Profile cover photo
Profile photo
vatanpdf
32 followers -
کتاب,دانلود,پی دی اف,PDF,کتاب رایگان,صوتی,دانلود کتاب صوتی,اندروید,کتاب موبایل,دانلود کتاب,PDF BOOK
کتاب,دانلود,پی دی اف,PDF,کتاب رایگان,صوتی,دانلود کتاب صوتی,اندروید,کتاب موبایل,دانلود کتاب,PDF BOOK

32 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
تسلی بخشی های فلسفه آلن دوباتن در این کتاب می کوشد تا با استناد به آثار شش فیلسوف بزرگ راه حل هایی برای مشکلات روزمره خوانندگان ارائه کند.
مخاطبان با خواندن کتاب تسلی بخشی های فلسفه آلن دوباتن از سقراط می‌آموزندکه عدم محبوبیت را نباید نادیده انگاشت. سنکا به آنها کمک می‌کند تا بر احساس یاس و ناامیدی‌شان غلبه کنند. و اپیکور چاره بی‌پولی‌ها و مشکلات مالی را پیش روی‌شان می‌گذارد. مونتنی راهنمای مناسبی برای درمان ناکارآمد‌های است؛ عشاق دل‌شکسته می‌توانند با خواندن آثار شوپنهاور تسلی خاطر یابند؛ و کسانی که در زندگی با سختی‌های زیادی روبرو هستند با نیچه همذات پنداری خواهند کرد. تسلی بخشی‌های فلسفه یکی از آخرین آثار آلن دوباتن است که تاکنون بیش از دویست هزار نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است.
تسلی بخشی های فلسفه آلن دوباتن

آلن دو باتن در کتاب های منتشرشده اش تلاش داشته تا فلسفه را از بام انتزاعیات صرف به روی زمین آورده تا با زندگی مردم در ارتباط بیشتری باشد. او سعی کرده است که از آموزه های فیلسوفان بزرگ، در جهت کاربرد آن در زندگی روزمره انسان ها استفاده کند تا از رنج آنان کم کرده و بر غنای آن بیفزاید. این کتاب ، از جمله کتاب هایی است که می توان آن را در زمره کتاب های “فلسفه برای زندگی” نام برد. این کتاب در شش بخش نوشته که در هر بخش سعی می کند یکی از سختی های زندگی را با آموزه های یکی از فیلسوفان درمان کند و التیام ببخشد.
فهرست

بخش یکم : تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت

بخش دوم : تسلی بخشی در مواجهه با کم پولی

بخش سوم : تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی

بخش چهارم : تسلی بخشی در مواجهه با ناتووانی و نابسندگی

بخش ششم : تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها

یادداشت ها

نمایه

Post has attachment
Public
دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس
مقدمه:
سلسله جبال زاگرس به عنوان بخشی از کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا، از کوهستان‌های توروس در جنوب شرق ترکیه آغاز شده و تا گسل میناب در نزدیکی تنگه هرمز به طول ۱۶۰۰ امتداد یافته است. عرض این حوضه به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر می‌رسد و از برخورد صفحه قاره‌ای عربستان در جنوب غرب با ایران مرکزی در شمال شرق و حرکات فشاری بعدی آنها به وجود آمده است.تاریخچه زمین‌شناسی این کمربند نسبتاً ساده است به طوریکه رسوبگذاری تقریباً کاملی از پروتروزوییک تاپلیوسن در آن ادامه داشته است. سیستم رسوبگذاری در حوضه رسوبی زاگرس در پالئوزوییک به صورت پلتفورم و از تریاس میانی تا ائوسن به صورت میوژئو سنکلینال تفسیر شده است (اشتوکلین، ۱۹۶۸) و فاز کوهزایی همراه با رسوب کنگلومرا در این حوضه در زمان پلیو- پلیستوسن به وقوع پیوسته است.
در زاگرس مرتفع، رسوبگذاری کم و بیش پیوسته‌ای از تریاس تاپلیوسن- پلیستوسن حاکم بوده است. پیوستگی‌های هم شیب محلی در آپتین فوقانی- سنومانین، تورونین، کرتاسه و ائوسن ظاهر می‌شود دگرشیبی اصلی نیز که در اثر چین‌خوردگی میوسن- پلیوسن به وجود آمده است، بالای گروه فارس قرار دارد.گنگلومرای بختیاری بالای سطح دگرشیب بر روی گروه فارس نهشته شده است که نشان دهنده مرحله پایانی پر شدن حوضه رسوبی است.
ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس
تکتونیک مزوزوییک (کیمیرین پیشین)، سنگ‌های پلتفورم و غیرپلتفورم را که امروزه در بخش شمال شرق ‌تر است اصلی زاگرس قرار دارد (در کمربند ساختمانی سنندج- سیرجان) تغییر شکل داده و در بعضی قسمت‌ها کمی دگرگون ساخته است این در حالی است که بخش شمال شرق پلتفورم عربستان، فقط کمی تغییر شکل یافته است.همچنین سنگ‌های پلتفورم جنوب غرب ‌تر است اصلی زاگرس با ته نشست‌های ضخیم فلات قاره و شیب قاره پوشیده شده است.این رسوبات ضخیم‌، به طور عمده سنگ‌های رسوبی دریایی کم‌عمق به سن مزوزوییک و تر شیری است. در کمربند چین خورده فعال زاگرس، این رسوبات همراه با سنگ‌های زیرین خود از نوع پلتفورم تقریباً تاپلیوس، بدون تغییر شکل باقی مانده است. در ضمن تعداد زیادی گنبدهای بزرگ نمک هرمز که بعضی از آنها هنوز نیز فعال است، در کمربند زاگرس به سطح رسیده است(۱۹۷۴Falcon، ۱۹۶۸ Stokin ).
رسوبات زاگرس که حاشیه صفحه عربستان را می‌پوشاند، در طی فاز کوهزایی اصلی زاگرس که از کرتاسه پیشین آغاز شده، چین خورده است. این ساختمان‌ها معمولاً امتدادهای شمال غرب- جنوب شرق دارند اما در منتهی‌الیه جنوب شرقی زاگرس (استان فارس) راستای محوری چین‌ها به تدریج به سمت شرق متمایل می‌‌شود.درباره سازوکار و زمان چین خوردگی‌ها اتفاق نظر وجود ندارد اشتوکلین (۱۹۶۸) هیتز و مک کوییلن (۱۹۷۴) بر این باورند که حرکات اصلی مربوط به چین خوردگی زاگرس در اواخر میوسن پایانی و پلیوسن آغازین، یعنی مدتها پس از یکی شدن مجدد لبه‌ ورقه‌های زاگرس و ایران مرکزی صورت گرفته است ولی شواهد ساختاری و چینه‌نگاری گویای آن است که چین خوردگی زاگرس، از کرتاسه پسین آغاز شده ولی در زمان بلیوسن به بیشترین اندازه خود رسیده است که حاصل آن کاهش پهنای اولیه زاگرس به اندازه ۲۰% است(۴% در فروافتادگی دزفول و ۱۶% یا کمی بیشتر در زاگرس چین خورده، جمالی، ۱۳۷۰). لازم به ذکر است که به دلیل تداوم حرکت پوسته قاره‌ای عربستان، چین خوردگی زاگرس ادامه دارد جایجایی افقی امروزی در حدود ۵/۳ تا ۸/۴ سانتیمتر و حرکتهای قائم بیش از ۲ میلیمتر در سال برآورد می‌شود.
کلمات کلیدی:
فروافتادگی دزفول
چینه شناسی زاگرس
زمین شناسی منطقه زاگرس


فهرست مطالب
کلیات
دشت خوزستان
منطقه چین خورده زاگرس
منطقه رورانده زاگرس
فروافتادگی دزفول
چینه‌شناسی زاگرس
تشکیلات ژوراسیک در زاگرس
کلیات
سازند دولومیتی نیریز
سازند انیدریتی عدایه
سازند آهکی موس
سازند انیدریتی علن
سازند کربناتی شیلی سرگلو
سازند آهکی نجمه
سازند تبخیری گوتنیا
سازند کربناتی سورمه
تشکیلات کرتاسه در زاگرس
کلیات
کرتاسه پایینی نئوکومین آپتین
کرتاسه میانی آلبینتورونین
کرتاسه بالایی کنیاسین ماستریشتین
سازند آهکی فهلیان
سازند شیلی آهکی گدوان
سازند آهکی داریان
سازند شیلی گرو
سازند شیلی کژدمی
سازند آهکی سروک
سازند آهکی ایلام
سازند شیلی گورپی
تشکیلات ترشیری در زاگرس
کلیات
سازند شیلی پابده
سازند دولومیتی جهرم
سازند آهکی آسماری
سازند تبخیری گچساران
سازند مارنی میشان
سازند آواری آغاجاری
سازند کنگلومرایی بختیاری

Post has attachment
Public
دربارۀ کتاب

کتاب گریز دلپذیر by آنا گاوالدا رمانی کوتاه یا به عبارتی داستانی بلند است به قلم آنا گاوالدا بانوی رمان‌نویس فرانسوی که با لحنی ساده و گیرا از ساده‌ترین سوژه‌های ممکن بهترین‌ها را می‌نویسد و مخاطب را غرق جادوی قلم خود می‌کند. داستان درباره چهار خواهر و برادر است که به مدت چند ساعت، به دنیا کودکیشان گریزی می‌زنند. تا بتوانند برای اندک زمانی هم که شده، زندگی روزمره و رنج‌های خود را فراموش کنند، بلکه بتوانند دوباره آن آرامش و دل خوشی را که زمانی در دوره کودکی از آن بهره‌مند بودند و امروزه از آن بی‌نصیب شده‌اند، بازیابند. «چیزی شبیه یک روز مرخصی اضافی حین خدمت، کمی مهلت، فاصله بین دو پرانتز، یک لحظه لطافت، چند ساعتی که از دیگران ربوده بودیم
گریز دلپذیر by آنا گاوالدا

گاوالدا در این کتاب هم با نوشتار صریح ، واژه ها و جمله های موجزش ، مشاهده گر سراپا چشم رویداد ها و واقعیت هایی است که از نگاه ما دور می ماند یا به نظرمان بی اهمیت می رسد ، همان ها که زیر بار روزمرگی مدفون شده اند . گاوالدا از نزدیک و با شیفتگی به انسان ها نگاه می کند ، آن ها را دوست دارد ، گویی برای کسانی هم که خواندن را دوست ندارند ، می نویسد .

چارچوب داستانی این اثر نیز چون آثار قبلی وی شخصیت محور و موقعیت – محور است و باز هم بورژوارزی و قراردادها و باورهای سترون کننده را به نقد می کشد و لحظه های زندگی واقعی را ارج می نهد . آری زندگی دل مشغولی پابرجا گاوالدا است . او بیش از هر چیزی از زیاده گویی بیزار است ، زبان خود را می آفریند تا با واژه هایی نه کم ، نه زیاد ، از احساسات ، عواطب و دل تنگی های آدمی بگوید . در این کتاب همه درها به روی ما باز می شود تا یک باره به جهان کودکی نوجوانی ، جوانی یا هر جهانی که دوست داریم بازگردیم و با لبخندها و اشک هایی که چون از میل به هم زیستی بر می آیند، بسیار موزون می نمایند، حس اطمینان بخش با هم بودن را بازیابیم .

Post has attachment
Public
دانلود پایان نامه رشته مدیریت ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن
مقدمه

به اعتقاد ارگان (۱۹۹۰)، یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت سازمانهای پیش رو امروزی، وجود کارکنانی می باشد که فراتر از مسئولیتهای رسمیشان درسازمان فعالیت نموده و بسیار بیشتر ازانتظارات شغلی خود برای سازمانشان سرمایه گذاری می نمایند. اندیشمندان علوم رفتاری این تمایل افراد را برای مشارکت مشتاقانه در امورات سازمانی و اشتیاق آنها در راستای منافع سازمانی که فراتر از تعهدات رسمی آنها می باشد را رفتارشهروندی سازمانی نامیده اند.(بین نگا گایپ[۱] ، ۲۰۰۵).

هرچند که اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی بوسیله اورگان و همکارانش در سال ۱۹۸۳ به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون “کتز”[۲] و “کاهن با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و ” رفتارهای نوآورانه و خودجوش” در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آنها “چستربارنارد”با بیان مفهوم تمایل به همکاری” درسال ۱۹۳۸ میلادی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند. (مقیمی، ۱۳۸۴ ).

قسمت اعظم مطالعاتی که راجع به رفتار شهروندی سازمانی تاکنون انجام گرفته است توسط پاداسکف و همکارانش و عمدتا متمرکز بر روی شناخت انواع این رفتارها بوده است. این افراد توانستند با بازنگری انواع نوشتارهای علمی راجع به OCB در حدود ۳۰ نوع از رفتارهای بالقوه و مستعد شهروندی سازمانی را در ۷ طبقه کلی قرار دهند. این رفتارها عبارتند از :

۱) کمک به دیگران

۲) جوانمردی

۳) وفاداری نسبت به سازمان

۴) اطاعت سازمانی

۵) ابتکار فردی

۶) فضیلت مدنی

۷) خود بهبودی (آنیت سومچ ،۲۰۰۴)

در مورد تعاریفی که از رفتار شهروند سازمانی تاکنون انجام شده است، تعاریف چندگانه ارگان قابلیت روشنگری بیشتری نسبت به سایرین را دارد. وی در سال ۱۹۸۸ رفتار شهروند سازمانی را اینگونه تعریف کرده است:

رفتارهایی مرتبط با افراد و سازمان که منشا آنها عواملی غیر از انتظارات شغلی بوده و ره آورد آن افزایش اثربخشی سازمانی می باشد. (آنیت سومچ ،۲۰۰۴).

وی همچنین در سال ۱۹۹۸، OCB را اینگونه تعریف نمود:
ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف

رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و بطور مستقیم یا صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقائ عملکرد اثربخش سازمان میگردند.(مارکوزی و زین ، ۲۰۰۴).

این تعاریف بیانگر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی سازمانی می باشد: اولا اینکه این رفتارها کاملا داوطلبانه بوده و جز وظایف رسمی شخص نمی باشد. ثانیا پیامد نهایی این رفتارها در راستای منافع سازمان بوده و مغایر با اهداف اصلی سازمان نمی باشد. ثالثا ماهیت چند بعدی این رفتارها را مشخص می کند. به عبارت دیگر این رفتارها هم منشا شخصیتی دارند و هم می توانند از عوامل زمینه ای و ساختاری در سازمان شکل بگیرند. توضیح اینکه بیشتر تحقیقاتی که در مورد رفتار شهروندی سازمان تاکنون انجام گرفته است، تمرکز خود را بر روی ویژگیهای شخصیتی افراد قرار داده اند، به عنوان مثال اکثر محققان اهمیت ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ، تعهد، جوانمردی ، نگرشهای شغلی و … را مورد توجه قرار داده اند. اما همانگونه که ذکر شد، این رفتارها علاوه بر منشاهای شخصیتی، می توانند ناشی از عوامل زمینه ای نیز باشند. به عنوان مثال پاداسکوف در سال ۲۰۰۰ عوامل زمینه ای زیر را در ایجاد رفتارهای شهروندی سازمانی موثر اعلام نمود:

۱) ویژگیهای سازمانی

۲) ویژگیهای شغلی

۳) رفتار رهبری

از انواع رویکردهای دیگری که در طبقه بندی انواع رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است، می توان به نقطه هدف این نوع رفتارها اشاره کرد.ویلیامز و اندرسون (۱۹۹۱)، دو طبقه کلی ازOCB را مطرح نموده اند که عبارتست از:

۱) OCBI: رفتارهایی که نتایج و مزایای آنها در بدو امر و مستقیما عاید کارکنان سازمان شده و سازمان بطور غیر مستقیم منتفع می گردد.(مانند کمک به همکاران جدیدالورود، کمک به کارکنانی که غیبت کرده اند و …)

۲) OCBO: به رفتارهایی اطلاق می گردد که نتایج حاصل از آنها، مستقیما سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.(مانند حساسیت درحفظ اموال سازمان، اطاعت پذیری و ….). (آنیت سومچ ،۲۰۰۴).[۱] . Bihn Nga Giap

[۲] . Katz

[۳] . Kahn

[۴] . Innovative and spontaneous behaviors

[۵] . Chester Barnard

[۶] . Willingness to cooperate

[۷] . Anit somech

[۸] . Anit somech

[۹] . Markoczy & Xin

[۱۰] . Anit somech
کلمات کلیدی:
کارکنان
عمکرد سازمان رفتار شهروندی سازمانی
فهرست مطالب
رفتار شهروندی سازمانی
۲-۲-۱) مقدمه (تعاریف و تاریخچه )
۲-۲-۲) انواع رفتار شهروندی
۲-۲-۳) ابعاد رفتار شهروندی سازمان
۲-۲-۳-۱) فداکاری
۲-۲-۳-۲) توجه و احترام
۲-۲-۳-۳) وظیفه‌شناسی
۲-۲-۳-۴)پایداری یا تحمل پذیری
۲-۲-۳-۵) مشارکت مدنی
۲-۲-۴) عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی
۲-۲-۵) چگونه رفتار شهروندی بر عمکرد سازمان تاثیر می گذارد؟
۲-۲-۶) سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی
۲-۲-۶-۱) ابعاد سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۱-۱) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۱-۲)بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۱-۳)بعد شناختی سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۲) الگوی ارتباط رفتارشهروندی و توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی
۲-۲-۷) عواملی که شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند:
۲-۲-۷-۱) رضایت شغلی
۲-۲-۷-۲)رهبری تحول آفرین
۲-۲-۷-۳) درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب
۲-۲-۷-۴) حمایت سازمانی
۲-۲-۷-۵) عدالت سازمانی
۲-۲-۷-۶)خصوصیات و خصلت‌های شخصی کارکنان
۲-۲-۸) سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند
۲-۲-۸-۱) استخدام و جذب
۲-۲-۸-۲)آموزش و توسعه
۲-۲-۸-۳)ارزیابی عملکرد و جبران پرداخت
۲-۲-۸-۴) سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند
۲-۲-۸-۵)پیوند و روابط بین فردگرایی, جمع‌گرایی و رفتار شهروندی سازمانی
۲-۲-۹) رفتارهای ضد شهروندی و عوامل موثر بر آن
۲-۲-۹-۱) رفتارهای ضد شهروندی
۲-۲-۹-۲)عوامل تاثیر گذار بر رفتار ضد شهروندی در محیط های فروش
۲-۲-۹-۲-۱)عدالت سازمانی
۲-۲-۹-۲-۲)رقابت های درون موسسه
۲-۲-۹-۲-۳)استرس شغلی
۲-۲-۹-۲-۴)تناسب سازمانی
۲-۲-۹-۲-۵)حیطه کنترل
۲-۲-۹-۲-۶)درون گرائی
۲-۲-۹-۲-۷) خودکنترلی
۲-۲-۱۰) جنبه‌های منفی رفتار شهروندی (کنترل و مهار برخی از دامهای بالقوه رفتار شهروندی سازمانی)
۲-۲-۱۰-۱) شهروندی و مدیریت تسخیر احساسات
۲-۲-۱۰-۲)هزینه‌های بالقوه رفتار شهروندی
۲-۲-۱۰-۳)شهروندی افزاینده (روز افزون)
۲-۲-۱۱) روابط بین شهروندی عادی و رفتار شهروندی
۲-۲-۱۲) آیا شهروندان خوب عادی, شهروندان خوب سازمانی را بناء می‌کنند؟
۲-۳) بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی
۲-۴) پیشینه تحقیق
منابع

Post has attachment
Public
ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی
مقدمه

شروع یادگیری سازمانی مرهون توسعه تجمعی در تئوری های مختلف مدیریت مانند آدام اسمیت، تیلور، منحنی یادگیری و غیره است (Templeton et al., 2002). مفهوم یادگیری سازمانی به سال ۱۹۰۰ میلادی هنگامی که فردریک تیلور[۱] موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، برمی گردد (Yeung et al., 1992: 21). اما ریچارد سیرت[۲] و جیمز مارچ[۳] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۶۳ دو واژه یادگیری و سازمان را به هم متصل نموده و یادگیری را به عنوان یک پدیده سازمانی در ادبیات معرفی کردند (Templeton et al., 2002). درطی ۴۰ سال گذشته جریانهای متعدد تحقیقاتی برای شفاف سازی مفهوم یادگیری سازمانی به وجود آمده است. این تحقیقات عمدتا متمرکز برمفهومی کردن، مدیریت، توسعه و به کارگیری یادگیری سازمانی بوده است(Templeton et al., 2002). اما با این وجود هنوز یک توافق کلی درباره مفهوم، تعریف و تئوری های یادگیری سازمانی به وجود نیامده و دانش در این حوزه نیاز یه گسترش دارد (Yeung et al., 1999).
مهارتهای یادگیری در سازمان و موانع یادگیری در آن

رسیدن به یک توافق مشترک و واحد درباره تعریف یادگیری سازمانی مشکل است، زیرا اولا یادگیری سازمانی یک مفهوم چند دیسیپلینی است و از دیسیپلین های مختلفی مانند جامعه شناسی، اقتصاد صنعتی، کسب و کار، مدیریت و نوآوری تاثیر پذیرفته است (Templeton et al., 2002). ثانیا به کارگیری یادگیری سازمانی در حوزه های مختلف مانند پردازش اطلاعات، نوآوری محصول، تحول سازمانی، فرهنگ، پیاده سازی استراتژی، کیفیت و مواردی ازاین قبیل باعث شده است تا هر یک از محققان، یادگیری سازمانی را از زاویه دید خود تعریف و تفسیر نمایند(Crossan et al., 1999; Yeung et al., 1999). ثالثا در حوزه یادگیری سازمانی درباره سطح تحلیل توافق وجود ندارد (Templeton et al., ۲۰۰۲) و هنوز یکی از موضوعهای مهم و بحث انگیز اختلاف نظر درباره نقش افراد دریادگیری سازمانی است (Lahteenmaki et al., 2001; Bent et hal., 1999).

به علاوه موارد فوق باعث شده تا ادبیات یادگیری سازمانی دچار تکثرگرایی گردد و هر یک از مکاتب مدیریت، یادگیری سازمانی را از زاویه دید خود تعریف نمایند(Garvin, 1999: 9). برخی از مهم ترین تعریف های یادگیری سازمانی در جدول زیر ارائه شده است.

[۱] . Fredrick Taylor

[۲] . Richard Cyert

[۳] . James March
کلمات کلیدی:

کارکنان

عمکرد سازمان

یادگیری سازمانی
فهرست مطالب
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه۱۳
یادگیری سازمانی ۱۵
۲-۱-۲) توپولوژی رویکردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی۱۷
۲-۱-۳) یادگیری فردی۱۸
۲-۱-۴) یادگیری سازمانی۲۴
۲-۱-۵) مهارت های یادگیری
۲-۱-۵-۱) تفکر سیستمی۲۸
۲-۱-۵-۲) مدلهای ذهنی۲۹
۲-۱-۵-۳) شایستگی شخصی۲۹
۲-۱-۵-۴)یادگیری خود هدایتی۳۰
۲-۱-۵-۵)گفتمان۳۰
۲-۱-۶) سازمان یادگیرنده۳۱
۲-۱-۷) قابلیت یادگیری۳۲
۲-۱-۸) معماری سازمان یادگیرنده۳۵
۲-۱-۹) ابزارها؛ تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده
۲-۱-۱۰)موانع یادگیری۳۹
۲-۱-۱۰-۱) اطلاعات اریب۳۹
۲-۱-۱۰-۲) خطا در تفسیر۳۹
۲-۱-۱۰-۳) ناتوانی در اقدام۴۰
۲-۱-۱۰-۴) ناتوانی کوری۴۰
۲-۱-۱۰-۵) ناتوانی حل سرانگشتی مسائل۴۰
۲-۱-۱۰-۶) ناتوانی فقدان تنوع۴۰
۲-۱-۱۰-۷) ناتوانی همبستگی قوی۴۱
۲-۱-۱۰-۸) ناتوانی معلولیت۴۱
۲-۱-۱۰-۹) ناتوانی یادگیری خرافی۴۱
۲-۱-۱۰-۱۰) ناتوانی انتشار ناکارامد۴۱
۲-۱-۱۱)سبکهای یادگیری۴۲
۲-۱-۱۲) مولفه های یادگیری سازمانی۴۴
۲-۱-۱۳)تشریح مولفه های یادگیری سازمانی مورد استفاده درتحقیق براساس مدل دیانی
۲-۱-۱۴) جمع بندی یادگیری سازمانی
۲-۴) پیشینه تحقیق
منابع و مآخذ

Post has attachment
Public
دربارۀ کتاب

کتاب ۶۰ روش کاربردی برای موفقیت زنان – زندگی ما موهبتی گرانبهاست؛ معجزه‌ای بی‌نظیر است که همیشه هم شاکر آن نیستیم! قدرت زنانه ما مواهب بی‌همتایی را با خود دارد:
ذکاوت و انعطاف پذیری، توانایی غلبه بر موانع زندگی، صبر و شکیبایی، عشق و شفقت نسبت به خود و اطرافیان، شکوفا سازی استعدادها، تحقق بخشیدن به رؤیاها و به اوج رسیدن.
اما همیشه هم زندگی به کام ما نیست! در چنین شرایطی، خوشبینی، مصمّم ماندن و شادکامی دیگر ساده نیست. کتاب «۶۰ روش کاربردی برای موفقیت زنان» به همه زنان دنیا یادآوری می‌کند که آنها از قدرت و توانایی بی‌نظیری برای غلبه بر مشکلات برخوردارند.
۶۰ روش کاربردی برای موفقیت زنان

اگر احساس خستگی مفرط می‌کنید، سردرگم هستید، از اعتماد به نفس پایین یا ناکامی در عشق رنج می‌برید، اگر از اندام خود ناراضی هستید، تمایلی به روابط زناشویی ندارید یا احساس بازندگی و رخوت دارید، جرئت داشته باشید. شما قادرید این شرایط را تغییر دهید!
کتاب ۶۰ روش کاربردی برای موفقیت زنان کمک می‌کند تا همیشه به خاطر داشته باشید که شما قادرید اوضاع فعلی را عوض کنید. زن قرن بیست و یکم، آگاهی، ظرفیت و قدرت لازم برای افتخارآفرینی در همه ابعاد زندگی را دارد. او به راستی می‌تواند زندگی پرثمری برای به ارمغان آورد…

خانم، شما بی‌نظیرید!
شما می‌توانید خستگی، بی‌حوصلگی و اندوه را از خود دور کنید و از همه مواهب زندگی برخوردار شوید، فقط لازم است خواسته قلبی خود را در زندگی بشناسید و راه رسیدن به آن را پیدا کنید.
با استفاده از نکته‌های کلیدی و راهنمایی‌ها و تمرین‌های عملی این کتاب، هر زنی می‌تواند از قابلیت‌ها و ویژگی‌های نهفته خویش به گونه‌ای بهره ببرد که زندگی فوق العاده و بی‌نظیری برای خود بسازد.
فهرست مطالب

شما
– پیروز باشید
– خود را از تنش رها کنید
– برای وقت خود برنامه ریزی کنید
– از مواهب زندگی لذت ببرید
– ابعاد معنوی زندگی خود را تقویت کنید

روابط شما
– روابط خود را بررسی کنید – آیا این روابط سالمند؟
– خود را تغییر دهید
– روابط شخصی خود را تغییر دهید
– قوای مردانه و زنانه وجود خود را متعادل کنید
– به خودتان و دیگران اعتماد کنید
– در روابط زناشویی خود را قبول داشته باشید
– مردان را به حرف بگیرید
– از خطای خود و دیگران بگذرید
– مادر خوب کیست؟

شفا
– خود را از شر اعتیاد رها کنید
– کودک درون خود را بیدار کنید
– الطاف فرشتگان را بپذیرید
– بازگشت به حالت نخست
– شفای آلام زندگی

Post has attachment
Public
دربارۀ کتابکتاب آموزش نرم افزار CorelDraw X4 یکی از برنامه های طراحی و گرافیک محسوب می شود. یک برنامه مبتنی بر بردارهای ریاضی، بدین معنی که شما وقتی در صفحه طراحی Corel draw موضوعی را رسم می کنید آن موضوع توسط فرمولهای ریاضی تعریف می شوند اصطلاحا در کامپیوتر به این توضیح می گوئیم نرم افزار Coreldraw یک برنامه Vector می باشد.


آموزش نرم افزار CorelDraw X4امروزه بیشتر طراحی های انواع آرم، کارت ویزیت، کاتولوگ، بروشور، انواع آگهی های تبلیغاتی و … را می توان توسط این نرم افزار انجام داد. چیزی که وجود دارد در واقع این می باشد که Coreldraw برنامه ایست که به شما اجازه می دهد ایده های خود را به صورت گرافیکی و متنی به نمایش بگذارید. پتانسیل و قابلیتهای برنامه فقط به قوه تصور شما محدود می شود. نرم افزار CorelDraw نسبت به سایر نرم افزارهای گرافیکی، امکانات و امتیازات بیشتری دارد.

Post has attachment
Public
دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک

کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت است از غلو کردن تفاوت های بین یک زن و زن دیگر.

هلن فیشر به ما می گوید چرا عاشق می شویم ، خیانت می کنیم

فیشر به کمک گروهی از دانشمندان واکنش‌های مغزی افرادی که به شدت تحت تأثیر عشق بودند را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که وقتی شخص دگیر گرایش شدید احساسی می‌شود قسمتی از مغز او دچار فعل و انفعالاتی شده که منجر به افزایش جریان خون در آن ناحیه از مغز می‌شود.
اطلاعات این مطالعه علمی در کتابی منتشر شده است که اثبات می‌کند عشق تنها یک احساس نیست بلکه یک نیاز اصلی و اساسی است که در مغز انسان سیم کشی شده است.

کتاب چرا عاشق می‌شویم نویسندۀ هلن فیشر ترجمۀ سهیل سمّی

دوست دارم امروز در مورد دو گرایش اجتماعی بزرگ قرن پیش رویمان صحبت کنم. و شاید حتی بزرگ ترین گرایش های ۱۰،۰۰۰ سال آینده. اما می خواهم با کاری که روی عشق رمانتیک انجام دادم آغاز کنم، چون جدیدترین کار من است. کاری که من و همکارانم انجام دادیم این بود که ۳۲ نفر را که دیوانه وار عاشق هم بودند از داخل یک دستگاه اسکنر مغز ام آر آی رد کردیم. ۱۷ نفر از آن ها دیوانه وار عاشق بودند و عشق آن ها مورد قبول واقع شده بود؛ و ۱۵ نفر از آن ها دیوانه وار عاشق بودند و به تازگی معشوق های آن ها ترکشان کرده بودند. بنابراین من می خواهم اول در مورد آن برای شما بگویم. و بعد بروم سراغ اینکه فکر می کنم عشق به چه سمتی دارد می رود.

Post has attachment
Public
دربارۀ کتاب

کتاب ویروسهای ذهن یافتن ویروس‌های ذهنی موفق هم مانند یافتن ویروس‌های کامپیوتری موفق برای قربانی دشوار خواهد بود.

اگر شما قربانی ویروسی باشید، ممکن ست که این نکته ندانید، و حتی قویاً منکر ویروسی‌بودن باشید.


کتاب ویروسهای ذهن نوشتۀ ریچارد داوکینز ترجمۀ امیر غلامیخوب اگر یافتن ویروس در ذهن خود دشوار است، برای ویروس‌یابی چه نشانگانی را می‌توان به کار گرفت؟

من با تصور اینکه یک کتاب درسی پزشکی چگونه می‌تواند علائم ابتلا به یک ویروس ذهنی نوعی را برشمارد،

به این پرسش پاسخ می‌دهم. بیمار نوعاً خود را عمیقاً ناگزیر می‌یابد که یک اعتقاد درونی را صادق، صواب یا ارزشمند بیانگارد:

اعتقادی که به نظر نمی‌رسد نیازی به شواهد یا استدلال داشته باشد، اما با این حال، شخص احساس می‌کند که کاملاً مجاب‌کننده و متقاعد کننده باشد. ما پزشکان چنین باوری را «ایمان» می‌خوانیم.

Post has attachment
Public
دربارۀ کتاب

در کتاب پیشگیری از بیماری ها در بانوان آماده شده مهمترین و خطرناک ترین بیماری های تهدیدکننده ی سلامتی بانوان که بیشتر آن ها قابل پیش گیری هستند را خواهید شناخت و راه های کاهش این خطرات را فرا خواهید گرفت. در این جا ده عامل مرگ زا در بین زنان آمریکایی مطابق با گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در سال ۲۰۰۳ آورده شده است. بیماری قلبی، سرطان، سوانح و حوادث پیش بینی نشده، سکته ، بیماری مزمن انسدادی ریه، دیابت، آنفولانزا و ذات الریه، خود کشی، بیماری کلیه و بیماری آلزایمر به ترتیب مهمترین عوامل مر گ زا در بین مردان بوده و بیش از ۷۸ % تمام موارد مرگ و میر به این دلایل رخ داده است. به همه خانم ها خواندن این کتاب و عمل به دستورات آن پیشنهاد می شود.
بخشی از کتاب پیشگیری از بیماری ها در بانوان

سرطان پستان، شایع ترین سرطان در میان بانوان ا یالات متحده است . تقریبا از هر ۹ خانم که تا سن ۶۵ سالگی زنده می ماند ، یک نفر به سرطان پستان مبتلا خواهد شد . هر چند بسیاری هم ، بعد از ۶۵ سالگی به این بیماری دچار می شوند. گذشته از عوامل خطر زا، تشخیص زود هنگام سرطان پستان حائز اهمیت است . زیرا سرطان هر چه زودتر تشخیص داده شود، کوچکتر است و مطالعات انجام شده به وضوح نشان داده اند که هرچه اندازه سرطان پستان در زمان تشخیص کوچکتر باشد، شانس درمان با جراحی و طول عمر بیمار بیشتر خواهد بود. همچنین احتمال انتشار قبلی سرطان در غدد لنفاوی و سایر اعضاء بدن مانند ریه، کبد، استخوان و مغز در سرطان های کوچک تر پستان ، کمتر است.
سرطان پستان

اگرچه موثرترین ابزارها برای تشخیص سرطان پستان، ماموگرافی و معاینه با لینی پستان توسط پزشکان و مراقبین سلامت مجرب است، معاینه پستان توسط خود فرد هم می تواند ابزار موثری در زودتر پیدا کردن سرطان پستان باشد .
Wait while more posts are being loaded