افزونه دانلود بدون تبلیغات راه اندازی شد
تبلیغات را از صفحه دانلود فایل حذف کنید! با فعال کردن این افزونه، همه تبلیغات صفحه دانلود را حذف کنید و سرعت بارگذاری صفحه دانلود را افزایش دهید.
این افزونه مخصوص کاربران دانلود کننده فایل است.
http://uploadyar.com/plugins/no_advertisement_download.html
Photo
Shared publicly