بدبخت شدیم که!

اینترنت بدون گوگل ریدر چه شکلیه؟ شکل دنیای آفلاین فیسبوک؟
فک و فامیل و عکس و قربون صدقه؟ چه بلایی داره سر دنیای آنلاین میاد؟
http://googlereader.blogspot.com/2013/03/powering-down-google-reader.html

#GoogleReader   #SaveGoogleReader   #گوگل‌ریدر   #گوگل_ریدر   #گودر   #Iran   #ایران  
Photo
Shared publiclyView activity