Tento týden jsme se opět účastnili fotogrammetrické konference v Telči pořádanou ČVUT. Jakub měl prezentaci s Václavem Šafářem z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického o průběhu našeho testování využití UAV pro nové mapování v katastru.

Program je zde:
http://lfgm.fsv.cvut.cz/telc/2016/program2016.pdf
Photo
Shared publicly