Profile cover photo
Profile photo
Vinasystem Co., Ltd.
23 followers -
Our Solutions are your Expectation
Our Solutions are your Expectation

23 followers
About
Posts

Post has attachment
Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN)
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành  Thông tư 202/2014/TT-BTC  hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN). Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau: Đối tượng áp dụng: ...
Add a comment...

Post has attachment
óm tắt những nội dung đổi mới trong Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất Toàn văn thông tư xem  TẠI ĐÂY I – Tóm tắ...
Add a comment...

Post has attachment
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Ch...
Add a comment...

Post has attachment
Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200
Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200 Theo điều 23 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho cụ thể như sau: 1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để  phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của...
Add a comment...

Post has attachment
Cách xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái
Hướng dẫn cách xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán, cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015. I. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái: 1. Chênh lệch ...
Add a comment...

Post has attachment
Thông tư 45/2013/TT-BTC Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Căn cứ Luật doanh nghiệp ...
Add a comment...

Post has attachment
Thông tư 162/2014/TT-BTC quản lý tính hao mòn tài sản cố định cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp
BỘ  TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2014/TT-BTC Hà Nội,  ngày  06 tháng 11  năm  2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ ...
Add a comment...

Post has attachment
Thông tư 162/2014/TT-BTC quản lý tính hao mòn tài sản cố định cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp
BỘ  TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2014/TT-BTC Hà Nội,  ngày  06 tháng 11  năm  2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ ...
Add a comment...

Post has attachment
Thông tư 162/2014/TT-BTC quản lý tính hao mòn tài sản cố định cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp
BỘ  TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 162/2014/TT-BTC Hà Nội,  ngày  06 tháng 11  năm  2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ ...
Add a comment...

Post has attachment
Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về thuế GTGT và quản lý thuế
Ngày 27/02/2015 Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC  Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại  Nghị định 12/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded