V novém čísle holandského časopisu GIM International je článek Jakuba a Václava Šafáře o našem testování UAV pro sběr dat o železnici pro SŽDC.
Photo
Shared publicly