Shared publicly  - 
 
Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016.
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160726/bo-gddt-cong-bo-pho-diem-cac-khoi-thi/1143649.html
Translate
TTO - Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016.
10
Becky Williams's profile photoNhi Pham's profile photo