افزونه دانلود مستقیم راه اندازی شد
این افزونه یکی از خاص ترین افزونه های آپلودیار است!
بدون مشاهده صفحه دانلود، هر فایلی را مستقیم دانلود کنید! در حالت عادی کاربران با مراجعه به آدرس فایل به صفحه دانلود فایل هدایت می شوند، اگر افزونه دانلود مستقیم را فعال کنید، هنگامی که به آدرس هر فایلی مراجعه کنید فایل به صورت مستقیم شروع به دانلود شدن می کند و اصلا سایت آپلودیار را نخواهید دید!
این افزونه مخصوص کاربران دانلود کننده فایل است.
http://uploadyar.com/plugins/direct_download.html
Photo
Shared publicly