og slægtsrelevant materiale.

11 followers
About
Posts

Post has attachment
Affotograferede matrikler

Der er tilføjet affotograferede arkivalier for Dueholm-Ørum-Vestervig, Havreballegaard, Kalø og Stjernholm amt fra Knud Haaning Andersen:

• Dueholm-Ørum-Vestervig amt matrikel 1664
• Dueholm-Ørum-Vestervig amt matrikel ca. 1710
• Dueholm-Ørum-Vestervig amt udskrift af 1688 matrikel ca. 1740
• Dueholm-Ørum-Vestervig amt udskrift af matriklerne 1688 1749-1750
• Havreballegaard amt matrikel 1664
• Kalø amt matrikel 1664
• Kalø amt matrikel 1665
• Stjernholm amt matrikel 1664

Findes på https://wadschier.dk/arkivalie

Post has attachment
Næsten 5000 affotograferinger netop tilføjet

Der er tilføjet en større mængde affotograferinger fra Knud Haaning Andersen:

• Brusk herredsprovsti justits- og skifteprotokol 1683-1715
• Brusk herredsprovsti navneregister til justits- og skifteprotokol 1683-1715
• Dråby kommune fattigvæsensager 1876-1927
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1842-1868
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1868-1890
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1890-1904
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1904-1921
• Dråby kommune journalsager 1842-1944
• Dråby kommune korrespondance 1878-1944
• Ebeltoft byfoged politiprotokol 1896
• Hatting herredsprovsti navneregister til skifteprotokol 1681-1776
• Hatting herredsprovsti skifteprotokol 1681-1776
• Kalø amt hartkornsspecifikationer 1778-1794
• Randers byfoged uafhentede skiftedokumenter 1605-1627

Søg på http://www.wadschier.dk/arkivalie/

Post has attachment
Afskrift af skifteprotokoller for Damsbo og Østrupgård

Databasen er opdateret med afskrifter for Østrupgård godsarkiv 1744-1850 og Damsbo 1720-1850 fra Karin Jørgensen.

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Landemodeprotokoller og sognerådsforhandlingsprotokoller

Der er tilføjet landemodeprotokoller for Ribe, Viborg, Ålborg og Århus stift samt sognerådets forhandlingsprotokoller for Dråby fra Knud Haaning Andersen.

• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1842-1868
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1868-1890
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1890-1904
• Dråby kommune forhandlingsprotokol 1904-1921
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1635-1664
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1674-1682
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1682-1693
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1694-1711
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1711-1776
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1777-1817
• Ribe stifts landemode landemodeprotokol 1818-1854
• Viborg stifts landemode landemodeprotokol 1679-1699
• Viborg stifts landemode landemodeprotokol 1699-1821
• Ålborg stifts landemode landemodeprotokol 1677-1705
• Ålborg stifts landemode landemodeprotokol 1705-1781
• Ålborg stifts landemode landemodeprotokol 1782-1842
• Århus stifts landemode landemodeprotokol 1642-1690
• Århus stifts landemode landemodeprotokol 1690-1776

Findes på http://www.wadschier.dk/arkivalie

Post has attachment
Afskrifter af Biskoptorp, Søbysøgård og Ørbæklunde

Fra Karin Jørgensen er der tilføjet afskrifter af Biskoptorp, Søbysøgård og Ørbæklunde til databasen med skifteprotokoller. Der kan nu søges i næsten 70 forskellige skifteprotokoller for Fyn og bemærk at oplysninger om arvinger, lavværger mv. er medtaget.

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Databasen med afskrifter af skifteprotokoller opdateret

Databasen med afskrifter af skifteprotokoller er udviddet med Hindemae, Mullerup, Nordskov og Torpegård godsarkiver fra Karin Jørgensen.

http://wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Unikt materiale for sognene i Skam herred

Steen Rasmussen har samlet oplysninger om hele befolkningen i alle sognene for Skam herred. Der er tale om systematiserede oplysninger om hver enkelt familie.

Materialet fordeler sig på følgende:

Bederslev sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Grindløse sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Klinte sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Krogsbølle sogns befolkning til 1787, 1787-1845, og 1787-1845 (navneregister, familietabeller 1-499, 500-999 og 1000-1308)
Nørre Højrup sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Nørre Nærå sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Skamby sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Uggerslev sogns befolkning til 1787 og 1787-1845
Krogsbølle klanen
Slægt skal følge

Selve materialet findes på http://www.wadschier.dk/afskrift/andre/
Andre afskrifter
Andre afskrifter
wadschier.dk

Post has attachment
Afskrifter af Lammehave, Holckenhavn og Tøjstrup

Databasen med afskrifter af skifteprotokoller er udvidet med godsarkiverne for Lammehave 1776-1839, Holckenhavn 1760-1850 og Tøjstrup 1763-1816 fra Karin Jørgensen.

Der er nu over 25.000 poster registreret og bemærk at oplysninger om arvinger, lavværger, enke mv. er medtaget. Det er også mulig at hente en pdf-fil med afskrifterne på http://www.wadschier.dk/afskrift/karins-historie.dk/

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Post has attachment
Ravnholt godsarkiv skifteprotokol 1720-1850

Tilføjet afskrift af Ravnholt godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 fra Karin Jørgensen.

http://www.wadschier.dk/afskrift/skifteprotokoller

Ribe bispeembede og Djurs Nørre herredsprovsti

Flere affotograferinger fra Ribe bispeembede og Djurs Nørre herredsprovsti fra Knud Haaning Andersen:

• Djurs Nørre herredsprovsti efternavneregister til skifteprotokol 1756-1817
• Djurs Nørre herredsprovsti fornavneregister til skifteprotokol 1756-1817
• Djurs Nørre herredsprovsti skifte- og auktionsprotokol 1730-1777
• Djurs Nørre herredsprovsti skifteprotokol 1756-1817
• Ribe bispeembede edsbog 1643-1682
• Ribe bispeembede edsbog 1682-1768
• Ribe bispeembede herredsbog for Hammerum 1679
• Ribe bispeembede herredsbog for Hammerum 1690
• Ribe bispeembede herredsbog for Hammerum 1690
• Ribe bispeembede præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-1769
Wait while more posts are being loaded