Profile cover photo
Profile photo
Utrechtse Schade Advocaten
Letselschade Advocaat Utrecht
Letselschade Advocaat Utrecht
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Bent u slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeers– of bedrijfsongeval en hebt u hierbij letsel opgelopen? Dan hebt u recht u op een schadevergoeding. Maar hoe wordt de letselschade berekend?

#letselschade #berekening #informatie #schadevergoeding #letsel #vergoeding #artikel #Utrecht #advocatenkantoor
Add a comment...

Post has attachment
Als advocaat-stagiair(e) behandel je zelfstandig zaken. Je beoordeelt aansprakelijkheidsvraagstukken en staat slachtoffers van letselschade bij door hun schade te inventariseren en (medisch) te onderbouwen.

#vacature #advocaat #stagiair #stage #advocatuur #advocatenkantoor #Utrecht #USA #utrechtseschadeadvocaten #jongteam #recht #letselschade
Add a comment...

Post has attachment
Kan het Arbeidsinspectie-arrest van 2 juni 2017 in vergelijking met het arrest Reaal/Deventer van 4 april 2014 als juist en wenselijk worden beschouwd? We belichten dit onderwerp in ons nieuwste blog.

#arbeidsinspectie #arrest #schuld #risico #aansprakelijk #aansprakelijkheid #usa #utrecht #advocaat #blog #nieuws #artikel
Add a comment...

Post has attachment
Met de toename van het aantal e-bikes op de weg is ook het aantal dodelijke slachtoffers toegenomen. In 2016 kwamen 28 e-bikers om het leven bij een verkeersongeval. In totaal vielen er in 2016 629 verkeersslachtoffers.

#verkeersdoden #ebike #ebikes #slachtoffer #verkeer #verkeersongeval #letselschade #dodelijkongeval #letselschade #usaadvocaten #advocaat #Utrecht
Add a comment...

Post has attachment
Een jongen heeft in een zwembad een dwarslaesie opgelopen vanaf borsthoogte na onjuist gebruik van een glijbaan. In deze zaak staat de vraag centraal wie aansprakelijk is: de producent van de glijbaan, de zwembadbeheerder of de jongen zelf vanwege eigen schuld?

#blog #artikel #usaadvocaten #zwembad #sport #spel #letselschade #dwarslaesie #glijbaan #producent #beheerder #eigenschuld #rechtszaak #uitspraak
Add a comment...

Post has attachment
Het paard waarop het dertienjarige kind reed, schrok op enig moment van voorbijkomend verkeer. Het paard steigerde waarna het kind van het paard af is gevallen. Als gevolg van de val heeft het kind blijvende letselschade opgelopen.

#letselschade #letsel #kind #kinderen #dier #dieren #aansprakelijkheid #rechtszaak #advocaat #Utrecht #usaadvocaten #paard #paarden #blog #artikel #nieuws
Add a comment...

Post has attachment
Mogelijk komt er een nieuwe gedragscode of een toevoeging aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), over de afhandeling van claims bij beroepsziekten.

Dhr. Asscher schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het initiatief van zo’n gedragscode in principe ondersteunt.

#gedragscode #GBL #afhandeling #claims #beroepsziekten #Asscher #TweedeKamer #initiatief #brief #artikel #usaadvocaten #Utrecht
Add a comment...

Post has attachment
Zorgverleners hebben een rol in de correcte financiële afhandeling van schade na een medische fout.

Deze beslissing is door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg openbaar uitgesproken op 4 juli 2017.

#rechtszaak #nieuws #blog #regionaal #tuchtcollege #gezondheidszorg #zorgverleners #financiele #afhandeling #medischefout #schade #vergoeding #usa #usaadvocaten #letselschade #advocaat
Add a comment...

Post has attachment
Ook bij letselschade en aansprakelijkheidsrecht is er sprake van verjaring. Een letselschadeadvocaat kan voorkomen dat verjaring optreedt.

Wanneer verjaart letselschade en de mogelijkheid tot schadevergoeding? Lees ons nieuwste artikel.

#artikel #nieuws #letselschade #advocaat #advocatenkantoor #USA #Utrecht #verjaren #schadevergoeding #vergoeding #rechtszaak #letsel #schade
Add a comment...

Post has attachment
Slachtofferhulp Nederland onderzoekt of het mogelijk is om een woonverbod op te leggen aan daders van misdrijven. Het gaat hierbij om daders van levensdelicten: misdrijven die andermans dood tot gevolg hebben. Dat meldt Slachtofferhulp op de eigen website.

#utrecht #letselschade #advocaat #advocatenkantoor #advocaten #letselschadeadvocaat #woonverbod #levensdelict
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded