Profile cover photo
Profile photo
Vrublevskių biblioteka
14 followers
14 followers
About
Vrublevskių biblioteka's posts

Post has attachment

Post has attachment
Vyto Antano Tamošiūno 75-mečiui skirta paroda.

2017 m. birželio 15 d. 15 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko parodos „Žinok, kad kraujas – skystis ypatingas“ atidarymo iškilmės. Paroda skirta Lietuvos MA akademiko, mokslo premijos laureato (2005), imunologo, profesoriaus, habilituoto daktaro Vyto Antano Tamošiūno 75-mečiui. 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-07-04
75 Photos - View album

Post has attachment
Skorinos pagerbimas Prahoje.
2017 m. birželio 14–15 d. Čekijos nacionalinėje bibliotekoje ir kai kuriose kitose Prahos vietose įvyko keli renginiai, kuriais buvo pagerbtas pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidėjas, Šventojo Rašto vertėjas, liturginis poetas, mokslininkas ir pedagogas Pranciškus Skorina. Prie jų prisidėjo ir LMA Vrublevskių biblioteka.
Per kelias dienas buvo surengtas mokslinis simpoziumas, jame perskaityta 11 pranešimų, įvairiais aspektais aptarusių P. Skorinos ir jo šeimos gyvenimą, naujai įvertinusių jo asmenybę ir pačią Rusėniškąją Bibliją. Dalyviai apsilankė ir susipažino su Čekijos nacionaline ir Strahovo vienuolyno bibliotekomis, padėjo gėlių toje vietoje, kur Rusėniškoji Biblija buvo spausdinama. Renginiuose dalyvavo Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Edvilas Raudonikis, Baltarusijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Valerijus Kurdiukovas, Čekijos nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius Martinas Kocanda, Baltarusijos nacionalinės bibliotekos direktorius Romanas Motulskis, BNMA Centrinės mokslinės J. Kolaso bibliotekos direktorius Aleksandras Gruša, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas, LMAVB Retų spaudinių skyriaus vedėja Daiva Narbutienė, gausūs kiti Skorinos tyrėjai iš Čekijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos.

Simpoziumo metu buvo pristatyta šiemet LMAVB išleista monografija Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500. Po jo iškilmingai atidaryta paroda tuo pačiu pavadinimu. Ji žymi naują etapą P. Skorinos vaizdavimo istorijoje, mat joje pristatytas pentaptichas, vaizduojantis LDK spaudos pradininką jauną ir be ūsų (dailininkas Eugenijus Ivanovas). Šią parodą bus galima pamatyti Čekijos nacionalinėje bibliotekoje 2017-06-14 – 07-08.
Nuotraukos D. Narbutienės ir S. Narbuto.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-06-16
31 Photos - View album

Post has attachment
J. Kazlausko fotografijų paroda ir mintys apie „Ilgą kelionę namo“.
2017 m. birželio 13 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko Juozo Kazlausko fotografijų parodos „Ilga kelionė namo“ pristatymas ir renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Vakare mintimis dalinosi Dalia Kazlauskienė, fotografo žmona, Gabrielius Liaudanskas-Svaras, „Misija Sibiras“ dalyvis, Stanislovas Žvirgždas, fotografas, fotografijos istorijos tyrinėtojas.

Fotografo Juozo Kazlausko parodą „Ilga kelionė namo“ sudaro nuotraukos iš 1989 m. vykusių ekspedicijų į tremties vietas Sibire. Šių ekspedicijų tikslas buvo tremtyje mirusių artimųjų palaikų perkėlimas į tėviškę. Juozui Kazlauskui sovietmečiu nutylėtų ir todėl tarsi neegzistavusių dalykų fotografavimas nebuvo tik paprasta dokumentacija. Tai buvo atminties „iškasimo“ ar net sukūrimo veiksmas. Nuotraukose užfiksuotos Tit Ari salos (Jakutija) kapinės – vienos didžiausių išlikusių tremtinių kapinių Arktyje. Jos yra ant Lenos kranto, apie 500 metrų nutolę nuo upės. Amžinas įšalas vis išmeta į žemės paviršių negiliai palaidotuosius. Trumpos vasaros metu stiprūs vėjai tarsi sniegą išpusto smėlį, atidengdami kapus. Nesuiręs per šalčius lavonas – geras grobis poliarinėms lapėms, jos dažnai apgraužia iškeltus į žemės paviršių palaikus. Šiurpus vaizdas – didžiuliame lauke išbarstyti vaikų karsteliai, kai nebėra jokios žymės, kas čia palaidotas. Kapines veikia ne tik įšalas ir vėjai, bet ir globalus atšilimas. Ko gero, Lenos žiotyse esančios salos aptirps ir bus išplautos į Arktį...

Parodą „Ilga kelionė namo“ sudaro 34 fotografijos iš lietuvių tremties vietų. Paroda 2008 m. eksponuota Berlyne, Štazi (Stasi) muziejuje, 2009 m. – Latvijos fotografijos muziejuje Rygoje, 2010 m. – Kauno fotografijos galerijoje, 2011 m. – Lietuvos Respublikos seimo galerijoje.

Juozo Kazlausko kūrybinis palikimas yra gausus, jo darbai dažniausiai eksponuojami, pažymint Lietuvos istorijai svarbias datas: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Birželio 14-ąją, Sausio 13-ąją. Dalis fotografo archyvinės medžiagos saugoma LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose.

Paroda veikia iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-06-15
40 Photos - View album

Post has attachment
Seminaras Prūsijos kultūros temomis.
2017 m. birželio 13 d. 14 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje lankėsi trys Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybinio archyvo darbuotojai: dr. Dieter Heckmann, dr. Marie-Luise Heckmann ir Alexander Baranov. Lietuvos mokslininkams jie papasakojo apie Archyvą, jame saugomus turtus ir pristatė savo tyrimų temas.

Mokslinio seminaro metu svečiai perskaitė tokius pranešimus: dr. Dieter Heckmann – „Prūsijos istorijos (XIII a. – 1525) kelio ženklai“, dr. Marie-Luise Heckmann – „Sakalas Ordino žemėje ir Prūsijos kunigaikštijoje – nedidelis ekologiškas ir ekonomiškas turtas“, Alexander Baranov – „Keletas šaltinių apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Vokiečių ordino ryšius Maskvos ir Sankt Peterburgo bibliotekose bei archyvuose“. Renginio metu buvo verčiama iš vokiečių ir į vokiečių kalbą. Po seminaro buvo galima pasiteirauti lietuvių mokslininkams rūpimų dalykų. 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-06-15
47 Photos - View album

Post has attachment
LMA Vrublevskių bibliotekoje ‒ Nepriklausomybės akto signataro M. Biržiškos anūkės vizitas.
2017 m. birželio 14 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje lankėsi iš JAV atvykusi 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, profesoriaus, akademiko Mykolo Biržiškos anūkė Venta Barauskaitė-Leon. Viešnia bendravo su bibliotekos Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. R. Cicėniene, Rankraščių skyriaus vedėja E. Kuliešiene, apžiūrėjo ją dominančius dokumentus.

M. Biržiškos anūkės vizito tikslas Lietuvoje – aptarti galimybes kuo greičiau įvykdyti senelio M. Biržiškos ir jo brolių ‒ prof. bibliografo Vaclovo ir prof. Viktoro Biržiškų ‒ paskutinę testamentinę valią – būti palaidotiems Lietuvoje, Vilniaus Rasų kapinėse. V. Barauskaitė iš JAV atsivežė jau parengtus tokiam prašymui reikalingus dokumentus ir tikisi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bei kitų institucijų tarpininkavimo bei pagalbos įteikiant prašymą LR Vyriausybei. V. Barauskaitę-Leon su Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazja sieja ypatingas ryšys: senelis įkūrė gimnaziją ir jai vadovavo, joje dirbo senelė Bronislava, mokėsi mamytė su sesere, taip pat dirbo senelio broliai (prof. Vaclovas ‒ gimnazijos bibliotekoje, prof. Viktoras dėstė matematiką).

