Profile

Cover photo
Vytautas Vakrina
829 followers|247,520 views
AboutPosts

Stream

 
Emigruoja labiau už lietuvius, o gyventojų skaičius didėja. Keturis su puse milijonus gyventojų turinčioje Airijoje 2012-aisias mirė 28,8 tūkstančiai žmonių. Lietuvoje per tą patį laikotarpį - 40,9 tūkstančiai.
#demografija #emigracija   
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Atsakymai į vakarykščių ekonominių debatų klausimus būtų galėję skambėti kažkaip taip.
---
1. Kaip komentuotumėte faktą, kad valstybės vykdomas perskirstymas Lietuvoje vienas mažiausių Europoje?

Neigiamai. Per mažas perskirstymas žymia dalimi lemia visiems žinomas Lietuvos socialines problemas - emigraciją, demografinį nykimą, aukštą savižudybių lygį. Taip pat chronišką deficitą kultūros, sveikatos apsaugos, gynybos finansavime.

Perskirstymas galėtų būti padidintas apmokestinant turtą, ekonomines rentas (pelnus, gaunamus ne produktyuvumo, o užimamos padėties dėka), vykdant proaktyvią pinigų politiką.

[Edit] Proaktyvi ekonominė politika: valstybė emituoja pinigus ir deficitinėmis išlaidomis kuria paklausą ekonominiam produktui, kurio sukūrimui reikalingas ekonominis potencialas (pirmiausia - žmogiškasis kapitalas) valstybės viduje yra, tačiau "sėdi ant rankų" dėl paklausos darbo produktams trūkumo.

2. Kaip padidinti patrauklumą vidaus ir užsienio investicijoms?

Verslas investuoja, kai mato paklausą savo produkcijai. Į vidaus rinką orientuotų investicijų patrauklumą padidintų ką tik minėti (keynesinės) paklausos ekonomikos sprendimai ir didesnis bankų kredito prieinamums. Tai pinigų politikos dalykai.

Užsienio investuotojams svarbus šalies ekonominis, politinis stabilumas ir teisinė aplinka. Teisingumo sistemos bėdos žinoma trukdo ir į vidaus rinką orientuotoms investicijoms. Jos gali būti sprendžiamos plačiau įtraukiant visuomenę tiek į teismų sistemos darbą, tiek į nusikaltimų prevenciją (tiesiogiai premijuojant piliečius už indėlį padedant atskleisti nusikaltimus).

3. Kokiomis priemonėmis turėtų būti mažinama šešėlinė ekonomika?

Visų pirma - stimuliojant nešešėlinę.

Antra - šešėlinę ekonomiką ir ekonominę korupciją skatina kontrolės trūkumas, o kai kuriose srityse ir visiškas nebuvimas. Didžiąja dalimi šešėlinė ekonomika yra ne bobutės prie turgelio pardavinėjančios cigaretes, o legalūs ekonomikos dalyviai, dalį veiklos slepiantys apskaitos triukų pagalba, kai kada fiktyviai veiklą imituojantys.

Derėtų stiprinti apskaitos standartus, diegti kontrolinio audito praktikas visose ekonomikos srityse, iš viršaus į apačią, pradedant nuo pačių pagrindinių. Net keista, kad reikia tai sakyti - valstybė turėtų vykdyti bankų kapitalo pakankamumo kontrolę.

Šiuolaikinės techninės priemonės leidžia prevenciškai kaupti ir visos valstybėje vykdomos apskaitos elektroninius archyvus, taip užkertant kelią reikšmingai daliai  apskaitos manipuliacijų, paprastai vykdomų atgaline data.

4. Kaip didinti darbo našumą ir šalies ekonominį konkurencingumą?

Visomis aukščiau išvardintomis priemonėmis. Svarstytinas dalyvavimas konkurencinėje kovoje dėl aukštos kvalifikacijos specialistų iš užsienio pritraukimo. Bant jau savais neturėtume švaistytis.

Atominės energetikos projektai galėtų būti itin naudingi valstybės konkurencingumui ir energetinei nepriklausomybei, jeigu nebūtų korupcinio grobstymo objektais.

5. Apie mokesčių sistemos progresyvumą

Dabartinė socialinio draudimo ir pajamų mokesčių sistema yra tik švelniai progresyvi, tačiau siekti didesnio perskirstymo reformuojant šiuos du mokesčius netikslinga. Kaip minėta, žymiai efektyviau būtų apmokestinti ekonomines rentas ir vykdyti progresyvų perskirstymą pinigų politikos priemonėmis.

6. Dėl euro įvedimo

Euro įvedimas - suverenios pinigų politikos išsižadėjimas - dalinai sumažintų netikrumą potencialiems užsienio investuotojams, bet pakirstų valstybei žymiai svarbesnes proaktyvios ekonominės politikos ir progresyvaus ekonominio produkto perskirstymo galimybes.

