پنجره هاي UPVC شما را سالم تر نگاه ميدارد. همین امروز اقدام به تعویض پنجره های قدیمی خود نمایید. بررسي آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه سالانه حدود 5/4 ميليون نفر بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند. آلودگي هوا همواره در شرايط بحراني منجر به مرگ و مير انسانها شده است
#upvc   #شیشه   #پنجره  
Shared publicly