Bộ sưu tập 1001 truyện cười

Truyện thứ 2: Tuổi “xịn”

- Trước đây cứ quan niệm tuổi Ngọ, tuổi Mùi là nhàn nhã.
- Bây giờ thì khác à?
- Chứ sao. Bây giờ thì tuổi Sửu mới là nhàn nhất.
- Sao?
- Vì bây giờ trâu làm gì còn ruộng mà cày nữa.
Shared publiclyView activity