Profile

Cover photo
‫قل آمنت بالله ثم استقم‬‎
Lived in Shkoder
86,815 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
Një sunnet i braktisur:

Dërgimi i salavateve për të Dërguarin e All-llahut, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, gjatë natës së Xhuma.

Ai, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

"Shtojini salavatet për mua gjatë ditës së Xhuma dhe gjatë natës së Xhuma. Kush dërgon për mua një salavat, All-llahu i dërgon atij dhjetë salavate."

esSunen elKubra, elBejheki, 3/353; el-Albani e bën hasen në esSilsile esSahiha, hadithi nr. 1407.
Përktheu: Xhemal Jakupi
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Imaam Adh-Dhahabee رحمه الله said:

“May Allaah have mercy over the person who speaks little, reads the Quraan, weeps over his lost time, constantly gazes into (saheeh) Bukhaaree and (saheeh) Musilm, and worships Allaah before he is surprised by death.”

[At-Tadhkirah, 2/80]
1
Add a comment...
 
 
Ed-Dahak ibën Muzahim, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

"Do të vijë një kohë që njerëzit do ta varin Kuranin, saqë merimangat do të thurin rrjetat e tyre mbi të, dhe nuk do të përfitohet prej tij."

Burimi: Xhamiu bejanil ilm 2/1023.
Përktheu: Besmir Cacani
—------—
http://telegram.me/ForumiSelefiNet/
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
 
Sign of Allah's Love for His Servant | Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah
View original post
1
Add a comment...
 
 
Shejhu eminent Abdulaziz ibën Baz, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

"Kush e urren poligaminë (martesën me më shumë gra) dhe pretendon se monogamia (martesa me një grua) është më e mirë, i tilli është kafir i dalë prej Islamit. I tilli, Allahu na ruajt, e mohon gjykimin e Allahut dhe e urren Ligjin e Allahut.
Allahu i Lartësuar thotë:
"Ata e urryen atë që e zbriti Allahu, prandaj Ai ua asgjësoi veprat."
Kush e urren atë që e ka zbritur Allahu, atij i asgjësohen veprat (del prej Feje)."

Përktheu: Xhemal Jakupi
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
 
Uehb ibën Munebbih (v. 114h), Allahu e mëshiroftë, thoshte:

"Besimtari
- shoqërohet që të mësojë,
- hesht që të shpëtojë,
- flet që të kuptojë,
- vetmohet që ibadetin ta shijojë."

elHilje, Ebu Nuajm, 4/68.

Përktheu: Xhemal Jakupi

http://telegram.me/ForumiSelefiNet
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
 
Imam Ibën Batta, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

💎 "Dije, vëllai im, se njeriu, i cili e urren të vërtetën që vjen nga tjetërkush dhe e përkrah gabimin e vet, është në rrezik që t'i hiqet imani. Kjo, ngase kur të vjen e vërteta nga i Dërguari i Allahut, ﷺ, ti je i obliguar që t'i bindesh asaj.
🔸 Kush e dëgjon të vërtetën dhe e refuzon atë pasi e di se është e vërtetë, ai është mendjemadh ndaj Allahut, dhe kush e përkrah gabimin, ai është në partinë e Shejtanit."

📚 el-Ibane, 2/547.

📝 Përktheu: Xhemal Jakupi

--------
http://telegram.me/ForumiSelefiNet/
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 

Shaikh Ibn ‘Uthaimeen explains:

One shouldn’t write (s) or (saws) when one mentions the name of the Prophet.

The scholars in Mustalah say that one writes ‘salla Allahu ‘alayhi wa sallam’ or nothing.

Source: Liqa Bab al-Maftuh (78)
1
Add a comment...
Story
Tagline
"Kush kapet mbas sunnetit,do te hasi veshtiresi,lodhje,poshterim,kunderpergjigje,provokime prej njerezeve,por duhet qe te duroje dhe mos te lekundet nga haku."(Shejh Salih el Feuzan; Sherhus suneti,fq.306) I.Manushi
Introduction

  • Selefije Elhamdulilah
Bragging rights
Shejh Ibën Bazi ( Allahu e mëshiroftë )ka thënë : " Dhe ti ke nevojë për udhëzim edhe nëse je njeriu më i devotshëm , edhe nëse je njeriu më i ditur ti ke nevojë për udhëzim deri në vdekje." (el-Fetawa 7/163)
Basic Information
Gender
Female