Spolupracujeme s VŠB Technickou univerzitou na výzkumném úkolu možnosti využití UAV při sběru dat o železnici pro SŽDC.
Photo
Photo
SŽDC výzkum využití UAV
2 Photos - View album
Shared publicly