Naudingiausia būtų euro įvedimo išvengt.

7. Kaip mažinti šalies regionų atsilikimą?

Fiskalinės politikos priemonėmis - nukreipti pinigų srautus iš turtingesnių labiau atsilikusiems.

Jeigu neseniai prisiimti valstybės įsipareigojimai trukdo proaktyviai fiskalinei politikai, jie turi būti peržiūrimi.

  #debatai #politika #ekonomika  
 ·  Translate
1
Jonas Laputinskas's profile photoVytautas Vakrina's profile photoEgidijus Nasevičius's profile photo
3 comments
 
A tai huliš Puteikis taip nešneka? Grybcei išmuštų saugiklius, kiti ir taip lochai.
 ·  Translate
Add a comment...

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
Apie okupacijas
 ·  Translate
Wish to comment re the USA position on the Ukraine as I feel there is considerable hypocrisy when one considers the following:   China invaded and annexed Tibet and the USA remained silent.   Kissinger and Gerald Ford enc...
1
Mindaugas Udalcovas's profile photoVytautas Vakrina's profile photo
2 comments
 
Tas blogo įrašas turėtų būti vertinamas kaip replika. Pasidalinau, nes noriu pareklamuoti autorių - tikrai neblogas Azijos politikos apžvalgininkas.
 ·  Translate
Add a comment...

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
Girnius praleidžia progą patylėti. Dargužaitės vadovaujama "Investuok Lietuvoje " todėl taip nesėkmingai investicijas ir pritraukinėjo, kad nebuvo euro.
---
Be euro Lietuvai bus sunkiau pritraukti gyvybiškai svarbias užsienio investicijas, jo neįvedimas patvirtins įspūdį, kad Lietuva yra Baltijos šalių atsilikėlė, negebanti veiksmingai reaguoti į dienos iššūkius.
---
http://www.alfa.lt/straipsnis/16000168/paternalizmas-ir-kvazidemokratija
 ·  Translate
1
Gintaras Lukoševičius's profile photoAndrius Kvaraciejus's profile photoZenonas Jančys's profile photo
3 comments
 
Viskas daroma tik dėl įspūdžio patvirtinimo ar nepatvirtinimo [...jo neįvedimas patvirtins įspūdį, kad Lietuva yra Baltijos šalių atsilikėlė...], o ne dėl realios valstybės gerovės.
 ·  Translate
Add a comment...

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
+Romas Sadauskas dėmesiui.
 
Heh... there is a both funny and tragic story over at the Guardian this morning about a local council and newspaper in the UK. 

In short: First a local newspaper force the local council to stop publishing its own council papers and instead sign an agreement to publish their notices via the local newspaper. The local newspaper then, through completele lack of vision, goes out of business, leaving the city with no printed newspaper at all. 

Now the local council has a problem. Where to publish its notices? Well, if we live in a sensible world, you would just say "post them on your website", but, you know how those politicians are. They can't because they shoot themselves in the foot with this:

"It is required by law to publish statutory notices in a printed publication circulating in the borough. Yet it is prohibited by the 2014 local audit and accountability act of producing its own newspaper."
~via http://goo.gl/kOnFfI

I'm sorry, but that's just too funny. Yes, I know it's also a tragic situation, but this is a textbook example of what not to do.

It's also a textbook example of the immense dangers of putting into law that you cannot connect directly with your audience. The idea that you are required to only communicate through middlemen is a relic from a world when newspapers could act as gatekeepers.

In the world of branding, we call this rented versus owned, and what they did was to put into law that they could only publish through a very specific form of rented channel (local printed newspaper).

The solution to this, of course, is painfully obvious. Abolish that law, and just post your notices on a channel of your own. Not a printed channel, because that's way too expensive (and complete waste of money). But on their website or somewhere else.
Roy Greenslade on the dilemma facing local councils as press publishers lose their audiences
1
Add a comment...

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
Sujungus su "big data" gaunas chiromantija.
Fingerprint scanners like those on the latest iPhones could soon give way to another biometric identifier: The geometry of the veins in your hands. Hackers in the Chaos Computer Club last year fooled the Apple TouchID, which unlocks the iPhone 5S when presented with a familiar finger, by creating a copy of fingerprint residue. Fingerprints, the hackers wrote...
1
Add a comment...
Have him in circles
829 people
EKSPERTAI EU's profile photo
Rita Baja's profile photo
Roger Erickson's profile photo

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
Nepaprasti laimėjimai. Bet dera pastebėti, kad dešimtmetį iki 2003-iųjų, nežiūrint Rusijos krizės, niekam nesišvaistant milijardais, ekonomika augo greičiau.
---
Narystė ES pirmiausia suteikė Lietuvai galimybę įsilieti į vieną iš didžiausių ir pažangiausių pasaulio rinkų. Keturios pamatinės ES vertybės – laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas – suteikė Lietuvai daugybę galimybių, padidino įmonių produktyvumą ir gyventojų gyvenimo kokybę.
Prie Lietuvos infrastruktūros vystymo, regioninės bei socialinės atskirties mažinimo bei įmonių efektyvumo didinimo Europos Sąjunga prisidėjo teikdama finansinę paramą.
Per 2004-2013 metus Lietuvą pasiekė 42 milijardai litų. Turbūt Lietuvoje nerastume gyventojo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nepajuto šios paramos naudos – ūkininkai gavo tiesiogines išmokas, įmonės pigiau įsigijo gamybos įrengimus, darbuotojai kėlė savo kompetencijas, miestai ir miesteliai tiesė kelius, apšvietė gatves, statė sporto sales ir įrenginėjo parkus.
Per dešimtmetį Lietuvos ekonomika pasiekė milžinišką progresą. Netgi nepaisant itin gilios 2009 metų krizės, Lietuvos BVP pernai buvo 38 proc. didesnis nei 2003 metais – jokia kita ES valstybė šiuo laikotarpiu neaugo taip greitai.
 ·  Translate
Netrukus minėsime pirmojo dešimtmečio narystės Europos Sąjungoje metines.
1
Vytautas Vakrina's profile photoAurelijus Šalčius's profile photoVytautas Mickus's profile photoSaulius Ivinskis's profile photo
13 comments
 
+Vytautas Mickus spec. nuoroda žmogui su pasirinktine atmintim. Kitiems irgi patiks.
https://plus.google.com/u/0/106909838320943141098/posts/QPaytZE9oCb
 ·  Translate
Add a comment...

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
Klastotė

Yra tokia geopolitinė (sąmokslo) teorija, kad visus reikalus pasaulyje tvarko žydai, todėl vienas geriausių informacinio karo būdų yra priešininkų juodinimas žydų akyse.

Kažkas ta idėja tiki, dirba, stengiasi.
 ·  Translate
 
Tvarka bus :D
Anti-Semitic leaflet handed over near synagogue in eastern Ukrainian town occupied by pro-Russian insurgents.
1
Jonas Laputinskas's profile photoMindaugas Udalcovas's profile photoVytautas Vakrina's profile photoTadas Zukas's profile photo
5 comments
 
+Tadas Zukas Ir mes galėtume žydą premjeru paskirti prevenciškai. Bent jau perrinkti Grybauskaitę...
--
Papildau, HT +Liutauras Ulevičius :
Украинцы, вас предали
http://aillarionov.livejournal.com/675700.html
 ·  Translate
Add a comment...

Vytautas Vakrina

Shared publicly  - 
 
Abu savaip neteisūs.

Maldeikienė eskaluoja kolektyvinės rinkėjų atsakomybės mitą - esą jeigu būtų rinkę padorius žmones, tai padoriai ir gyventų, o dabar patys kalti.
Pirmas dalykas - didžioji atsakomybės už visuomenės sąranga dalis tenka ir visada teko ne rinkėjams, o establishmentui. Nemanau, kad AM to nesuprastų iš per didelio įtikėjimo demokratija.
Antras dalykas, dabartiniam establishmentui tenka atsakomybė už visą valstybę su visais jos piliečiais čia ir dabar, nepriklausomai, kokiais keliais iki čia atėjome.
Trečias - pasigendu elementarios pagarbos senatvei.

Konstatuodamas, kad negalima didinti pensijų iš "skolintų pinigų", Kuodis nepasako iš ko jas didinti. Nes vengia suverenios pinigų politikos klausimo, todėl neįvardina principinio skolinimosi užsienio valiutomis ir vidaus pinigais skirtumo - mat didinti pensijas "skolintais" vidaus pinigais nebūtinai būtų korupcija. Galima net nesiskolinti, didinti spausdintais. Svarbu sužiūrėt ekonominius balansus.

[edit] Sakydamas "balansus" turiu omenyje einamosios sąskaitos būklę, pilną užimtumą, infliaciją - tik ne "mokečiai=išlaidos" biudžetą.
 ·  Translate
1
Jurate Stanaityte's profile photoVytautas Vakrina's profile photoEgidijus Nasevičius's profile photoGiedrius Majauskas's profile photo
10 comments
 
:) Jūs bent katukų nuotrauką jai pasiūlėte. O tai jau teigiama.
 ·  Translate
Add a comment...
 
Oficiali Naglio Puteikio rinkimų programa.
Komentavimas įjungtas, moderatorius - kuklus jūsų tarnas aš.
#rinkimai #puteikis #programa  
 ·  Translate
2
Vytautas Vakrina's profile photoKarolis Sankauskas's profile photoGiedrius Majauskas's profile photoArvydas Urbonavičius's profile photo
26 comments
 
+Vytautas Vakrina Maldeikienės pateikiamų duomenų patikimumas man kartais ir taip kelia abejonių....
 ·  Translate
Add a comment...
Basic Information
Gender
Male