Shared publicly  - 
 
Mọi người cẩn thận với loại "Thuốc Cam". Các bậc cha mẹ, những người đã là cha mẹ hay sắp là cha mẹ hãy cận thận cho con mình
Translate
(Dân trí) - Ở Khoa Chống độc thằng lớn cứ ngằn ngặt khóc còn ở khoa Nhi thằng em lại đang lên cơn co giật khiến đôi vợ chồng không biết phải xoay sở ra sao. Lặng nhìn con, nước mắt lăn dài chị chỉ biế...
2
Add a comment...