LMA Vrublevskių bibliotekoje viešnia lankėsi pirmą kartą, domėjosi Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose saugomais su Biržiškų gimine susijusiais dokumentais, nuotraukomis, turėjo galimybę prisiliesti prie mamos atminimų albumo.
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-06-15
10 Photos - View album

Post has attachment
Kernavė 2017-06-05.
Dokumentinio paveldo saugotojai susipažino su Kernavės Archeologijos ir istorijos muziejaus ekspozicija bei kultūrinio rezervato teritorija – UNESCO Pasaulio paveldo objektu.
2017 m. birželio 5 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu dokumentinio paveldo saugotojams buvo įteikti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimai.
Nuotraukos Vikos Petrikaitės.
http://www.mab.lt/lt/naujienos/1856
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-06-13
46 Photos - View album

Post has attachment
2017 m. gegužės 30 d. LMA prezidentas akad. Valdemaras Razumas bei viceprezidentas akad. Domas Kaunas kartu su grupe LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų: direktoriumi dr. Sigitu Narbutu, direktoriaus pavaduotoju ūkiui Tadu Valentukevičiumi, moksline sekretore Leokadija Kaireliene bei Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birute Pilipavičiene, apsilankė Galinės kaime esančiame UAB „Transekspedicija Invest“ sandėlyje, kur įrengta laikinoji LMAVB dokumentų saugykla. Prezidiumo vadovai ir LMAVB darbuotojai susitiko su UAB „Transekspedicija Invest“ direktoriumi Vidmantu Pelėda bei komercijos direktoriumi Audriumi Puskunigiu, vėliau apžiūrėjo laikinąją saugyklą ir įvertino dokumentų saugojimo sąlygas. Akademikai palankiai apibūdino tiek saugyklos būklę, tiek Bibliotekos specialistų atliktą didžiulį darbą pakuojant, į laikiną saugojimo vietą pervežant ir čia sutvarkant atgabentus dokumentus.
Silvijanos Valatkaitės nuotraukos.

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-06-02
14 Photos - View album

Post has attachment
Konferencija Pranciškaus Skorinos gimtinėje 2017 gegužės 24–25 d.
2017 m. gegužės 24–25 d. Polocke, Nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus-draustinio rūmuose, įvyko IV Berkovo skaitymai, surengti Baltarusijos NMA Centrinės mokslinės Jakubo Kolaso bibliotekos ir Rusijos MA FVBMĮ Mokslo ir leidybos centro „Nauka“. Konferencijos metu vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Pranciškus Skorina – asmenybė, veikla, paveldas, dabarties įvaizdžiai“. Renginiuose dalyvavo grupė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų.
Iljos Lemeškino ir Sigito Narbuto nuotraukos.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-05-29
21 Photos - View album

Post has attachment
2017 m. gegužės 18 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1, vyko LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus dr. Sigito Narbuto vieša paskaita „Išaugintas LDK raštijos tradicijų: Pranciškus Skorina ir jo Rusėniškoji Biblija“ (autoriai – dr. Rima Cicėnienė ir dr. Sigitas Narbutas).
Lektorius pristatė LDK raštiją, kuri suformavo Pranciškų Skoriną – vertėją, leidėją, poetą ir religinių raštų rengėją. Buvo pasakojama apie LDK rankraštinių knygų savitumą, taip pat Rusėniškosios Biblijos amžininkes – pirmąsias Lietuvos autorių parengtas ir užsienyje išspausdintas knygas. Pasirėmus tokiais kontekstais, atskleistas Rusėniškosios Biblijos savitumas.
Nuotraukos Vikos Petrikaitės
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2017-05-22
42 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded