Profile cover photo
Profile photo
Turbo Auto
Szkolenie kierowców jest dla mnie życiowa pasją .
Szkolenie kierowców jest dla mnie życiowa pasją .
About
Posts

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 12 czyli :

Zawracanie.


Manewr zawracania.

Zawracanie to zmiana kierunku jazdy w obrębie drogi, którą porusza się pojazd.
Kierujący najchętniej zawracają wykorzystując całą szerokość jezdni, po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą. Jeśli jezdnia jest za wąska, można wykorzystać np. zatoczkę przystanku, wjazd na posesję czy parking. Zawracając kierowca powinien także zachować szczególną ostrożność.
Zawracając na wąskiej drodze kierujący wykorzystuje np. wjazd do bramy.
Jeżeli brama jest po prawej stronie, to kierujący wjeżdża do niej tyłem, uważając, aby nie utrudnić ruch pojazdom jadącym po drodze, a następnie wyjeżdża przodem.
Jeżeli brama jest po lewej stronie drogi, to wjeżdżamy do niej przodem, a wyjeżdżamy tyłem.
Jeżeli nie ma innej możliwości, kierujący zawraca "na trzy".
Takie zawracanie trwa dosyć długo i można je wykonywać tylko na drogach o niewielkim natężeniu ruchu, np. uliczkach osiedlowych. Przy dużym natężeniu ruchu trzeba czasem zrezygnować z zawracania i poszukać innej drogi. Jeżeli pojazd zawraca na szerokiej drodze i nie utrudni nikomu ruchu, manewr rozpoczyna się od osi jezdni. Kierujący ustępuje wówczas tylko jadącym z przeciwka i pieszym.
Sposób zawracania na drodze dwujezdniowej najczęściej jest określony przez znaki poziome.
Jeżeli na skrzyżowaniu jest widoczna wysepka, to wszystkie manewry, w tym zawracanie, należy wykonać z jej uwzględnieniem.

- P 12 Zawracanie

Jeżeli konstrukcja skrzyżowania lub znaki drogowe nie narzucają sposobu zawracania, można zawracać wjeżdżając za oś jezdni drogi poprzecznej.
Wadą takiego sposobu zawracania jest dwukrotne przecinanie się torów jazdy pojazdów jadących z przeciwnej strony. Zaletą zawracania z wjeżdżaniem za oś jezdni jest możliwość obserwowania pojazdów jadących z przeciwnej strony.
Link Lumumby....................................................

Zawracając bezpośrednio przy lewej krawędzi jezdni, pojazd nie ma możliwości kolizji z pojazdami skręcającymi z przeciwnej strony.
Wadą jest brak możliwości obserwowania pojazdów jadących ze strony przeciwnej, jeżeli na środku skrzyżowania stoją inne pojazdy, zwłaszcza duże, jak np. ciężarówka czy autobus.
Pojazdy zawracające na drodze z pierwszeństwem mają pierwszeństwo przed pojazdami, które przyjechały drogami podporządkowanymi.

- 1_Zawracanie na ul.Obywatelskiej - Egzamin praktyczny WORD Łódź - Sk TURBO


Jeżeli kierujący zawraca przejeżdżając za oś drogi poprzecznej, powinien spodziewać, że kierujący z drogi podporządkowanej nie ustąpi mu pierwszeństwa, gdyż może on nie wiedzieć, czy stojący na środku skrzyżowania pojazd:
- zawraca po drodze z pierwszeństwem?
- czy skręca w lewo z drogi podporządkowanej?
Link Lumumby....................................................

Zdarza się też, że kierowcy stosują się do starych przepisów ruchu drogowego, mówiących, że zawracający jedzie ostatni.

Zawracanie jest zabronione:

- przez znaki zakazu skrętu i zawracania,
- na skrzyżowaniach z sygnałem kierunkowym w lewo,
- na mostach, wiaduktach i w tunelach,
- na autostradzie, na której zawsze są rozdzielone jezdnie i nie ma skrzyżowań,
- na drodze ekspresowej z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.Ronda
1.01. Zawracanie na rondzie Bandurskiego - Jana Pawla II - Egzamin praktyczny WORD Łódź z SK TURBO
2.02. Zawracanie na rondzie - Atlas Arena za plecami - Egzamin praktyczny WORD Łódź z SK TURBO
3.4_Skręt w prawo na nakazie jazdy i zawracanie - Egzamin praktyczny WORD Łódź z SK TURBO
4.2_Zawracanie na Waltera Janke a Wyszyńskiego - Egzamin praktyczny WORD Łódź z SK TURBO
5.3_Rondo Waltera Janke - Pienista skręt w lewo - Egzamin WORD Łódź - SK TURBO Pabianice
6.01_Zawracanie na rondzie Pienista - Janke - Egzamin praktyczny WORD Łódź z SK TURBO
7.Zawracanie na rondzie Pienista - Waltera Janke - Egzamin praktyczny WORD Łódź z SK TURBO
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 10 czyli :

Przejazd przez przejścia dla pieszych


ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 10 czyli :

Przejazd przez przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Art. 33.
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

1) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;

2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub

2)16) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Art. 34.
1. Do zaprzęgu może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne fizycznie i dające sobą kierować.

2. Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd i zaprzęg w takim stanie, aby mógł nad nimi panować.

3. Bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych. Odległość między piątym pojazdem a następnym nie może być mniejsza niż 200 m.

4. Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę twardą w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę.

5. Kierującemu pojazdem zaprzęgowym zabrania się:

1) przeciążania zwierzęcia;

2) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem;

4) jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek.

PAMIĘTAJMY TRENING CZYNI MISTRZA !!!

Te kilka rad powinno pomóc również w trakcie szkolenia podstawowego i egzaminu na Prawo Jazdy


POWODZENIA NA EGZAMINIE Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy
Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...

Post has attachment
TYDZIEŃ BARDZO DOBRY WYNIK SAM MÓWI ZA SIEBIE !
 
WORD ŁÓDŹ 0 : 6 OSK TURBO PABIANICE

 GRATULACJE DLA NASZYCH ZDOLNYCH KURSANTÓW w zakończonym tygodniu to oni punktowali : Magda,Arek i Łukasz,Malwina,Jacek,Łukasz punktowali !

EGZAMINY W ŁODZI ZDANE ZA PIERWSZYM !GRATULUJEMY !

Życzymy powodzenia i szczęścia na naszych drogach oraz bezpiecznej jazdy.
OSK TURBO Pabianice
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Płacisz 1400 zł a nie 1600zł!!! Złap Okazje !!!
 http://www.turbo.auto.pl/promocje.php
 
Zdawalność egzaminu praktycznego 67,7% za pierwszym razem
 
02.12.2013r. 17:00h
 Kurs Kategori B ( Teoria w 2 tygodnie !!! )
SUPER PROMOCJA ! SUPER CENA ! ZAPISZ SIĘ !
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
 PROMOCJA DO 30.11.2013r.
 Tylko 10 kursów ! Zapisz się !!!
 
POSTAW NA JAKOŚĆ z OSK TURBO !!!
ZOBACZ : WYSOKA czy UCZCIWA cena za kurs ?
http://www.turbo.auto.pl/wysoka-czy-uczciwa-cena-za-kurs.php
 WYKŁADY : wtorek,czwartek,sobota
Kurs prawa jazdy kategorii B - ROZSZERZONY - 40h a w nim:
30 + 6 godzin zajęć teoretycznych(45min.)
 30 godzin jazd(60min.)+ 10 godzin przed egzaminem
 kurs pierwszej pomocy,
NOWE materiały do nauki w tym program OSK TURBO i pytania testowe dla każdego,
jazdy samochodami Suzuki Swift i Kia Rio,
 egzaminy wewnętrzne teoretyczny i praktyczny wliczony w cenę.
TEORIĘ dostosowaliśmy do nowych zasad egzaminowania.
 UCZCIWY kurs w UCZCIWEJ cenie BEZ ukrytych OPŁAT! Tak jest od zawsze w OSK TURBO
 
Zapisz się na nowy kurs nie przegap Okazji !!!
 
Tylko do 30.11.2013r. takie PROMOCJE !!!
Płacisz 1400 zł a nie 1600zł!!! Złap Okazje !!!
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 5 czyli :

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne trzy- i czterowlotowe .


Art. 25.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

a) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

b) rozdzielania kolumny pieszych.

PAMIĘTAJMY TRENING CZYNI MISTRZA !!!

Te kilka rad powinno pomóc również w trakcie szkolenia podstawowego i egzaminu na Prawo Jazdy


POWODZENIA NA EGZAMINIE Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy
Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 3 czyli :

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi

Błędy które zaliczamy na egzaminie do tej pozycji :

- brak kierunkowskazu
- najechanie na linię ciągłą i powierzchnie wyłączoną
- przekroczenie prędkości

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22.
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
- do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
- do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Dozwolone prędkości :

Na obszarze zabudowanym :

Prędkość dopuszczalna pojazdu w godzinach 5oo-23oo wynosi - 50 km/h,

Prędkość dopuszczalna pojazdu w godzinach 23oo-5oo wynosi - 60 km/h,

Poza obszarem zabudowanym :

- na drodze ekspresowej jednojezdniowej - 100 km/h,

- na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h

- na autostradzie - 140 km/h

- na pozostałych drogach dwujezdniowych - 100 km/h;

PAMIĘTAJMY TRENING CZYNI MISTRZA !!!

Te kilka rad powinno pomóc również w trakcie szkolenia podstawowego i egzaminu na Prawo Jazdy


POWODZENIA NA EGZAMINIE Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy
Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 2 czyli :

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi

Błędy które zaliczamy na egzaminie do tej pozycji :

- brak kierunkowskazu
- najechanie na linię ciągłą i powierzchnie wyłączoną
- przekroczenie prędkości

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22.
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
- do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
- do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Dozwolone prędkości :

Na obszarze zabudowanym :

Prędkość dopuszczalna pojazdu w godzinach 5oo-23oo wynosi - 50 km/h,

Prędkość dopuszczalna pojazdu w godzinach 23oo-5oo wynosi - 60 km/h,

Poza obszarem zabudowanym :

- na drodze ekspresowej jednojezdniowej - 100 km/h,

- na pozostałych drogach jednojezdniowych - 90 km/h;

PAMIĘTAJMY TRENING CZYNI MISTRZA !!!

Te kilka rad powinno pomóc również w trakcie szkolenia podstawowego i egzaminu na Prawo Jazdy


POWODZENIA NA EGZAMINIE Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy
Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 1. czyli :

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

- na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
- na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
- na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
- na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów;
- pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
- zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
- zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PAMIĘTAJMY TRENING CZYNI MISTRZA !!!

Te kilka rad powinno pomóc również w trakcie szkolenia podstawowego i egzaminu na Prawo Jazdy


POWODZENIA NA EGZAMINIE Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy
Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 13. czyli :

Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe :

Przejazdy kolejowe - Zatrzymaj się i żyj ! Bezpieczna jazda z OSK TURBO Pabianice

PRZEJAZDY KOLEJOWE :

1.SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ !
2.OBOWIĄZEK UPEWNIANIA SIĘ CZY NIE NADJEŻDŻA POCIĄG LUB INNY POJAZD SZYNOWY !
3.ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA !
4.ODPOWIEDNIO MOCNY BIEG(najlepiej 2) !
5.NIE ZMIENIAMY BIEGÓW NA PRZEJEŹDZIE !
6.NIE WIEŻDŻAMY NA PRZEJAZD JAK ZAPORY SIĘ OPUSZCZAJĄ LUB PODNOSŻĄ !
7.NIE WJEŻDŻAMY NA PRZEJAZD GDY WYŚWIETLANY JEST SYGNAŁ CZERWONY !
8.NIE WJEŻDŻAMY NA PRZEJAZD GDY ZA PRZEJAZDEM LUB NA NIM JEST KOREK I NIE MAM MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA PRZEJAZDU !
9.NIE IGNORUJEMY ZNAKU STOP CZYLI BEZWZGLĘDNIE SIĘ ZATRZYMUJEMY W WYZNACZONYM MJEJSCU LUB MJEJSCU DOSTATECZNEJ WIDOCZNOŚCI !
10.GDY NADJEŻDŻA POCIĄG LUB INNY POJAZDY SZYNOWY ZATRZYMUJEMY SIĘ PRZED ZNAKIEM G3,G4 - KRZYŻ ŚW.ANDRZEJA
11.PAMIĘTAJMY POCIĄGI WAŻĄ OD 80 - 230 TON ZE 100 km/h ZATRZYMUJĄ SIĘ NA ODCINKU 700 m. NIE MAMY Z NIMI NAJMNIEJSZYCH SZANS !

ŻYCZĘ ABY KAŻDY PRZEJAZD NA NASZEJ DRODZE BYŁ BEZPIECZNY !

PAMIĘTAJĄC O POWYŻSZYCH ZASADACH NA PEWNO NASZA JAZDA BĘDZIE BEZPIECZNA !

PRZEJAZDY TRAMWAJOWE :

1.Zasada szczególnej ostrożności
2.Zasada ograniczonego zaufania
3.Na równorzędnej drodze szynowy ma pierwszeństwo przed pojazdem kołowym zgodnie z hierarchią przejazdu pojazdów
4.W warunkach egzaminacyjnych zdający traktuje tramwaj niczym pojazd uprzywilejowany, a tory tramwajowe niczym bezwzględny jego azyl
TRAMWAJ NIE JEST POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM !!!
5.Możemy wjechać na tory a nawet się na nich zatrzymać jeżeli warunki ruchu nas zmuszają ale pamiętajmy nie możemy utrudniać ruchu tramwajowi !
5.Pamiętajmy o upewnianiu się czy nie nadjeżdża tramwaj nie tylko w lusterkach ale w bocznych szybach również.

POWODZENIA NA EGZAMINI Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy

Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...

Post has attachment
ARKUSZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Ruch drogowy

POZYCJA 13. czyli :

Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe :

Przejazdy kolejowe - Zatrzymaj się i żyj ! Bezpieczna jazda z OSK TURBO Pabianice

PRZEJAZDY KOLEJOWE :

1.SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ !
2.OBOWIĄZEK UPEWNIANIA SIĘ CZY NIE NADJEŻDŻA POCIĄG LUB INNY POJAZD SZYNOWY !
3.ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA !
4.ODPOWIEDNIO MOCNY BIEG(najlepiej 2) !
5.NIE ZMIENIAMY BIEGÓW NA PRZEJEŹDZIE !
6.NIE WIEŻDŻAMY NA PRZEJAZD JAK ZAPORY SIĘ OPUSZCZAJĄ LUB PODNOSŻĄ !
7.NIE WJEŻDŻAMY NA PRZEJAZD GDY WYŚWIETLANY JEST SYGNAŁ CZERWONY !
8.NIE WJEŻDŻAMY NA PRZEJAZD GDY ZA PRZEJAZDEM LUB NA NIM JEST KOREK I NIE MAM MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA PRZEJAZDU !
9.NIE IGNORUJEMY ZNAKU STOP CZYLI BEZWZGLĘDNIE SIĘ ZATRZYMUJEMY W WYZNACZONYM MJEJSCU LUB MJEJSCU DOSTATECZNEJ WIDOCZNOŚCI !
10.GDY NADJEŻDŻA POCIĄG LUB INNY POJAZDY SZYNOWY ZATRZYMUJEMY SIĘ PRZED ZNAKIEM G3,G4 - KRZYŻ ŚW.ANDRZEJA
11.PAMIĘTAJMY POCIĄGI WAŻĄ OD 80 - 230 TON ZE 100 km/h ZATRZYMUJĄ SIĘ NA ODCINKU 700 m. NIE MAMY Z NIMI NAJMNIEJSZYCH SZANS !

ŻYCZĘ ABY KAŻDY PRZEJAZD NA NASZEJ DRODZE BYŁ BEZPIECZNY !

PAMIĘTAJĄC O POWYŻSZYCH ZASADACH NA PEWNO NASZA JAZDA BĘDZIE BEZPIECZNA !

PRZEJAZDY TRAMWAJOWE :

1.Zasada szczególnej ostrożności
2.Zasada ograniczonego zaufania
3.Na równorzędnej drodze szynowy ma pierwszeństwo przed pojazdem kołowym zgodnie z hierarchią przejazdu pojazdów
4.W warunkach egzaminacyjnych zdający traktuje tramwaj niczym pojazd uprzywilejowany, a tory tramwajowe niczym bezwzględny jego azyl
TRAMWAJ NIE JEST POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM !!!
5.Możemy wjechać na tory a nawet się na nich zatrzymać jeżeli warunki ruchu nas zmuszają ale pamiętajmy nie możemy utrudniać ruchu tramwajowi !
5.Pamiętajmy o upewnianiu się czy nie nadjeżdża tramwaj nie tylko w lusterkach ale w bocznych szybach również.

POWODZENIA NA EGZAMINI Z OSK TURBO Pabianice !

Instruktor nauki i techniki jazdy

Robert Chmielewski ,

SZKOŁA KIEROWCÓW TURBO
95-200 PABIANICE
UL.ZAMKOWA 23/3
tel.504 222 585
tel.503 122 010
www.turbo.auto.pl
info@turbo.auto.pl
GG:6588816
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded