Profile cover photo
Profile photo
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh
48 followers -
Nâng cao nghiệp vụ nghề kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế
Nâng cao nghiệp vụ nghề kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế

48 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Video Hướng dẫn gộp phát sinh tài khoản khi chuyển dữ liệu sang TT 200/2014/TT-BTC của phần mềm kế toán 3TSoft.
Add a comment...

Post has attachment
3TSoft, VNAAHP, phần mềm kế toán, phần mềm kế toán 3TSoft, phần mềm kế toán miễn phí, hướng dẫn sử dụng 3TSoft, phan mem ke toan, phan mem ke toan 3Tsoft
Add a comment...

Post has attachment
Video hướng dẫn phần hành phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng của phần mềm kế toán 3TSoft.
Add a comment...

Post has attachment
Video hướng dẫn phần hành phiếu chuyển thành phẩm của mềm kế toán 3TSoft
Add a comment...

Post has attachment
Video hướng dẫn phần hành phân bổ giá thành - vật tư chưa sử dụng của mềm kế toán 3TSoft
Add a comment...

Post has attachment
Video hướng dẫn phần hành phân bổ giá thành - vật tư chưa sử dụng cuối kỳ của phần mềm kế toán 3TSoft
Add a comment...

Post has attachment
ideo hướng dẫn phần hành phân bổ giá thành - tính giá thành của phần mềm kế toán 3TSoft
Add a comment...

Post has attachment
Video hướng dẫn phân bổ giá thành - sản phẩm dơ dang cuối kỳ của mềm kế toán 3TSoft
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded