و بالاخره پس از دو سال تلاش اینک من دوباره Vahid Online هستم که می‌بینید :))

ممنون که اسمم رو پس گرفتید.
این رو از زحماتی که برای اون پتشین کشیدید تا رأیهایی که در دویچه‌وله دادید از شما دارم.
و البته رفقایی اون پشت که تونستند به کمک این لطف شما گوگل رو قانع کنند.
ممنونم از همه‌تون که هنوز نرسیدم تک تک زیر پستهاتون تشکر کنم.
Photo
Shared publiclyView activity